Feridüddin-i Attâr (r.a.) nın“Tezkiret-ül-evliyâ” kitabından bazı bölümler -10

12 Şubat 2013 Salı

Osmanlılar zamanında yapılan Tren Garın bahçesinden görünüm (Medine)

Feridüddin-i Attâr (r.a.) nınTezkiret-ül-evliyâ” kitabından bazı bölümler -10

İbn-i Atâ (r.a.) buyurdu ki;

-“Adem Aleyhisselam Cennetten çıkarıldıktan sonra, Cennette bulunan her şey onun perişan haline üzüldü ve ağladı. Ağlamayan sâdece altın ve gümüş oldu.”

Allah-u Teâlâ (c.c.) Kelâm sıfatıyla onlara tecelli etti ve sordu;

-“Adem’e her şey ağlarken, siz denen ağlamadınız?”

Onlar şu cevabı verdiler;

-“Biz sana karşı hatâ işleyene ağlamayız.”

Bunun üzerine Hâk Teâlâ (c.c.) şöyle buyurdu;

-“İzzetime, celâlime yemin ederim ki, size her şeyin üstüne bir değer biçeceğim ve Âdemoğullarını size hizmetçi kılacağım.”

İbrahim bin Şeybân (r.a.) buyurdu ki;

-“Allah-u Teâlâ Müslümanlara ahrette vereceklerine karşılık olmak üzere iki şeyi ihsan etmiştir. Bunlardan birincisi; Cennete bedel olması için camilerde bulunmak, ikincisi; Allah-u Teâlâ’nın didarına karşılık, mü’minlerin yüzlerine muhabbetle bakmak.”

Yüsüf bin Hüseyn Razi (r.a.) buyudu ki;

-“Kim Allahû Teâlâ’yı hakkıyla zikrederse, O’ndan başka her şeyi unutur. O’nun zikri ile O’ndan başka her şeyi unutan kimseyi, Allah-u Teâlâ her şeyden muhafaza eder.”

Ebû Bekr Verrak (r.a.) şöyle buyuruyor;

-“Daime seninle olması gereken beş şey vardır;”

-“Bunlar”

-“Allah û Teâlâ”
-“Nefs,
-“Şeytan,
-“Dünya,
-“Ve halktır.

-“Eğer bunlara karşı şu beş şeyi tatbikte muvaffak olursan saâdete erersin.”

-“Allah-u Teâlâ’nın emirlerine itâat edip, yaptığı her şeyi beğenip razı olmak nefse muhalif olup, şeytana düşman olmak, dünyadan sakınmak, halka karşı de şefkâtle muâmele etmek lazımdır.”

Devam edecek…

İslam âlimleri ansiklopedisi

(Kaynaklar)

Feridüddin-i Attâr (r.a.) nınTezkiret-ül-evliyâ” kitabından alınmıştır

Allah-u Teâlâ hazretleri bizleri ve sizleri Feridüddin-i Attâr (Radiyallah-u anhu) nin yüzü suyu hürmetine günahlarımızı af eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

“Feridüddin-i Attâr (r.a.) nın“Tezkiret-ül-evliyâ” kitabından bazı bölümler -10” için 1 Yorum

  1. Feridüddin-i Attâr (Radiyallah-u anhu) – 12 « بسم الله الرحمن الرحيم diyor ki:

    [...] itaat etmek ve O'nun Resulunu sevmek- 3 « Feridüddin-i Attâr (Radiyallah-u anhu) – 11 Feridüddin-i Attâr (Radiyallah-u anhu) – 13 [...]

Yorum Yapın