Ebüdderdâ (Radiyallah-u Anh)- 3

24 Haziran 2009 Çarşamba

Mscid-il Kıbleteyn (Medine-i Münevvere)

Ebüdderdâ (Radiyallah-u Anh)- 3

Abdullah bin Selam (r.a.) ın oğlu Yusuf (r.a.) şöyle anlatmıştır;

Ebüdderdâ (r.a.) vefat edeceği sırada ben yanında idim.

Bana;

-“Kalk benim vefat etmek üzere olduğumu halka ilan et.” Dedi.

Ben kalkıp insanlara durumu bildirdim. İşitenler evine geldiler. Evin içi dışı insanla doldu.

Sonra

-“Beni dışarı çıkarın.” Demesi üzerine

Dışarı çıkardık.

-“Beni oturtunuz.” Dedi

Sonra;

-“Ey İnsanlar Resul-i Ekrem (Sallallahu aleyhi ve sellem) den işittim.”


Resulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu;

-“Kim kusursuz ve noksansız bir abdest alır, sonra da tam bir ihlas ile namaz kılarsa Allah-u Teâlâ onun istediklerini ona ihsan eder.”

Bundan sonra gelenlere namazla ilgili bir miktar daha nasihatta bulundu. Son sözleri bunlar oldu.

Peygamber Efendimiz (Sallallahu aleyhi ve sellem);

-“Her Ümmetin bir Hâkimi vardır. Bu ümmetin Hâkimi de Ebüdderdâ’dır.” Buyurmuştur.

Muaz bin Cebel (r.a.) de vefat ederken Talebesi Âmr bin Meymun (r.a.) a Ebüdderdâ (r.a.) nın ilminden istifade edilmesini vasiyet ederek;

-“Yeryüzü ondan daha âlim bir kimse taşımadı.” Buyurmuştur.

Ebüdderdâ (r.a.) herkese iyilikle muamelede bulunurdu. Kızgınlıkları ve kırgınlıkları yatıştırır, hep güler yüz gösterirdi.

Kimseyi incitmez, kimseden incinmezdi. Çok tok gönüllü ve cömert idi. Kendisini ziyarete gelen her misafire ikramda bulunur, bizzat kendisi hizmet ederdi. İlmi, takvası, üstün ahlakıyla ve daha bir çok vasıflarıyla çok sevilip hürmet gösterilmiştir.

Ebüdderdâ (r.a.) iki hanımı vardı. Birisi Eshab-i kiram (r.anha) dandir. İsmi Hayre binti Hadret olup, Ümmüd Derdâ el-Kübra lakabiyle meşhurdur.

Fıkıh ve hadis ilminde âlim bir kadındı. Rivayet ettiği hadis-i şerifleri altı meşhur hadis kitabında yer almıştır.

Diğer hanımı Tabi-inden Ümmü-d Derdâ es-Sûğra lakabiyle meşhur olup, İsmi Hüreyme (r.anha) dir. Bilal, yezid, Derdâ ve Nesibe adlarında dört çocuğu vardı.

Devam Edecek…

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) Bizleri ve sizleri Ebüdderdâ (Radiyallah-u anhu) nun şefaatına nail eylesin. O’nun yüzü suyu hürmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

“Ebüdderdâ (Radiyallah-u Anh)- 3” için 1 Yorum

  1. Ebüdderdâ (Radiyallah-u Anh)- 2 « بسم الله الرحمن الرحيم diyor ki:

    [...] 13 -Riyazus-Salihin: Tevbe hakkında ayetlerZekât « Ebüdderdâ (Radiyallah-u Anh); Ebüdderdâ (Radiyallah-u Anh)- 3 [...]

Yorum Yapın