Celâleddin Muhammed Rûmi (Radiyallah-u anhu) – 16

04 Şubat 2013 Pazartesi

Osmanlılar zamanında Yağlı boyayla yaptıırılmış olan Kâbe’nin resmi (Revda-i Mutahhara duvarında asılı)

Celâleddin Muhammed Rûmi (Radiyallah-u anhu) – 16

Selâhaddin (r.a.) i kısa zamanda evliyalık derecelerine yükselti. Ona olan sevgisinden dolayı oğlu Sultan Veled (r.a.) e Selâhaddin (r.a.) in kızını istiyerek nikâh yapıp akraba oldu.

Selâhaddin (r.a.) on sene Mevlânâ hazretleri (r.a.) nin sohbetiyle ve hizmetiyle şereflendi.

Selâhaddin (r.a.), Mevlânâ (r.a.) nın sağlığında vefât etti. Selâhaddin (r.a.) in vefatına çok üzülen Mevlânâ hazretleri talebelerinden Çelebi Hüsameddin üzerinde çok durarak, onu kendisine vekil olacak şekilde yetiştirdi.

Çelebi Hüsâmeddin, Mevlânâ (r.a.) ya, en mühim yardımı “Mesnevi’yi” yazması oldu. Navlânâ hazretleri (r.a.), Mesnevi’nin “ilk onsekiz” beytini kendisi yazdı, diğer beyitleri ise, kendisi söyliyerek Çelebi Hüsâmeddin (r.a.) e yazdırdı. Böylece daha bir benzeri yazılmamış olan Mesnevi-i şerif meydana geldi.

Şemseddin Attâr (r.a.) anlatır;

-“Mevlânâ hazretleri (r.a.) birgün câmide va’z ederken, mevzû; Hızır aleyhis selam ile Mûsa Aleyhis selam’in kıssasına gelmiş idi. Bu kısayı öyle fesâhat ve belâgat ile anlatıyordu ki, herkes nefesini kesip, can kulağı ile dinliyordu. Benim yanımda bir şahıs başını eğmiş bir şeyler mırıldanıyordu.”

-“Kulak verdim, dediklerini anladım.”

Şöyle diyordu;

-“Sanki yanımızda idin, sanki üçüncümüz sen idin.” Diyordu.

Bunun Hızır Aleyhis selam olduğunu anladım. Yanına sokuldum;

-“Anladım sen Hızır Aleyhis selam’sın, ne olur bana ihsan eyle.” Dedim

Cevaben;

-“Burada Hazret-i Mevlânâ varken, benim sana ihsanda bulunmam deniz yanında teyemmüm gibi olur. Senin bütün müşkillerini o haleder.” Deyip gözümden kayıb oldu.”

-“Ben bu hâli Mevlânâ hazretleri (r.a.) ne anlatmak için yanına gittiğimde, ben söze başlamadan”

Mevlânâ hazretleri (r.a.);

-“Ey Attâr! Hızır Aleyhis selam’ın sözleri doğrudur.” Diyerek benim sözümü kesti.

Devam edecek…

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri bizleri ve sizleri Celâleddin Muhammed Rûmi (Radiyallah-u anhu) nin yüzü suyu hürmetine günahlarımızı af eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

“Celâleddin Muhammed Rûmi (Radiyallah-u anhu) – 16” için 1 Yorum

  1. Celâleddin Muhammed Rûmi (Radiyallah-u anhu) – 15 « بسم الله الرحمن الرحيم diyor ki:

    [...] (Radiyallah-u anhu)- 2 « Celâleddin Muhammed Rûmi (Radiyallah-u anhu) – 14 Celâleddin Muhammed Rûmi (Radiyallah-u anhu) – 16 [...]

Yorum Yapın