Berâ bin Âzib (Radiyallah-u anhu)- 2

21 Ağustos 2009 Cuma

Mescid-il Kıbleteyn (Medine-i Münevvere)

Berâ bin Âzib (Radiyallah-u anhu)- 2

Berâ bin Âzıb (r.a.) Hazreti Ali (r.a.) ile birlikte Cemel, Sıffın ve haricilerle yapılan savaşlarda bulundu. Ebher’i (Kazvin’in batı tarafı) fethetti. Kazvin’i de ele geçirdikten sonra Zincan’a giderek burayı şiddetli bir savaşla aldı.

Hazret-i Berâ bin Âzib (r.a.) hayatının son zamanlarında Kufe’ye yerleşerek dünya işlerinden el çekti. 72 ( M. 691) de Mus’ab bin Zubeyr (r.a.) zamanında burada vefat etti.

Buhari ve Müslim (r.anhüm) kendisinden 305 Hadis-i şerif rivayet etmiştir. Resulullah (Sallallahu aleyhi ve Sellem) tan, babasından, Hazret-i Ebû Bekir, Hazret-i Ömer, Hazret-i Ali, Ebû Eyyub, Bilâl-i Habeşi (r.anhüm) ve diğer zatlardan rivayette bulundu.

Kendisinden de Abdullah bin Zeyd el-Hatmi, Ebû Cuhayfe (Bunlarla görüşmüştür), Ubeyd, Rebi! Yezid, Lut (Bunlar Hazret-i Berâ’nın oğullarıdır), İbn-i Ebi Leylâ, Adiyy bin Sabit, Ebû İshak, Muaviye bin Süveyd bin Mukarrin, Ebû Bürde (Bu iki zat Ebû Musa (r.a.) nin oğullarıdır.) (r.anhüm) ve diğer zatlar hadis rivayet ettiler.

Hadis ilminde Rey kapısının ilk defa Hazreti Berâ (r.a.) açtı.

Hazret-i Berâ (r.a.), kıblenin eğiştirilmesini şöyle anlatıyor;

-“Resulullah Efendimiz (Sallallahu aleyhi ve Sellem) Medine’ye teşrif ettikleri zaman onaltı veya onyedi ay kadar Mescid-i Aksâ’ya doğru namaz kıldı. Halbuki O kıblenin (Mekke’de) Mescid-i Haram’a doğru olmasını arzu ediyordu. Allah-u Teâlâ’nın emriyle kıble Kâ’be’ye doğru oldu.”

-“Peygamber Efendimiz (Sallallahu aleyhi ve Sellem) in KIBLE Kâ’be’i muazzamaya doğru kıldırdığı ilk namaz İKİNDİ NAMAZI idi. Peygamberimiz (Sallallahu aleyhi ve Sellem) le namaz kılanlardan birisi mescid’den çıktı.”

Yolda giderken bir mescid’de cemaatle namaz kılanlara rastladı ki, onlar rükû’da idiler.

Onlara;

-“Resulullah (Sallallahu aleyhi veSellem) ile beraber Mekke’ye doğru namaz kıldığıma Allah için şehadet ederim.” Deyince, Namazlarını bozmadan oldukları gibi Kâ’be’i muazzama’ya döndüler.

Peygamberimiz (Sallallahu aleyhi ve Sellem) Beyt-i Makdis’e doğru namaz kılarken Yahudilerle diğer ehl-i Kitab bundan hoşlanırlardı. Kıble değişip yüzünü Beyt-i şrife doğru döndürünce bunu beğenmediler.

Kıble değişmeden önce Mescid-i Aksa’ya doğru namaz kılıp, vefat eden kimseler vardı.

Bunlarla ilgili olarak Allah-u Teâlâ;

-“Allah sizin imanınızı (yani ibadetinizi) boşa çıkarmaz.” Ayet-i kerimesini indirdi.

Devam edecek….

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) Bizleri ve sizleri Berâ bin Âzib (Radiyallah-u anhu) nun şefaatına nail eylesin. O’nun yüzü suyu hürmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

Yorum Yapın