Tâc-ül-Ârifin (Ebü’l Vefâ) Radiyallah-u anhu;

16 Şubat 2013 Cumartesi

Revda-i Şerif kapılarından birisi (Medine-i Münevvere)

Tâc-ül-Ârifin (Ebü’l Vefâ) Radiyallah-u anhu;

Evliyanın büyüklerinden. Künyesi Ebü’l Vefâ olup, ismi, Muhammed bin Muhammed, bin Muhammed bin Zeyd bin Hasen el- Ârif bin Zeyd bin İmâm-i Zeynel’âbidin bin İmâm-i Hüseyn bin Aliyy-ül-Mürtezâ bin Ebi Tâlib’dir. Lakabı ise, “Tâc-ül-Ârifin’dir.

Fakat “Kakis” diye de anılır. Seyyid Ebü’l Vefâ 417 (m. 1026) senesi Receb ayının onikinci günü Irak’ın “Kusende” denilen mevkiinde dünyaya geldi.

Seyyid Ebü’l-Vefâ (r.a.), kerâmet ve harikada asrının reisiydi. Zamanın birçok âlimleri ondan istifade etti ve feyz aldı. Binlerce talebesi vardı. 501 (m. 1107) senesi Rabi’ül-ahir ayının yirminci günü, seksendört yaşında vefat etti. Cenazesini Adiyy (ade) bin misafir (r.a.) yıkadı, kefenledi ve defnetti.

Seyyid Ebü’l Vefâ hazretleri (r.a.) nin babasının ismi, Seyyid Muhammed Arizi olup, zamanın büyük evliyasından idi. Menkıbeleri, kerametleri çok olan bir zat idi.

Yaşadığı beldenin hakimi, seyyidlere çok eziyet vermeye başlayınca, oarayı terk ederek Beni-Nercis kabilesinin yaşadığı köye yerleşti. Bu kabilede yaşayanlar, dini yönden çok zayıf idiler.

Seyyid Muhammed Arizi (r.a.), akşam, yatsı ve Sabah ezanlarını okuyarak, namaz kıldı. Ezan sesini duyan oradaki halkın, cenabı Hakkın izniyle, kalbleri yumuşadı ve hepsi namaz kılmaya başladışar. Oranın halkı Seyyid Muhammed Arizi hazretleri (r.a.) ni göndermiyerek, orada yerleşmesini sağladılar.

Beni-Nercis kabilesinin reisi Ömer bin Şirküve bin Ebi Ammar Nerci’nin “Fatima” isimli bir kızı vardı. Künyesi “Ümmü Gülsüm” idi. Seyyid Muhammed Arizi (r.a.) bununla evlendi.

Seyyid Muhammed Arizi (r.a.) hastalandı. Bu hastalığının ölüm hastalığı olduğunu anladı. Bulunduğu beldenin halkını çağırarak

Onlara;

-“Doğru yoldan ayrılmayın, size gösterdiğim yol üzere olun ve bu yolda ilerleyin.” Diye vasiyette bulundu.

Hanımına ise;

-“Ya hatun! Erkek bir çocuk dünyaya getirsen gerek. Bu çocuk, büyüyünce büyük bir zat olur. Çok kerametleri görülür ve pek çok kimselere doğru yolu geösterir ve kerametlerinin bazıları daha doğmadan görülür. Bunları bilesin ve bundan gafil olmayasın” diye vasiyet etti.

Devam edecek…

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri bizleri ve sizleri Tâc-ül-Ârifin (Ebü’l Vefâ) Radiyallah-u anhu’nin yüzü suyu hürmetine günahlarımızı af eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

Yorum Yapın