Hüseyin bin Ali (Radiyallah-u anh)- 4

29 Temmuz 2009 Çarşamba

Mescid-i Nebevvi (Sallallahu aleyhi ve Sellem)

Hüseyin bin Ali (Radiyallah-u anh)- 4

Ubey bin Ka’b (r.a.);

-“Ya Resulullah! Göklere ve yere senden başka süs var mıdır?” dedi.

Resulullah (Sallallahu aleyhi ve Sellem);

-“Beni insanlara Peygamber olarak gönderen Allah-u Teâlâ’nın hakkı için Hüseyin bin Ali, yeryüzünün merkezinin süsüdür. ONDAN ZİYADE SÜZ, göklerin tabakalarıdır.” Buyurdu.

Birgün Hazret-i Hüseyin (r.a.), Resulullah Efendimiz (Sallallahu aleyhi ve Sellem) in yanında idi. Annesine gitmek istiyordu. Hava yağmurlu idi.

Resulullah dua buyurdu. Hüseyin (r.a.) eve gidinceye kadar, yağmur ara verdi.

Birgün Resulullah Efendimiz (Sallallahu aleyhi ve Sellem), Hazret-i Hüseyin (r.a.) i sağ dizine, oğlu İbrahim (r.a.) i sol dizine aldı.

Cebrail Aleyhis selam gelip;

-“Hak teâlâ bu ikisinden birini alacaktır. Sen birini seç.” Dedi.

Resulullah (Sallallahu aleyhi ve Sellem);

-“Eğer Hüseyin vefat ederse, benim canım yandığı gibi, Ali (r.a.) nin ve Fatima (r.anha) nın da canları yanar. Eğer İbrahim giderse, en çok ben üzülürüm. Benim üzüntümü, onların üzüntüsüne tercih ediyorum.” Buyurdular.

Üçgün sonra oğulları İbrahim (r.a.) vefat etti.

Hüseyin (r.a.) Resulullah (Sallallahu aleyhi ve Sellem) ın yanına her gelişinde onu öper ve;

-“Selamet ve Saadet o kimseye ki, Oğlum İbrahim’i ona feda ettim.” Buyururdu.

Hazret-i Hüseyin (r.a.) in ilk çocukluğu Resulullah Efendimiz (Sallallahu aleyhi ve Sellem) in derin sevgi ve şefkati içinde geçti. Ancak bu hal çok sürmedi.

Hüseyin (r.a.) bundan sonra ilmini ve edebini babasının yanında tamamladı. Beş çocuğu oldu.

Sırası ile;

Ali Ekber, Ali Asğer, Ca’fer (r.anhuma) Fatima ve Sekine (r.anha)

İmâm-i Hasan ve Hüseyin ile Abdullah bin Ca’fer (r.anhüm) Medine-i Münevvre’ye giderlrken yiyecekleri kalmadı.

Sahrada olduklarından yiyecek bir şey alınacak yer de olmayıp açlık ve sususzluktan iyice bunaldılar.

Sonra;

Devam edecek….

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) Bizleri ve sizleri Hüseyin bin Ali (Radiyallah-u anhu) nun şefaatına nail eylesin. O’nun yüzü suyu hürmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

Yorum Yapın