Muhammed Resulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem)- 40

20 Kasım 2009 Cuma

Resulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem) in doğduğu ev

Muhammed (Aleyhis selam)- 40

Allah-u Teâlâ’ya ibadet edilmesini emreden ayetler gelince bunları işiten Kureyş kavmi Muhammed Aleyhis selam’ın doğru sözlü ve yüksek ahlak sahibi olduğunu bildirdikleri halde O’nadan yüz çevirdiler ve düşman kesildiler.

Bir müddet sonra da;

-“Yakın akrabanı Allah’ın azabı ile korkutarak, onları hak dine çağır.” Ayet-i Kerimesi nazil olunca Muhammed aleyhis selam akrabasını dine davet etmek üzere Hazret-i Ali (r.a.) yi göndererek, onları Ebû Talib’in evine çağırdı.

Önlerine bir kişiye yetecek kadar bir tabak yemek ve bir tas süt koydu. Önce kendisi Besmele ile başlayıp gelen akrabasına’ Buyurun’ dedi.

Gelenler kırk kişi kadar olamsına rağmen o YEMEK VE SÜT Muhammed Alşeyhis selam’in mu’cizesi ile hapsini doyurdu ve hiç eksilmedi.

Gelenler bu mu’cize karşısında şaşıp kalmışlardı. Yemekten sonra Muhammed Aleyhis selam, akrabalarını İslâm’a davet etmek için söze başlamak üzere idi.

Amcası Ebû Leheb düşmanlık ederek;

-“Biz bugünkü gibi bir sihir görmedik. Arkadaşınız sizi bir sihirle büyüledi.” Diyerek sözlerine hakaretle devam etmesi üzerine da’vetliler dağıldılar.

Bu hadiseden kısa bir müddet sonra akrabasını TEKRAR da’vet etti. Hazret-i Ali (r.a.) yine hepsini çağırmıştı. Önceki gibi yine önlerine yemek kondu.

Muhammed Aleyhis selam yemekten sonra ayağa kalkıp;

-“Hamd yalnız Allah’a mahsustur. Yardımı ancak O’NDAN isterim. O’na inanır, O’NA Dayanırım. Şübhesiz bilir ve bildiririm ki, O’nun eşi ve ortağı yoktur.” Dedikten sonra

Sözlerine şöyle devam etti.

-“Size ASLA YALAN SÖYLEMİYORUM ve doğruyu bildiriyorum… Sizi bir olan ve Ondan başka ilah olmayan Allah’a İMAN ETMEYE DA’VET EDİYORUM. Ben O’nun size ve bütün insanlığa gönderdiği PEYGAMBERİM. Vallahi siz, uykuya daldığınız gibi, öleceksiniz. Uykudan uyandığınız gibi de diriltileceksiniz ve bütün yaptıklarınızdan hesaba çekileceksiniz. İyiliklerinizin karşılığında MÜKAFAT, kötülüklerinizin karşılığında da CEZA göreceksiniz. Bunlar da ya Cennet’te EBEDİ kalmak veya Cehenemde EBEDİ kalmaktır. İnsanlardan, ahret azabı ile ilk korkuttuğum kimseler sizlersiniz.” Buyurdu.

Ebû Talib bu sözleri dinledikten sonra;

-“Sen emrolunduğun şey’e devam et! Seni korumaktan geri durmayacağım. Fakat eski dinimden ayrılmak hususunda nefsimi bana boyun eğer bulmadım.” Dedi.

Devam edecek…

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) bizleri ve sizleri son Peygamber olan Habibi Muhammed (Sallallahu aleyhi ve Sellem) ın şefaatına nail eylesin. O’nun yüzü suyu hürmetine günahlarımızı aff eylesin. Amin.

Fuad Yusufoğlu

“Muhammed Resulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem)- 40” için 1 Yorum

  1. Muhammed Resulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem)- 39 « بسم الله الرحمن الرحيم diyor ki:

    [...] 15- Kırk hadis : (11)Terbiye « Muhammed Resulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem)- 38 Muhammed Resulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem)- 40 [...]

Yorum Yapın