Feridüddin-i Attâr (r.a.) nın“Tezkiret-ül-evliyâ” kitabından bazı bölümler -6

11 Şubat 2013 Pazartesi

Osmanlılar zamanında yapılan Tren Garı (Medine-i Münevvere)

Feridüddin-i Attâr (r.a.) nınTezkiret-ül-evliyâ” kitabından bazı bölümler -6

Hâris el-Muhâsibi hazretleri (r.a.) nefsini devamlı hesaba çeker, onun kötülüklere meyletmemesi için elinden geleni yapardı. O bu hususta der ki;

-“Nefsini hesba çekenlerin bir takım güzel hususiyetleri vardır. Onlar bu hasletleri sebebiyle yüksek derecelere kavuşmuşlardır. Onlara göre, insan azmedip, nefsinin arzu ve isteklerine uymazsa, manevi yönden ilerlemesi mümkündür.”

-”Şu hasletleri elde etmeğe çalışan faidelerini görür;”

1- Doğru ve yalan yere yemin etmemek.
2- Yalan söylememek.
3- Verdiği sözde durmak.
4- La’net etmemek.
5- Kimseye bedduâ etmemek.
6- Allahu teâlâ’nın rızası için sabırlı ve tahammüllü olmak.
7- Haramlardan sakınmak.
8- Kendisini başkasından büyük görmemek.
9- Kimsenin kalbini kırmamak.
10- Gelen belâ ve musibetlere sabretmek.
11- Allah-u Teâlâ’nın emirlerini yerine getirmek.

İbrahim-i Havas (r.a.) buyuryor ki;

-“Kalbin ilacı beştir.

1- Kur’an-i kerim okumak ve Kur’an-i kerim’e bakmak,
2- Mideyi boş tutmak,
3- Gece kalkıp ibadet etmek,
4- Seher vaktinde ağlayıp sızlamak
5- Ve iyilerle berâber bulunmaktır.”

Devam edecek…

İslam âlimleri ansiklopedisi

(Kaynaklar)

Feridüddin-i Attâr (r.a.) nınTezkiret-ül-evliyâ” kitabından alınmıştır

Allah-u Teâlâ hazretleri bizleri ve sizleri Feridüddin-i Attâr (Radiyallah-u anhu) nin yüzü suyu hürmetine günahlarımızı af eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

“Feridüddin-i Attâr (r.a.) nın“Tezkiret-ül-evliyâ” kitabından bazı bölümler -6” için 1 Yorum

  1. Feridüddin-i Attâr (Radiyallah-u anhu) – 8 « بسم الله الرحمن الرحيم diyor ki:

    [...] Hazne (Ahmed el Haznevi Kuddisesirruh) « Feridüddin-i Attâr (Radiyallah-u anhu) – 7 Feridüddin-i Attâr (Radiyallah-u anhu) – 9 [...]

Yorum Yapın