Abdullah bin Hanzala (Radiyallah-u anhu);

10 Ağustos 2009 Pazartesi

Kabe-i Mükerreme (İbrahim aleyhis selam makamı)

Abdullah bin Hanzala (Radiyallah-u anhu);

Eshab-i Kiram’ın faziletlerinden, meşhurlarından, Babası da, Eshab’dan olup, Gasılül-melaike (öldüğünde melekler yıkamıştır) lakabiyle tanınmıştır.

Annesi Cemile binti Abdullah’tır. Hanzala (r.a.) Uhud Vak’ası gecesi evlenmiş, ertesi gün Uhud’da ŞEHİD OLMUŞTUR.

Abdullah (r.a.) Peygamber Efendimiz (Sallallahu aleyhi ve Sellem) in vefatında yedi yaşında bulunup, rüyet (görme) ve sohbete nail olmuştur. Birkaç Hadis-i şerif bildirmiştir.

63 (M. 682) senesinde Yezid bin Muaviye’nin askeriyle, Abdullah bin Zübeyr (r.a.) e biat eden Ehl-i Medine arasında meydana gelen ‘Hara’ muharebesinde Zilhaccenin bitmesine üç gün kala Perşembe günü şehid olmuştur.

Önce sekiz oğlunu birer birer muharebeye çıkarıp, hepsi şehid olduktan sonra, kılıcının kınını kırarak Yezid munafığın askerlerinin içine dalmış, şehid oluncaya kadar mücadele etmiştir.

Abdullah bin Hanzala (r.a.) Peygamberimiz (Sallallahu aleyhi ve Sellem) den, Hazret-i Ömer, Abdullah bin Selâm ve Ka’b-ül Akba (r.anhüm) dan Hadis-i Şerif rivayet etmiştir.

Kays bin Sa’d ibn-i İbâde Esma binti Zeyd bin El-Hattab, ibn-i Ebi Müleyke, Abbas bin Sehl ve bir çok âlim’de Abdullah bin Hanzala (r.a.) dan hadis-i şerif rivayet etmişlerdir.

Abdullah bin Süfyan (r.a.) dedi ki;

-“Ben babamı şöyle derken işittim; Abdullah bin Hanzala (r.a.) yı şehid edildikten sonra ruyada çok güzel bir şekilde gördüm.”

Hanzala (r.a.) ya sordum;

-“Ey Ebû Abdurrahman sen öldürülmedin mi?”

Bana;

-“Evet, fakat öldürülünce Rabbim beni karşıladı ve Cennetine koydu. Ben burada serbest serbest dolaşıyor ve Cennet ni’metlerinden istediğimi yiyiyorum.” Diye cevab verdi.

Devam edecek….

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) Bizleri ve sizleri Abdullah bin Hanzala (Radiyallah-u anhu) nun şefaatına nail eylesin. O’nun yüzü suyu hürmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

Yorum Yapın