Halid bin Velid (Radiyallah-u Anhu)- 10

26 Ekim 2009 Pazartesi

Hazret-i Osman (r.a.) nın Kur’an-i kerimi

Halid bin Velid (Radiyallah-u Anhu)- 10

Hazret-i Halid binVelid (r.a.), Hirelilerle yaptığı sulhnameyi bitirince İran hükümdarına ve erkanına bir mektup yazdı.

Bu mektub aynen şöyledir;

-“Bismillahirrahmanirrahim.”
-“Halid bin Velid’den, Rüstem, Mihran ve Acem reislerine. Selâm, hidayete kavuşanlara olsun. Allah-u Teâlâ’ya Hamd ederim. O’nun kulu ve Resulü olan Muhammed Aleyhisselam’a salatü selâm olsun.”

-“Yaptığınız bütün çalışmalarınızı dağıtan, topluluğunuzu parçalayan, sözlerinizde sizi ihtilafa düşüren, gücünüzü kuvvetinizi zayıflatan, mülk ve hakimiyetinizi elinizden alan Allah-u Teâlâ’ya sonsuz şükürler olsun.”

Bu mektubu Hirelilere, İran’a gönderilmek üzere teslim etti. Hazret-i Halid bin Velid (r.a.) buraları emniyet altına aldıktan sonra, Anbar kalesini muhasara etti. Sulh yoluyla şehri ele geçirdi.

Bundan sonra, Mehran’ın, Müslümanlarla savaşmak üzere Aynüttemr’de hazırlık yaptığını haber aldı. Üzerine giderek bu kaleyi de fethetti.

Bu sırada Dumet-ül Cendel’de, Ekider ve etrafındaki kabile reisleri ayaklandılar. Bunlar için İyâd bin Ganem (r.a.) gönderilmişti. Bu zat Hazret-i Halid bin Velid (r.a.) den yardım istedi.

Hazret-i Halid bin Velid (r.a.) gelip, Dûmet-ül Cendel’i iki taraftan kuşattılar. Hazret-i Halid (r.a.) Dûmet-ül-Cendel’in reislerinden Cûdi’yi öldürdü. Az zaman sonra kale Müslümanların eline geçti.

Hazret-i Halid bin Velid (r.a.), bundan sonra Hire’ye geri döndü. Bu sırada, İranlılar Elcezire’yi (Irak) geri almak için hazırlanmışlardı.

Hazret-i Halid bin velid (r.a.), âni bir GECE BASKINI ile İran ordusunu dağıttı. Hazret-i Halid (r.a.) in üstün gayretleri neticesi bu mıntıkaya hakim oldu.

Hazret-i Halid bin Velid (r.a.), yavaş yavaş FIRAT TARAFINA İLERLEDİ. Burası, asker sevkiyatı için çok mühim bir mevki idi. Fırat nehri kenarında, gayri Müslim Arablar, Rumlar ve İran’lıların müşterek ordusu ile çetin muharebe oldu.

Bu büyük zaferin elde edilmesi ile Irak’ın her tarafı Müslümanların hakimiyetine girmiş oldu.

Bundan sonra, Halife Hazret-i Ebû Bekir (r.a.), hazret-i Halid bin Velid (r.a.) e Şam tarafına haraket etmesini emretti. Derhal yola çıktı. Bir çok yerleri eşle geçirerek Busra’ya ulaştı. Busra’ya İslam ordusu hücum etti. Müslüman ordusu karşısında aman dilediklrinden onlarla cizye ve haraç vermek şartıyla sulh yapıldı.

Böylece Busra’lılar can ve mallarını teminat altına ldılar.

Devam Edecek…

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) Bizleri ve sizleri Halid bin Velid (Radiyallah-u anhu) nun şefaatına nail eylesin. O’nun yüzü suyu hürmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

“Halid bin Velid (Radiyallah-u Anhu)- 10” için 1 Yorum

  1. Halid bin Velid (Radiyallah-u Anhu)- 9 « بسم الله الرحمن الرحيم diyor ki:

    [...] İyâd (Radiyallah-u anh)- 9Uzlet'ın faydaları « Halid bin Velid (Radiyallah-u Anhu)- 8 Halid bin Velid (Radiyallah-u Anhu)- 10 [...]

Yorum Yapın