Hazreti Ömer-ül Faruk (Radiyallah-u anhu)- 15

14 Mart 2009 Cumartesi

Beyaz su’yun çıktığı dağ (Nusaybin)

Hazreti Ömer-ül Faruk (Radiyallah-u anhu)- 15

Hazret-i Ömer (r.a.) çeşitli Hadis-i Şeriflerle methedildi;

-“Ben peygamberlerin sonuncusuyum. Benden sonra Peygamber gelmiyecektir. Eğer benden sonra Peygamber gelseydi, Ömer elbette Peygamber olurdu.”

Hadis-i Şerifi yüksekliğini anlatmaya yetişir. Faziletini, üstünlüğünü ve kıymetini bildirmek için hakkında din âlimleri ve Müslüman olmayan kimseler tarafından ciltlerle kitab yazıldı.

Hazret-i Ömer (r.a.) metheden hadis-i şeriflerin çoğunu Hazret-i Ali (r.a.) bildirmiştir.

Onu metheden hadis-i şeriflerden bir kısmı şunlardır;

Hazret-i ömer (r.a.) Umre için Resulullah (a.s.v.) tan izin isteyince;

Raulullah (Sallallahu aleyhi ve selem);

-“Ya Ahi! (Ey kardeşim) duanda bizi de unutma!” buyurdu.

Hazret-i Ömer (r.a.) iman ettiği gün Cebrail aleyhis selam geldi ve;

-“Melekler birbirlerine Ömer’in Müslüman olduğunu müjdelediler.” Dedi.

Hazret-i Resulullah (Sallallahu aleyhi ve selem) buyurdu;

-“Ömer, Cennet ehlinin ışığı ve İslâm’ın nurudur.”

-“Allah-u Teâlâ hakkı Ömer’in dilinde ve kalbine yerleştirmiştir.”

-“Şeytan, Ömer ibn-i Hattab’ı gördüğü zaman, heybetinden yüz üstü yere düşer.”

-“Şu dört kişiyi ancak munafık olan kimse sevmez; Ebû Bekir, Ömer, Osman, Ali.”

Hazret-i Ömer (r.a.) halifeliği zamnaında Bizans İmparatorluğuna elçi gönderip dine davet etti. Bizans elçisi Medine-i Münevvere’ye geldi. Hazret-i Ömer (r.a.) ihtiyar bir kadının duvarını yaptırıyordu. Elçinin geldiğini haber verdiler.

Hazret-i Ömer (r.a.);

-“Buraya gelsin.” Buyurdu.

Eshab-i Kiram;

-“Efendim!, ellerinizi yıkayıp bir yere otursanız nasıl olur?” dediler.

Kabul buyurmadı. Elçiyi çağırdılar.

Elçi;

-“Arap padişahı bu mudur? Böyle olduğunu bilsem gelmezdim ve Bizans İmparatoru da beni göndermezdi.”dedi.

Hazret-i Ömer (r.a.) çamurlu mubarek iki parmağı ile işaret ederek;

-“Eğer İmparatorun elçi göndermeseydi, onun iki gözünü çıkarırdım.” Buyurdu.

Hazret-i Ömer (r.a.), parmağı ile işaret edince, iki çamurlu parmak, gelip Bizans İmparatorunun gözlerini kör eyledi. Parmakların çamuru gözlerinin üzerinde kaldı. Silmek mümkün olmadı. Bir zaman sonra elçi dönünce İmparatorun gözlerinin kör olduğunu gördü. Sebebini araştırdı. Hazret-i Ömer ile geçen hadiseyi de anlatınca hepsi hayret etiler.

Devam edecek…

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) Bizleri ve sizleri Ömer-ül-Faruk (Radiyallah-u anhu) nun şefaatına nail eylesin. O’nun yüzü suyu hürmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

“Hazreti Ömer-ül Faruk (Radiyallah-u anhu)- 15” için 1 Yorum

  1. Hazreti Ömer-ül Faruk (Radiyallah-u anhu)- 14 | Allahın veli kulları diyor ki:

    [...] – (01) Ana baba hakkı… « Hazreti Ömer-ül Faruk (Radiyallah-u anhu)- 13 Hazreti Ömer-ül Faruk (Radiyallah-u anhu)- 15 [...]

Yorum Yapın