Hasan-i Basri (Radiyallah-u anh)- 3

14 Ocak 2009 Çarşamba

çağ-çağ barajı (Nusaybin)

Hasan-i Basri (Radiyallah-u anh)- 3

Ömrünün son yılları hastalık ile geçti. Ölüm döşeğinde iken;

Devamlı;

-“Biz Allah’ın kuluyuz ve (öldükten sonra) yine ona döneceğiz. Derler.” Mealindeki ayet-i kerimeyi okumuştu.

Vefat etmeden önce şöyle buyurmuştur;

-“İnsanoğlu sıhhatlı günlerinde ve hasta olduğu günlerde faydalı olan şeyler yapmış olsa (ömrünü iyi değerlendirirse) ne iyi olur.”

Bundan sonra da vasiyyetini şöyle yazdırmıştır;

-“Hasan ibn-i Ebil-Hasan şehadet eder ki; Allah-u Teâlâ’dan başka ilah yoktur. Muhammed (Aleyhis selam) O’nun resûlüdür.” Dedikten sonra, Muaz bin Cebel (r.a.) den şu hadis-i şerifi rivayet etti; (“Bir kimse ölüm anında sıdk ile Kelime-i şehadet getirerek ölürse cennette girer.)”

Vefat etmeden az önce, bir müddet kendinden geçti ve tekrar ayıldı;

-“Beni cennetlerden, pınarlardan ve güzel konaklardan uyandırdınız.” Buyurdu.

Bundan sonra vefat etti.

Eserleri;

1-Tefsir-i Hasani’l Basri; Bu kitabı bir bütün olarak zamanımıza kadar ulaşmıştır.Ancak kaynak tefsir kitablarında dağınık rivayetler halında bulunmaktadır.
2-Kitabü’l-Hasan ibni Ebi’l Hasan fil aded; Kur’an-i kerimin ayetlerinin adedi ile ilgilidir.
3-Risale fi Faldı harami mekketi’l mükerreme; Mekke’nin faziletine dairdir.
4-Risale Abdi’l Melik ibni Mervan ile Hasanil Basri ve cevabihi aleyha; Halife Abdül Melik’e yazılmış bir risaledir.
5-Risale Erbea ve hamsin farida; Elli dört farzı anlatan bir kitabdır.
6-İmande aranılacak elli fazilet hakkında bir risalesi
7-El-İstiğfaratu’l munkıza mine’n nar (Bu kitabın bir adı da ’Errad-ı hıfzıyye’ dir)
İstiğfar yanitövbe hakkındadır. Bunlardan başka eserlerinin de olduğu kaynaklarda bildirilmektedir.

Menkıbelerinden bir kısmı şöyledir;

Hasan-i Basri (r.a.), Allah korkusu ile çok ağlardı. Bir defasında dostlarından birinin cenazesinde bulundu. Cenaze defn edilince kabir başında ağlayıp, çok göz yaşı döktü.

Sonra orada bulunanlara şöyle dedi;

-“Ey Müslümanlar! Kabir dünya konaklarının sonu ahret menzilinin ilkidir. Madem ki hepimiz ölüp kabre gireceğiz, o halde nasıl zevk, sefaya dalıp, gezebiliriz.” Orada bulunanlar bu sözlerinden dolayı ağladılar.

Devam edecek…

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) Bizleri ve sizleri Hasan-i Basri hazretleri (Radiyallah-u anh) hurmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

“Hasan-i Basri (Radiyallah-u anh)- 3” için 1 Yorum

  1. Hasan-i Basri (Radiyallah-u anh)- 2 « بسم الله الرحمن الرحيم diyor ki:

    [...] anh)Adülhâlık Goncdüvâni (Radiyallah-u anhu)- 4 « Hasan-i Basri (Radiyallah-u anh); Hasan-i Basri (Radiyallah-u anh)- 3 [...]

Yorum Yapın