Berâ bin Âzib (Radiyallah-u anhu)- 5

23 Ağustos 2009 Pazar

Biat-i Rıdvan’ın yapıldığı yer Hudeybiye-şemise cami-i)

Berâ bin Âzib (Radiyallah-u anhu)- 5

Hazret-i Berâ bin Âzib (r.a.) anlatır;

-“Birgün Resulullah efendimiz (Sallallahu aleyhi ve Sellem) ile beraber Ensar’dan bir zatın cenazesine gitmiştik. Resul-i Ekrem (Sallallahu aleyhi ve Sellem) mübarek başı öne eğik olarak mezarın başına oturarak üç defa;

-“Ya Rabbi! Kabir azabından sana sığınırım.” Buyurduktan sonra,

Şunları anlattı;

-“Mü’min öleceği zaman Allah-u Teâlâ, yanlarında kefen ve güzel koku bulunan, yüzleri güneş gibi parlayan Melekleri gönderir. Onlar bu Mü’mini göreceği bir yerde beklerler. Ruhunu teslim ettiği zaman YER İLE GÖK ARASINDAKİ ve göklerdeki bütün melekler onun için İSTİĞFAR edip, Allah-u Teâlâ’dan onun günahlarını affetmesi için duâ ederler. GÖKLERİN BÜTÜN KAPILARI kendisi için açılır, her kapı kendisinden geçmesini ister. Ruhu Allah-u Teâlâ’nın huzuruna çıktığı zaman;”

Melekler;

-“Ya Rabbi! Bu filan kulunun ruhudur.” Derler.

Allah-u Teâlâ (c.c.);

-“O’nu geri çevirin ve onun için hazırladığım mükafat ve ihsanları kendisine gösterin. Çünkü ben vaat ettim.

(-“Sizi topraktan yarattım ve tekrar toprak yapacağım,      t e k r a r   t o p r a k t a n   ç ı k a r a c a ğ ı m .” Taha suresi Ayet; 55;”) Ruh kabrine döner ve hatta kendisini defnedip dağılanların ayak seslerini dahi duyar.”

-“Melekler son bir sıkıntı olarak onu iyice sıkıştırıp;

-“Rabbim Allah, Dinim İslam ve Peygamberim Hazret-i Muhammed (s.a.v.) der.”

Bu cevabı verince meleklerden birisi;

-“Doğru söyledin.”Der. İşte bu, Allah-u Teâlâ’nın (-“ Allah iman edenlere dünya ve ahiret hayatında o kararlı sözlerinde daima sebât ihsan eder.” İbrahim Surei Ayet 27” Buyurduğu sözün manasıdır.”

Sonra;

-“Karşısına yüzü elbisesi, kokusu güzel birisi gelir.”

Ve;

-“Ni’metleri devamlı Allah-u Teâlâ’nın Cennet ve rahmeti ile sana müjdeler olsun.” Der.

Mü’min kimse;

-“Allah sana hayırlı karşılıklar versin, sen kimsin?”Diye sorar.

O kimse;

-“Ben senin dünyadaki İYİ AMELLERİNİM. Sen daima Allah’a ibadet etmek için koşar, isyana ise tembellik edip yaklaşmazdın. Bunun için Allah-u Teâlâ seni HAYIRLI, GÜZEL Nİ’METLERLE MÜKAFATLANDIRDI.”

Bundan sonra birisi;

-“Buna Cennetten bir köşk getirin ve CENNETTEN KABRİNE BİR KAPI AÇIN.”der. Bir döşek getirilir ve Cennet’e doğru bir kapı açılır.

O mü’min de;

-“Ya Rabbi! Kıyameti çabuk getir de biran öce âileme, çocuklarıma kavuşayım.” Der.

-“Kafir ise;

Devam edecek….

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) Bizleri ve sizleri Berâ bin Âzib (Radiyallah-u anhu) nun şefaatına nail eylesin. O’nun yüzü suyu hürmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

Yorum Yapın