‘dua’nın önemi’ olarak etiketlenmiş yazılar

Zeynelâbidin Cami-i avlusu

İbn-i Cezeri (Radiyallah-u anhu) – 12

(Ebû Hüreyre (r.a.) den rivayet ettiği hadis-i şerifte, Resul-i Ekrem Sallallahu aleyhi ve selem) buyurdu ki;

-“Kulun Allah-ü teâlâ’ya en yakın olduğu vakit, secde ettiği vakittir. O halde secdede iken çok duâ ediniz.” Kur’an-i kerim okuduktan sonra (bilhassa hatim ettikten sonra)

Zemze suyu içildiğinde,

İbn-i Abbas (r.a.) rivayet ettiği hadis-i şerifte, Resulullah (Sallallahu aleyhi ve selem) buyurdu ki;

-“Zemzem suyu ne için içildi ise, onun için olur. Eğer şifa bulmak için içersen, Allah-ü teâlâ sana şifa verir. Korunmak istiyerek onu içersen, Allah-ü teâlâ seni korur, Susuzluğunu gidermek için içersen, Allah-ü teâlâ senin susuzluğunu giderir.”

İbn-i Abbas (r.a.) Zemzem suyunu içerken;

-“Allahım senden fâideli ilim, bol rızık ve her hastalıktan şifa dilerim.” Derdi.

Meyyitin yanına gelindiği zaman,

Resulullah (Sallallahu aleyhi ve selem) buyurdu ki;

-“Hastaya veya meyyitin yanına gittiğiniz zaman hayır söyleyiniz. Çünkü melekler, sizin söylediklerinize amin derler.”

Horoz öttüğü vakit;

Ebû Hüreyre (r.a.) nin rivayet ettiği hadis-i şerifte;

-“Horoz sesini duyduğunuz zaman, Allah-ü teâlâ’nın fadlından isteğiniz. Şüphesiz horoz, meleği görmüştür. Merkep sesini işittiğinizde, Allah-ü teâlâ’ya sığınınız. Şüphesiz o, şeytanı görmüştür.” Buyuruldu.

Duâ’nın kabul olduğu yerler;

Bunlar şerefli yerlerdir. Hasen-i Basri (r.a.), Mekke-i mükerreme ehline gönderdiği mektupte, Mekke-i mükrreme’de duâ’nın kabul olduğu yerleri şöyle bildirdi;

1-Tavafta,

2-Multezemde (Hacer-i esved’in bulunduğu köşe ile Kâ’be-i muazzama’nın kapısı arasında

3-Mizab’ın altında (altın oluk)

4-Kâbe-i muazzama’da ve onun içinde,

5-Zemzem kuyusunun yanında otururken veya Zemzem suyunu içerken,

6-Safâ ve Merve’de,

Devam edecek…

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri bizleri ve sizleri Fıkıh âlimi veli olan İbn-i Çezeri (Radiyallah-u anhu) yüzü suyu hürmetine günahlarımızı aff eylesin. Amin.

Fuad Yusufoğlu

Zeynelâbidin Cami bahçesi ile minaresi

İbn-i Cezeri (Radiyallah-u anhu) – 13

7-Safâ ile Merve arasında,

8-Tavaf edip iki rekat tavaf namazı kıldıktan sonra, Mmakam-ı İbrahim (a.s.) in arkasında,

9-Arafe günü Arafat’ta,

10-Bayram gecesi güneş doğuncaya kadar Müzdelifede,

11-Minâ’da,

12-Şeytan taşlama anında.

Duâları kabul olanlar;

Duâları kabul olanlar şunlardır;

1-Çaresiz ve muhtaç olan,
2-Mazlumun duâsı,
3-Babanın duâsı,

Ebû Hüreyre (r.a.) nin rivayet ettiği hadis-i şerfite;

-“Üç duâ kabul olunur. Bunların kabul olmamasından şüphe yoktur. Bunlar; Babanın duâsı, yolcunun duâsı ve mazlumun duâ’sıdır.” Buyuruldu.

4-Âdaletli devlet reisinin duâsı,

Ebü Hureyre (r.a.) nin rivayet ettiği hadis-i şerifte;

-“Üç kimsenin duâsı red olunmaz. (1-Adaletli devlet reisinin duâsı, 2-İftar vakti oruçlunun duâsı, 3-Mazlumun duâsı),” buyuruldu.

5-Salih kimsenin duâsı,

6- İtâatkâr evlâdın ana-babasına duâsı,

7-Yolcunun duâsı,

8-İftar vakti oruçlunun duâsı,

9-Müslüman mü’min kardeşine gıyabında yaptığı duâ (Böyle bir duâ, riyadan uzak ve ihlasa daha yakındır.)

10-Başkasına zülmü kastederek veya akrabası ile alâkayı kesmeye götüren bir şey ile duâ edilmediği veya (Duâ ettim de kabul olmadı” demediği müddetçe, bir kimsenin yaptığı duâ kabul olur.”

İbn-i Cezeri (r.a.) “Mevlid” kitabında buyurdu ki;

-“Ebü Leheb rüyada görülüp, ne halde olduğu soruldukta, kabir azabı çekiyorum. Ancak, her sene, Rabi’ul-evvel ayının onikinci geceleri, azabım hafifliyor. İki parmağım arasından çıkan serin suyu emerek ferahliyorum.

