Muhammed Resulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem)- 80

11 Aralık 2009 Cuma

DSC_0713  Fuad Yusufoğlu Revda-i Mutahhara (Sallallahu aleyhi ve sellem)

Revda-i Mutahhara-i şerif  (Sallallahu aleyhi ve sellem)

Muhammed (Aleyhis selam)- 80

Bir müdeet mübarek gözlerini kapayıp sonra;

-“Bundan sonra bana üzüntü ve gussa (keder, tasa) olmaz. Zira fâni âlem’den ve mihnet yerinden kuryuluyor.” Buyurdu.

Sonra hanımlarına nasihat buyurdu. Sonra torunları Hazret-i Hasan ve Hazret-i Hüseyin (r.anhüm) i yanına alıp, onlara şefkatle bakarak alınlarından öptü. Sonra da Hazret-i Ali (r.a.) yi yanına çağırıp mübarek başını Hazret-i Ali (r.a.) nin koluna dayayarak oturup,

Şöyle buyurdu;

-“Ya Ali, zimmetimde filan Yahudinin şu kadar malı vardır. Asker hazırlamak için almıştım. Sakın onu ödemeyi unutma. Elbette zimmetimi kurtarırsın ve Kevser Havzı başına benimle görüşeceklerin birincisi sensin. Benden sonra sana çok zarar gelir, sabır edesin. İnsanlar dünyayı istedikleri vakit sen ahreti seçesin.” Buyurdu

Resulullah (s.a.v.) vasiyetini tamamladıktan sonra hâli değişti ve yatağına yatırdılar

Rebi’ülevvel ayının onikinci Pazartesi günü öğleden evvel Cebrail Aleyhis selam gelip;

-“Ya Resulallah! Cennetleri süslediler, Huri ve Rıdvan donandı. Allah-u Teâlâ sana hiç kimseye verilmeyen çok şeyler ihsan etti. Kevser Havzı Makam-ı Muahmud ve Şefâat-i Ümmet verdi. Kıyamet günü sen razı oluncaya kadar ümmetini bağışlar. Ya Resulallah Melek-ül Mevt kapıda beklemektedir. İçeri girmeğe izin ister. Şimdiye kadar kimseden izin istememiştir. Bundan sonra da istemez.” Dedi.

Resul-i Ekrem efendimiz (s.a.v.) izin verdi. Azrail Aleyhis selam içeri girip selam verdi ve Sonra;

-“Ya Resulallah Allah-u Teâlâ beni senin huzuruna gönderdi. Senin emrinden dışarı çıkmamamı buyurdu. Dilersen şerefli ruhunu kabz edip ulvi âleme yükselteyim, yoksa dönüp gideyim.” Dedi.

Cebrail Aleyhis selam;

-“Ey Habibullah, Allah-u Teâlâ sana müştakdır.” Dedi

Sonra selam verip veda ederken;

-“Ey Muhammed, Ey Ahmed, bundan sonra vahiy için bir daha gelmem ve Hak Teâlâ’nın haberini yer yüzüne getirmem. Benim maksudum ve matlubum sen idin ya Resulallah.” Dedi.

Bundan sobnra Peygamberimiz (Sallallahu aleyhi ve sellem);

-“Ey Azrail vazifeni yap,” buyurması üzerine, mübarek ruhunu kabz etti.

Böylece Resul-i Ekrem efendimiz (s.a.v.) Hicretin onbirinci yılında (Miladi 632) Rebi’ülevvel ayının 12’sinde Pazrettesi günü öğleden evvel vefat etti.

Vefat ettiğinde Kameri seneye göre 63, Şemsi seneye göre 61 yaşında idi.

Devam edecek…

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) bizleri ve sizleri son Peygamber olan Habibi Muhammed (Sallallahu aleyhi ve Sellem) ın şefaatına nail eylesin. O’nun yüzü suyu hürmetine günahlarımızı aff eylesin. Amin.

Fuad Yusufoğlu

Yorum Yapın