‘Cafer -e Sadık (r.a.)’ olarak etiketlenmiş yazılar

Allah Korkusu 3

24 Haziran 2008

Çağ-Çağ dersinde küçük bir şelale (Nusaybin)

Avn bin Abdullah (r.a.) der ki;

-“İnsanların, Allah (c.c.) korkusundan gözlerinden yaş akıp vucudun bir yerine isabet ederse, orasını Allah (c.c.) cehenneme haram kılar…

Resülullah (a.s.v.) ın göğsünde ağlamaktan meydana gelen ateşte kaynayan bir tencerenin sesi gibi ses vardı.

Kündi (r.a.) der ki;

-“Allah (c.c.) korkusundan ağlamaktan meydana gelen bir damla yaş deryalar gibi cehennem ateşini söndürür.

İbni Semmak (r.a.), nefsini azarlayıp şöyle derdi:

-“Sen zahidler gibi konuşursun, münafıkların işlediği gibi işlersin. Bununla beraber cennete girmeyi istersen. Heyhat. Heyhat… Cennete öyle başka zümreler için hazırlanmıştır ki, onların bizim amellerimizden bambaşka amelleri vardır.

Süfyan-i Servi (r.a.) den rivayet edilir.

Der ki:

Cafer-i Sadık (r.a.) ın yanına girdim ve dedim ki:

-“Ey Allah’ın Resülunun (a.s.v.) torunu bana vasiyet et.

Cafer-i Sadık (r.a.) bana dedi ki;

-“Ey Süfyan: yalancıda, insanlık yoktur. Hased edende de rahatlık yoktur. Zayifin dostu da yoktur. Kötü huylu olan büyük kişi olamaz..

Ben kendisine:

-”Ey Allah (c.c.) ın Resülunun (a.s.v.) torunu, daha çok söyle bana.” dedim.

Cafer-i Sadık (r.a.) dedi ki;

-“Ey Süfyan: Allah (c.c.) ın haram kıldığı şeylerden kendini çek ki; Abid olasın, Allah’ın sana verdiğine razı ol ki; Müslüman olasın, insanlardan kimler seninle sohbet etmeği severse sen de onlarla sohbet et ki; mü’min olursun. Facir ile arkadaşlık etme ki; fıskı fücurunu sana da öğretir. (kişi dostunun dini üzeredir. Sizden biriniz kiminle dostluk kuracağına dikkat etsin.) İşlerinde Allah’tan korkanlarla müşavere et.

Ben dedim ki:

-“Ey Allah (c.c.) Resülunun (a.s.v.) torunu Bana daha fazlasını söyle:

Cafer-i Sadık (r.a.) dedi ki;

-“Ey Süfyan; kim ki, kabilesiz izzet sahibi, kuvvetsiz de heybet sahibi olmak isterse, Alla(c.c.) a İsyan etmesin. Zelilliğinden çıkıp, Allah’a itaat etsin. dedi.

Ben dedim ki;

-”Ey Allah Resülullah (a.s.v.) ın torunu, bana daha söyle.

Cafer-i Sadık (r.a.) Dedi ki;

-“Babam beni üç şey üzere terbiye etti.”

-”Bana dedi ki: Ey oğlum!”

-”1-Kötü huylularla dostluk yapan Selamat bulamaz.”

-”2-Kötü yerlere giren itham olunur.”

-”3-Diline hakim olmayan pişman olur.”

İmâm-i A’zem; Hanefi mezhebin kuucusu (r.a.) Anlatır:

-“Cafer-e sadık (r.a.) ile geçirdiğim iki yıl olmasaydı Numan (r.a.) helak olurdu. İmam-e A’zem (r.a.) bunu söylemekle Tasavvuf’un ehemmiyetini belirtmiştir.”

Ahmet bin Hambel; Hambeli mezhebin kurucusu (r.a.) der ki;

-“Allah (c.c.) korkusu beni yemekten içmekten alıkoyuyor. İştahım kesiliyor.”

İmâm-i Şafi-i hazretleri (r.a.); Şafi-i Mezhebin kurucusu der ki;

-“Hem âlim ol, hem de mutassavvuf. Eğer sadece âlim olur daTasavvuf ehli olmazsan kalbin katı olur; Eğer Tasavvuf ehli olur da, İlim sahibi olmazan sen zaten yolu kayıb etmişsin. Bu halinle başkalarına nasıl yol göstereceksin.”

İbni Mubarek (r.a.) der ki; ben Vehb bin Vird’e (r.a.) sordum:

-“Allah (c.c.) a isyan eden kimse ibadetten zevk alabilir mi?

Vehb bin vird (r.a.) dedi ki;

-“Hayır. Allah (c.c.) a İsyan etmeyi kasd eden de ibadette zevk bulamaz.”

Mükaşefetül Kulub (İmam-i Ğazali)

Allah (c.c.) bizleri ve sizleri kendisinden korkan ve onun dostlarıyla oturup kalkan Kullarından eylesin.Amin…

Fuad Yusufoğlu