Abdullah bin Selâm (Radiyallah-u anh);

15 Temmuz 2009 Çarşamba

Resulullah (s.a.v.) Medine’ye hicret ederken ilk önce uğradığı Kuba köyü Camisi

Abdullah bin Selâm (Radiyallah-u anh);

Eshab-i Kiram’dan. Ensar’ın büyüklerinden. Hicret’ten sonra Müslüman oldu.

Müslüman oluşu İBRETLİDİR.

Cennetlik olduğu Hadis-i Şerifte bildirildi. 43 (M. 663) de Medine-i münevvere’de vefat etti.

Hazret-i Yusuf Aleyhis Selam soyundan ve Medine’deki Yahudi Beni Kaynuka kabilesinden idi.

Cahiliyet devrinde Husayn olan ismini Müslüman olunca Resulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem) “Abdullah” olarak değiştirdi.

Nesebi;

Abdullah bin Selâm bin Haris Ebu Yusuf el-Israili el-Ensaridir. Tevrat ve İncil’i iyi bilen Hazret-i Abdullah bin Selâm (r.a.) iman etmeden önce Yahudi âlimlerindendi.

Kendisi Müslüman oluşunu şöyle anlatır;

-“Ben Tevrat’ı ve tefsirini babamdan okumuş, öğrenmiştim. Birgün âhir zamanda gelecek olan Peygamberin sıfatları, alametleri ve yağacağı işleri bana anlattı.”

Ve;

-“Eğer O, Harun evladından gelecek olursa O’na tabi olurum, yoksa tabi olmam!” dedi Ve Resulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem) ın Medine’ye gelişinden önce öldü.

Abdullah bin Selâm (r.a.) sözlerine şöye devam etti.

-“Resulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem) ın Mekke’de nübüvetini ilân ettiğini işittiğim vakit O’nun sıfatlarını ismini ve geleceği vakti biliyordum. Bu sebeple O’nu gözleyip duruyordum.”

-“Resulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem) ın Medine yakınında Kuba denilen yerdeki Amr bin Avf oğullarının evinde misafir olduğunu birinden öğreninceye kadar bu halimi Yahudiler’den saklayıp sustum.”

-“Birgün ben kendi hurma ağacımın üzerinde uğraşıp, yaş hurma toplarken.”

Nadir oğullarından birisinin;

-“Bugün, Arapların adamı geldi.” Diye bağırdığını duydum.

Bunları duyunca;

-“Beni bir titreme tuttu.”

Devam edecek….

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) Bizleri ve sizleri Abdullah bin Selâm (Radiyallah-u anhu) nun şefaatına nail eylesin. O’nun yüzü suyu hürmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

Yorum Yapın