Ebû Seleme bin Abdülesed (Radiyallah-u anhu)- 3

06 Eylül 2009 Pazar

Ka’be’nin Gül suyuyla yıkanması

Ebû Seleme bin Abdülesed (Radiyallah-u anhu)- 3

Hazret-i Ebû Seleme (r.a.), Müslümanlarla Mekke’li müşrikler arasında Bedir’de yapılan ilk harbe katılmış ve çok kahramanlıklar göstermiştir. O, Uhud harbine de katılmıştı. Bu harbin en sıkışık ve kızgın bir anından, müşrik ordusundan Ebu Uşâme el Cuşemi tarafından uzun ve yassı bir demirle pazusundan yaralandı ve cok kan kaybetti. Buna ragmen savaştan geri kalmadı.

Müslümanlar, bir ara müşrikler karşısında çekilmeye başlar gibi oldular. Çünkü Peygamberimizin bir emri yerine tam getirilmemişti. Harp kazanılmış düşmanlar silahlarını ve mallarını Uhud’da bırakıp kaçarken, düşmanı Ayneyn geçişinde bekleyen okcular, yerinden ayrılmıştı.

Bunu fark eden düşman süvarisi saldırıp ganimet toplayan Müslümanlara yaklaştı. Peygamber Efendimiz (Sallallahu aleyhi ve Sellem) i öldürmek için çok uğraştılar. Mübarek dişini şehid ettiler.

Müslamlar derlenip toparlanarak, düşmanı kaçırdılar.

Harbin sonunda Hamarâül-Esed denilen yere kadar arkasından kovaladılar. Hazret-i Ebû Seleme (r.a.), Peygamber Efendimiz (Sallallahu aleyhi ve Sellem) in de Hamarâül-Esed’e gittiğini haber alınca, yaralı olduğu halde merkebine binerek onlara yetişti.

Onun gibi diğer Müslümanların hepsi yaralanmıştı. Kalbindeki Peygamber (s.a.v.) sevgisi ve Allah yoluna hizmet aşkı, O’nu bu seferden alıkoyamamıştı.

Harb bitince İslam ordusu Medine’ye dönünce, Hazret-i Ebû Seleme (r.a.) de evine geldi. Bir ay kadar yarasının tedavisiyle uğraştı. Fakat farkına varmadan yara içinden iltihaplanmıştı.

Uhud harbinden bir müddet sonra Peygamberimiz (Sallallahu aleyhi ve Sellem) Hüveylid oğulları üzerine bir askeri birlik gönderdi.

Hicretin dördüncü (M. 626) yılı Muharrem ayında, Beni Esed kolundan Hüveylid oğullarının Medine’ye hücüm etmek için bazı kabileleri teşvik ve tahrik ettikleri haberi alındı.

Necid bölgesinde bulunan Katan havalisinde oturanları, Peygamberimiz (Sallallahu aleyhi ve Sellem) ile harp etmeye kışkırtıklarından, hemen 150 kişilik bir askeri birlik hazırlandı. Askeri birliğin başına Hazret-i Ebû Seleme (r.a.) yi getirdi.

Resulullah (Sallallahu aleyhi ve Sellem) Ebû Seleme (r.a.) yi çağırıp, sancağı teslim ettikten sonra;

-“Ey Ebû Seleme! Seni bu birliğin başına kumandan tayin ettim. Askerleri alıp götür. Esed oğulları gelip sana kavuşmadan önce, onların yurduna gir ve üzerlerine hücum et! Baskın yapıp mallarına el koy! Sakın Allah-u Teâlâ’nın emirlerine aykırı bir harakette bulunma ve emrindeki askerlere iyi muamele et!” diye tavsiyede bulundu.

Bu orduya , Eshab-i Kiramın meşhürlerinden ve büyüklerinden Ebû Ubeyde bin Cerrah (r.a.) ve Cennetle müjdelenen (Aşere-i mübeşşere’den) Sa’d bin Ebi Vakkas (r.a.) da ER OLARAK KATILMIŞLARDI.
Hepsi mühacir ve Ensar (r.anhüm) dandır.

Devam edecek….

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) Bizleri ve sizleri Ebû Seleme bin Abdülesed (Radiyallah-u anhu) nun şefaatına nail eylesin. O’nun yüzü suyu hürmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

“Ebû Seleme bin Abdülesed (Radiyallah-u anhu)- 3” için 1 Yorum

  1. Ebû Seleme bin Abdülesed (Radiyallah-u anhu)- 2 « بسم الله الرحمن الرحيم diyor ki:

    [...] 2Übeyy bin Kab (Radiyallah-u anhu)- 3 « Ebû Seleme bin Abdülesed (Radiyallah-u anhu); Ebû Seleme bin Abdülesed (Radiyallah-u anhu)- 3 [...]

Yorum Yapın