Devam edecek…

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri bizleri ve sizleri Fıkıh âlimi veli olan İbn-i Çezeri (Radiyallah-u anhu) yüzü suyu hürmetine günahlarımızı aff eylesin. Amin.

Fuad Yusufoğlu

Makbul Dua’lar

01 Ocak 2014

 

Zinciriyye Medresesi (Mardin)

Makbul Dua’lar;

-”Allahım! Bize imanı sevdir, kalplerimizi imanla süsle. Bize küfrü, itaatsizliği ve isyanı sevdirme, kerih göster, bizi doğru yolu bulunanlardan eyle.”

Hâkim (Deavât. No; 1868)

Kaynak;

(Diyanet İşleri Başkanlığı yayınevleri)

Devam edecek…

Allah-u Teâlâ hazretleri bizleri ve sizleri bu makbul dua’lar hürmetine günahlarımızı af eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

 

Zeynelâbidin Camii (Nusaybin)

Makbul Dua’lar – 2

-”Ödül ve ceza gününün tek hâkimi. (Rabbimiz!) Ancak sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz.”

Fatiha suresi; 1/4-5)

Kaynak;

(Diyanet İşleri Başkanlığı yayınevleri)

Devam edecek…

Allah-u Teâlâ hazretleri bizleri ve sizleri; Fatiha suresi  hürmetine günahlarımızı af eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

Zeynalabidin camii minaresi

Makbul dua’lar – 3

-”Bizi dosdoğru yola ilet; nimetine erdirdiklerinin yoluna; gazaba uğramışların yoluna da doğrudan sapmışların yoluna da değil!”
Fatiha. 1/ 6-7

Kaynak;

(Diyanet İşleri başkanlığı yayınevleri)

Devam edecek…

Allahu teâl hazretleri bizleri ve sizleri Fatiha suresi hürmetine günahlarımızı aff eylesin. Amin.

Fuad Yusufoğlu

Zeynelabidin (r.a.) nın mübarek mezarları (Restor edilirken)

Makbul dua’lar – 4

-”Ey Rabbimiz! Bizi sana teslim olanlardan eyle, soyumuzdan da sana teslim olacak bir ümmet çıkar. Bize ibadetimizin yollarını göster, tövbemizi kabul et. Şüphesiz tövbeleri kabul eden, merhameti bol olan yalnız sensin.”

(Bakara suresi. 2/ 128)

Kaynak;

(Diyanet İşleri başkanlığı yayınevleri)

Devam edecek…

Allahu teâl hazretleri bizleri ve sizleri bu makbul dua’lar hürmetine günahlarımızı aff eylesin. Amin.

Fuad Yusufoğlu

Zeynelabidin camii minaresi (Nusaybin)

Makbul dua’lar – 5

-”Ey Rabbimiz! Bize bu dünyada da iyilik ver, öteki dünyada da iyilik ver; bizi cehennem azabından koru.”

(Bakara suresi 2/201)

Kaynak;

(Diyanet İşleri Başkanlığı yayınevleri)

Devam edecek…

Allah-u Teâlâ hazretleri bizleri ve sizleri bu makbul dua’lar hürmetine günahlarımızı af eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

Zeynelabidin cami külliyatından görünüş (Tadilat hali)

Makbul dua’lar – 6

-“Rabbimiz! Bizi sabırla donat, bize sebat ver ve inkarcı topluluğa karşı bize yardım et!”

Bakara suresi, 2/250

Kaynak;

(Diyanet İşleri Başkanlığı yayınevleri)

Devam edecek…

Allah-u Teâlâ hazretleri bizleri ve sizleri bu makbul dua’lar hürmetine günahlarımızı af eylesin. Amin
Fuad Yusufoğlu

Zeynelabidin camii külliyatının avlusundan görünüş (Tadilat hali)

Makbul dua’lar – 7

-“Rabbimiz! Bizi doğru yola eriştikten sonra kalplerimizi saptırma, bize tarafından bir rahmet bağışla. Hiç kuşku,yok, lütfu bol olan yalnız sensin.”

Âl-i İmran suresi 3/8

Kaynak;

(Diyanet İşleri Başkanlığı yayınevleri)

Devam edecek…

Allah-u Teâlâ hazretleri bizleri ve sizleri bu makbul dua’lar hürmetine günahlarımızı af eylesin. Amin
Fuad Yusufoğlu

Zeynalabidin camii külliyatından görünüş (Tadilat hali)

Makbul dua’lar – 8

-“Ey milkün gerçek sahibi olan Allah’ım! Mülkü dilediğine verirsin, dilediğinden çekip alırsın. Dilediğini yüceltirsin, dilediğini de alçaltırsın. Her türlü iyilik senin elindedir. Hiç kuşku yok sen her şeye kâdirsin.”

Âl-i İmran suresi; 3/ 26

Kaynak;

(Diyanet İşleri Başkanlığı yayınevleri)

Devam edecek…

Allah-u Teâlâ hazretleri bizleri ve sizleri bu makbul dua’lar hürmetine günahlarımızı af eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu