‘Ebû Bekir (r.a.) ın Halife olarak seçilmesi’ olarak etiketlenmiş yazılar

DSC05070 Fuad Yusufoğlu Mescid-i Nebevi (s.a.v.) nin kuzey batısında Hazret-i Ebû Bekir (r.a.) in helife seçildiği yer.

Ebû Bekir (r.a.) ın Halife olarak seçilmesi için istişare olunan yer;

Muhammed (Aleyhis selam)- 81

Eshab-i Kiram, Resulullah (s.a.v.) ın vefatı üzerine pek çok üzülüp gözyaşı döktüler. Çoğunun dili tutulup bir müddet konuşamaz oldular. Hazret-i Ebû Bekir (r.a.) Resulullah (s.a.v.) ın yanına girip mübarek yüzünden örtüyü kaldırarak mübarek alnından öptü.

Sonra başını kaldırıp, mübarek alnından tekrar öptü;

-“Ah Sâfi” dedi.

Bir daha öpüp;

-“Ah dost” dedi.

Sonra mübarek pazusunu öpüp, ağladı;

-“Annam babam sana feda olsun! Dirin ve ölün tayyib, temiz ve ne güzeldir.”dedi.

Ve de;

-“Eğer ihtiyarımız elimizde olsaydı canlarımızı yoluna fedâ ederdik. Eğer sen bizi men etmeseydin, gözlerimizden pınarları akıtırdık.”

Selatü Selam okuyup;

-“Ya Resulallah, bizi Rabbinin katında hatırla.” Dedi.

Sonra dışarı çıktı. Mescid’e minber’e çıkarak Eshab-i Kiram’a bir hutbe okudu. Allah-u Teâlâ’ya hamd ve sena etti ve Resul-i Ekrem efendimiz (s.a.v.) e salat okudu,

Ve şöyle dedi.

-“Her kim Muhammed Aleyhis selam’a iman etmişse bilsin ki Muhammed Aleyhis selam vefat etti. Her kim Allah-u Teâlâ’ya tapıyorsa O, Hay (diri) ve bâki’dir. Ölmez, ebedidir.” Buyurdu.

Ve sonra Âl-i İmran suresinin yüzkırkdördüncü;

-“Muhammed (s.a.v.) de kendinden önce geçen Resuller gibi Resuldür. Eğer O vefat eder, yahut öldürülürse, siz dininizden, yahut cihadden, eski halinize dönecek misiniz? Böyle değişen, Allah-u Teâlâ’ya zarar vermez, kendine zarar verir. İslam ve sebatta şükredenlere muhakkak mükafat verecektir.” Âyetini okudu.

Hazret-i Ebu Bekir (r.a.) Eshab-i Kiram ve ehl-i beyti teselli etti. İlk anda acı haber üzerine çok şaşıran Hazret-i Ömer (r.a.), Hazret-i Ebû Bbekir (r.a.) i dinleyince kendine geldi. Peygamberimiz (s.a.v.) in vefat ettiği gün Eshab-i Kiram yapılan umumi bir bi’atle Hazret-i Ebû Bekir (r.a.) i halife seçtiler.

Devam edecek…

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) bizleri ve sizleri son Peygamber olan Habibi Muhammed (Sallallahu aleyhi ve Sellem) ın şefaatına nail eylesin. O’nun yüzü suyu hürmetine günahlarımızı aff eylesin. Amin.

Fuad Yusufoğlu