Hubeyb (Habib) bin Adiy (Radiyallah-u anhu)- 2

10 Ekim 2009 Cumartesi

Reci’ suyu başı Güzide Sahabelerin şehid edildikleri mekan

Hubeyb (Habib) bin Adiy (Radiyallah-u anhu)- 2

Lidyan oğulları bu haber üzerine yüz’ü okçu olmak üzere ikiyüz kişilik bir kuvvetle izlerini takip edip, bulundukları dağı kuşattılar.

Sonra onları dağın tepesinde buldular. Teslim olmalarını, kendilerini tutup, Mekke’li müşriklere teslim edeceklerini söylediler.

Bu keşif kolu kendi aralarında istişare yaptıktan sonra teslim olmayı redettiler. Kılıçlarını çekip üzerlerine hücum eden ikiyüz kişilik düşmana karşı görülmemiş bir kahramanlıkla çarpıştılar.

Üzerlerine saldıran kuvvetten bir kısmını öldürdüler. Nihayet çarpışa çarpışa on Sahabi’den yedisi okla vurularak orada şehid düştü. Üçü de esir edildi.

Esir edilen bu Sahabiler;

Hubeyb bin Adiy (r.a.), Zeyd bin Desinne (r.a.), ve Abdullah bin Tarık (r.a.) idi.

Lıhyan oğulları, üçünü de yayların kirişleri ile bağladılar. İçlerinden Abdullah bin Tarık (r.a.) Mekke’li müşriklere götürülmeye razı olmadı. Girtmemek için zorlandı.

–“Şehid edilen arkadaşlarımdan güzel misaller vardır.” Diyerek haykırdı.

Bir zorlayışta ellerinin bağını kopardı. Lıhyan oğulları O’nu taşa tuttular., sonunda O’nu da şehid ettiler.

Hudeyb bin Adiy (r.a.) ve Zeyd bin Desinne (r.a.) Resulullah (s.a.v.) ın verdiği keşif vazifesini yapmaya belki imkan buluruz düşüncesi ile sabrettiler. (Bakınız Asım bin Sabit)

Lihyan oğulları her ikisini de Mekke’ye götürdüler. Bu sırada Müslümanlarla Bedir ve Uhud savaşını yapmış ve bu savaşlarda yakınları öldürülmüş olan müşrikler kin ve intikam hırsı içinde bulunuyorlardı. Bu bakımdan her an fırsat arıyorlardı.

Hubeyb (r.a.) i müşriklerden Huceyr bin Ebi İhab-ı Temimi, Bedir savaşında öldürülen kardeşinin intikamı için satın aldı.

Zeyd bin Desinne (r.a.) yide Safvan bin Ümeyye bin Halef’in intikamını almak üzere satın aldı.

Müşrikler her ikisini de satın aldıktan öldürmeye karar verdiler. Ancak savaş yapmayı yasak saydıkları aylar girmiş olduğundan hapsetmek suretiyle bu ayların çıkmasını beklediler.

Bir müddet her ikisini de ayrı yerlerde hapis tuttular. Her iki sahabi (r.anhüm) de bu esaret karşısında büyük bir sabır, takat ve asalet getirdiler.

Devam edecek….

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) Bizleri ve sizleri Hubeyb (Habib) Bin Adiy (Radiyallah-u anhu) nun şefaatına nail eylesin. O’nun yüzü suyu hürmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

Yorum Yapın