Sa’d bin Ebi Vakkas (Radiyallahu anhu)- 5

09 Nisan 2009 Perşembe

Girnavas Şelalesi (İlkbahar) Nusaybin

Sa’d bin Ebi Vakkas (Radiyallahu anhu)- 5

Kadisiye Muharebesi;

İslam ordusu ile İran ordusu arasında oldu. İslam ordusuna Sa’d bin Ebi Vakkas (r.a.), İran ordusuna da Rüstem kumanda ediyordu.

İslâm ordusu, Fırat nehrinin bir kolu olan Atik nehrinin ‘Kadisye’ denilen yerinde ordugah kurdu. Harpten önce İran’ın başşehri Medayına elçiler gönderdi.

İran kisrası Yezd-i Cürd ile görüştüler. İranlıları İslâm’a davet ettiler.

-“Ya Müslüman olursunuz, ya cizye verirsiniz veya harp edersiniz.” Diye şart ileri sürdü.

İran kisrası buna sinirlenerek;

-“Eğer benden önce elçi öldüren bir Melik olsaydı, ben ikincisi olup, sizi öldürürdüm.”

Dedikten sonra bir miktar toprak getirtti.

-“Bende sizin için başka şey yok. En büyüğünüz kimse bunu yüklensin de reisinize götürsün ve biliniz ki, cümlenizi ‘Kadisiye’ hendeğine gömmek için Rüstem’i göndermek üzereyim.” Dedi.

Bunun üzerine elçiler arsında bulunan Asım bin Amr (r.a.) kalkıp toprağı yüklendi, dışarıya çıktılar. Arkadaşlarıyle beraber Hazret-i Sa’d (r.a.) ın yanına döndüler.

Ve;

-“Ya Sa’d müjde. Allah-u Teâlâ onların toprağını bize verdi.” Dediler.

Eshab-i Kiram (r.anhüm) verilen bu bir parça toprağının tamamının verileceğine dair Allah-u Teâlâ’nın bir müjdesi olarak inandılar.

İran ordusu da gelip, Atik nehri kıyısında ordugah kurdu. 120 bin kişi olan İran ordusu’nun 30 bini zırhlı ve birbirinden ayrılmaması için zincirle bağlı idiler. Ayrıca İran ordusu’nun ön saflarında filler yerleştirilmişti. İslâm ordusu ise 34 bin kişi idi.

Hazret-i Sa’d (r.a.), anlaşma ile işi haletmek istiyordu. Yine elçi göndererek üç gün süre tanıdıklarını bu üç gün içinde ya Müslüman olursunuz, ya cizye verirsiniz veya cenge hazır olursunuz diye haber gönderdi.

Onlar üç gün içinde bunları kabul etmediler. Dödüncü gün harp başladı. Harp başlamadan önce Önce Hazret-i Sa’d askerlerine şöyle hitab etti.

-“Mevkilerinizde sebat ediniz, öğle namazından sonra ben dört tekbir alacağım, ilkinde siz de tekbir alırsınız, harbe hazır olursunuz, ikinci tekbirde, siz de tekbir alır silahlanırsınız. Üçüncü tekbirde siz de tekbir alıp, askeri harp için coşturursunuz, dördüncü tekbirde düşman üzerine hücum ediniz;”

Ve;

-“La havla vela kuvvete illa billah.” Deyiniz.

Devam edecek…

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) Bizleri ve sizleri Sa’d bin Ebi Vakkas (Radiyallah-u anhu) nun şefaatına nail eylesin. O’nun yüzü suyu hürmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

Yorum Yapın