Es’ad bin Zürare (Radiyallah-u anhu);

17 Eylül 2009 Perşembe

Rüknül-Yemani (Kâb’i şerif)

Akabe Biat’ının yapıldığı yer olan Bey’a’ Mescidi

Es’ad bin Zürare (Radiyallah-u anhu);

Medineli İLK MÜSLÜMAN olan Sahabi. Adı Es’ad bin Zürâre bin Ads bin Ubeyd bin Sa’lebe bin Ganem bin Malik bin Neccar el-Hazreci’dir.

Medineli Ensarın büyüklerinden ve en ÖNCE İMAN edenlerdendir.

Doğum zamanı ve yaşı hakkında bilgi yoktur. Künyesi ‘Ebû Ümâme’ olmakla beraber “Es’adül-Hayr”=(Hayırlı Es’ad) ismi ile anılırdı.

Oğlu Abdullah (r.a.) da Eshab-i Kiram’dandır. Kızı Habibe, Behl bin Hanif (r.a.) ile, diğer kızı Fâria da Nebyat bin Câbire (r.a.) ile evlenmişlerdir. Diğer bir kızı Kebeşe de, Abdullah bin Ebi Habibe (r.a.) ile evlendi. Dört evladı da Eshab-i Kiram (r.anhüm) dan olmakla şereflenmiştir.

Hazret-i Es’ad (r.a.), ilk Akabe biatından önce Mekke’de Müslüman oldu. Peygamber Efendimiz (Sallallahu aleyhi ve Sellem) in Medine’ye hicretinden kısa bir süre sonra vefat etti. Vefatından önce kızlarını Resulullah efendimiz (Sallallahu aleyhi ve Sellem) e vasiyet etmişti.

Es’ad binZürâre (r.a.) nin Müslüman oluşu, BİRİNCİ AKABE BİAT’INDAN Öncedir. Birinci Akabe’de Müslüman olduğu da bildirilmektedir.

Resulullah Efendimiz (Sallallahu aleyhi ve Sellem) Mekke’de herkesi imana davet ediyor, İslam nuru ile küfür karanlığını aydınlatarak, kalblere Allah sevgisini yerleştirmeye çalışıyordu.

Mekke’nin puta tapan Arapları, bu hak daveti bir türlü anlayamıyor, İslamiyeti kabul etmemekte ısrar ve inat ediyorlardı. İnsanları hak dine davetin başlaması, on seneye yaklaşmıştı. Peygamber Efendimiz (Sallallahu aleyhi ve Sellem) karşılaştığı herkese İslamiyeti tebliğ ediyor, onların Müslüman olmalarını istiyordu.

Bu iş için Taif’e gitti. Orada bir ay kaldı. Kimse inanmadığı gibi alay ettiler, eziyet ve sıkıntı verdiler. Çocuklarını ve hizmetçilerini yola dizip Resulullah (Sallallahu aleyhi ve Sellem) i taşa tuttular.

Mekke’de çok az kimse Müslüman olmuştu. Onlara da, müşrikler akla hayale gelmedik sıkıntılar veriyır, işkence yapıyordu.

İşte Peygamber Efendimiz (Sallallahu aleyhi ve Sellem) in İslami tebliği hususunda çok sıkıntı çektiği bir günde Es’ad bin Zürâre (r.a.) ile Zevkan bin Abd-i Kays (r.a.) , Medine’den Mekke’ye gelmişlerdi.

Mekke’nin ileri gelenlerinden Utbe bin Rabia’nın yanına uğramışlardı. Bu sırada Hazret-i Es’ad (r.a.) Resulullah (Sallallahu aleyhi ve Sellem) ın yeni bir dini açıklamaya başladığını öğrendi.

Zaten kendisi, HANİF inancı üzere olup, TEK OLAN ALLAH’A inanıyor, O’na ibadet ediyor, ASLA PUTLARA TAPMIYORDU.

Hemen Resulullah (Sallallahu aleyhi ve Sellem) ın yanına gitmek istedi. Utbe buna engel olmak istediyse de, arkadaşı Zevkan (r.a.) ile birlikte Peygamberimiz (Sallallahu aleyhi ve Sellem) in huzuruna vardılar.

Devam edecek….

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) Bizleri ve sizleri Es’ad bin Zürare (Radiyallah-u anhu) nun şefaatına nail eylesin. O’nun yüzü suyu hürmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

Yorum Yapın