Muhammed Resulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem)- 69

05 Aralık 2009 Cumartesi

Hendek savaşının yapıldığı yer (Medine-i Münevvere)

Hendek savaşının yapıldığı yer (Medine-i Münevvere)

Muhammed Aleyhis selam) – 69

Hendek Savaşı;

Hicretin beşinci yılında Hendek Savaşı yapıldı. Müşriklerin Medine üzerine yaptıkları üçüncü ve son saldırı olan bu savaş Beni Nadir Yahudileri ve müşriklerin beraberca hazırladıkları on bin kişilik bir orduya karşı Peygamberimiz (s.a.v.) Medine’nin etrafına geniş ve derin bir hendek kazdırıp üç bin kişilik bir ordu ile düşmana karşı durdu.

Bir ay süren kuşatmada Medine’de bulunan Beni Kureyza Yahudileri de Peygamberimiz (s.a.v.) le yaptıkları anlaşmayı bozarak Müslümanları arkadan vurmaya kalkıştı. Neticede kuvvetli bir fırtınaya ve şiddetli yağmura tutularak darmadağın olan düşman ordusu perişan bir halde paniğe kapılarak Mekke’ye döndü.

Bu hadise Kur’an-i Kerim’de Ahzab sûresi 9. ayetinde şöyle bildirilmektedir.

-“Ey iman edenler! Allah’ın size olan ni’metlerini hatırlayınız. Hani ordular saldırmıştı da, biz onların üzerine bir rüzgar ve sizin görmediğiniz (meleklerden) ordular göndermiştik.”

Bu savaştan sonra Peygamberimiz (Sallallahu aleyhi ve sellem);

-“Artık nöbet sizindir. Bundan sonra Kureyş sizin üzerinize gelmez.” Buyurdu.

Peygamberimiz (s.a.v.) hendek Savaşından Mediine’ye dönünce Eshab-i Kiram (r.anhüm) a silahlarını çıkarmadan Hendek Savaşı sırasında ihanet ederek müşrikler ile birleşip Müslümanları arkadan vurmak isteyen Beni Kureyza Yahudileri üzerine hareket emri verdi. Neticede teslim olan bu kabileye haklarında verilen hüküm uygulandı.

Teyemmüm âyeti ve haccın farz olduğunu bildiren âyet de hicretin beşinci yılında nazil oldu.

Hicretin altıncı yılında Mekke dışındaki müşrikler ile Müreysi gazâsı yapıldı. Mekke’li müşriklerin İslamiyeti resmen bir Devlet olarak tanımak zorunda kaldıkları Hudeybiye antlaşması da bu yılda yapıldı.

Yine bu yılda Peygamberimiz (s.a.v.) bütün insanlara Peygamber (s.a.v.) olarak gönderildiğini bildirmek ve islamiyet’i her tarafa yaymak için Bizans, İran, Habeş, Mısır, Gassan ve Yemame hükümdarlarına elçiler göndererek onları İslam’a da’vet etti.

Peygmaberimiz (s.a.v.) in bu daveti karşısında Habeş Hükümdarı Müslüman oldu. Bizans imparatoru elçiye iyi muamele yaptı. Mısır valisi Peygamberimiz (s.a.v.) e hediyeler gönderdi.

İran şahı ve Gassan beyi ise elçilere hakaret ederek sert davrandılar. Yemame Beyi ise boş ve mânâsız tekliflerde bulundu.

Devam edecek…

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) bizleri ve sizleri son Peygamber olan Habibi Muhammed (Sallallahu aleyhi ve Sellem) ın şefaatına nail eylesin. O’nun yüzü suyu hürmetine günahlarımızı aff eylesin. Amin.

Fuad Yusufoğlu

Yorum Yapın