‘Farzlar’ olarak etiketlenmiş yazılar

Oruc. 4.

21 Temmuz 2008

Girnavas tepesinden bir görünüş (Cin tepesi)

Oruc’ta iki hususiyet vardır ve bu hususiyetler sebebiyle bu nisbete uygundur.

Biri;

Oruc’un hakikâti, yememektir. Bu ise bâtına ait bir şeydir. İnsanlar bunu görmez. Böylece riya da buna yanaşmaz.

Diğeri;

Allah-u Teâla’nın düşmanı şeytandır. Şeytanın askeri, arzu ve isteklerdir. Oruc onun askerini kırar. Çünkü oruc’un hakikati ARZULARI TERKTİR.

Bunun için Peygamber efendimiz (sallallahu aleyhi ve selem) buyurdu ki;

-“Şeytan insan vucudunda, kan gibi dolaşır. O’nun geçiş yolu açlıkla tıkayınız.”H. İtikâf

Hazreti Aişe’ye (radiyallahü anhâ) buyurdu ki;

-“Cennetin kapısını çalmaya devam et.”

Hazreti Aişe (radiyallahü anhâ);

-“Ne ile?” sordu.

Resulüllah (Sallallahu aleyhi ve selem);

-“Acıkmakla.” Buyurdu.

Ve yine Resulüllah (Sallallahu aleyhi ve selem) buyurdu;

-“Oruc kalkandır.” H.Savm.

Ve yine Resulüllah (sallallahu aleyhi ve selem) buyurdu;

-“İbadetin kapısı oruc’tur.”

Bu da bütün ibadetlere şehvetin mani olmasındandır. Şehvet yani arzulara yardım TOKLUKTUR.
Açlık ise ARZULARI KIRAR.

ORUC’UN FARZLARI;

1-Ramazan ayının ilk gününü aramaktır;

Yirmi dokuz veya otuz gün olduğunu ancak bununla anlayabilir. Adil bir şahidin sözüne güvenilir.
Bayram için ise İKİ ŞÂHİD’DEN az olmaz. Doğru sözlü olduğunu bildiği bir kimseden hilâli gördüğünü duyunca, oruc’a başlaması FARZ olur. İsterse Kadi o kimsenin sözüyle hükmetmiş olmsın.

On altı fersahlık (yaklaşık olarak 100 km.) uzakteki bir başka şehirde yeni ay görmüşlerse, burada olanlara, yani ayı görmeyenlere oruç farz olmaz. Mesafe bu kadardan az olursa oruca başlamaları farz olur.

2-Niyettir;

Her gece niyet etmek lazimdır. Hatırına, bunun ramazan oruc’u olduğunu, farz olduğunu ve farz edâ ettiğini getirmelidir.

Bunları hatırlayan Müslümanın kalbi niyetsiz olmaz. Şübheli gecede (Şaban ayının otuzuncu yahut Ramazanın birinci gecesi iyi bilinmezse); “Ramazan ayı gelmiş ise niyet ettim oruc tutmaya” dese, bu niyet doğru olmaz.

Şübhesini, sözüne güvendiği bir kimsenin sözü ile giderinceye kadar bu niyet olmaz. Son gece ise caizdir. Evet bu da şübhelidir ama, esas olan Ramazanın henüz geçmemiş olmasıdır.

Bir kimseyi karanlık bir yerde bıraksalar, düşünce ve gayretiyle vakti bulmaya çalışırsa ve buna göre oruc tutarsa doğru olur. Geceden niyet etse ve niyetten sonra imsaktan önce bir şey yese niyeti bozulmaz. Hattâ hayzının kesileceğini anlayan kadın, niyet etse ve sonra hayızı kesilse, oruc’u sahih olur.

3-Bile bile vucudun içine hiçbir şey sokmamaktır;

Devam edecek…

Kimya-yi Saadet (İmam-i Ğazali)

Allah-u Teâla hazretleri Bizleri ve sizleri gelmekte olan Ramazan-i şerif ayı hürmetine AFV eylesin. Amin…
Fuad Yusufoğlu

Oruç- 8

21 Temmuz 2008

ORUÇ BOZDUKTAN SONRA LAZIM GELEN ŞEYLER:

Ramazan ayında orucu bozana kazâ, kefaret ve imsak lazımdır, fakat her birinin yeri ayrıdır.

Orucunu özürle veya özürsüz olarak bozanın, yahut hasta olmak, yolculuğa çıkmak, hayız görmek, yahut hamile olmak sebebiyle orucunu bozanın kaza etmesi farzdır. Mürted olanın da earzdır. Deli ve çocuğa farz değildir.

Kefaret yalnız cima’ etmekle, yahut bile bile meni çıkarmakla olur. Bunun kefareti, bir köle azad etmektir. Kölesi yoksa iki ay devamlı oruç tutmaktır. Eğer, hasta veya zayıf ise altmış miskina birer müd yemek yedirmelidir. Her müd bir menden üçte bir men noksandır.

İmsak, özürsüz oruç açana farzdır. Hayız görene imsak (akşama kadar yememek) farz değildir. İstrse gündüz ortasında temizlenmiş olsun.

Misafir, mukim olsa da farz değildir. Hasta iyi olsa da imsak farz değildir. Şübheli gün (Yani şabanın 29’üncü gününden sonraki gün) bir kimse ayı gördüğünü söylese, yemek yemiş olanların, duydukları andan akşama kadar yememeleri lazımdır.

Öğleyin sefere, yolculuğa çıkanın orucunu açması doğru değildir. Orucunu açmış olarak, öğle vakti şehre gelirse, tekrar yemesi doğru değildir. Eğer mümkünse yolcunun oruç tutması daha iyidir.

Fidye, miskine verilen bir müd yiyecektir. Çocuk korkusundan orucunu açan hmileye ve süt emzirene kaza ile beraber fidye de vermek farzdır.

Hasta daha fena olmak korkusuyla açarsa fidye vermez. Çok ihtiyar olup, oruç tutamayacak olan bir ihtiyara, kaza orucunun bedelini vermesi farz olur.

Bir Ramazanın kazâsını diğer ramazana kadar geciktirine kazâya kalmış her gün için bir müd yiyecek vermesi lazımdır.

Devam edecek…

Kimya-yi Saadet (İmam-i Ğazali)

Allah-u Teâla hazretleri Bizleri ve sizleri gelmekte olan Ramazan-i şerif ayı hürmetine AFV eylesin. Amin…
Fuad Yusufoğlu

Oruc- 9

21 Temmuz 2008

KIYMETLİ GÜNLERDE ORUÇ TUTMAK…

Faziletli ve kıymetli günlerde oruç tutmak sünnettir.

Kıymetli günler şunlardır:

Arife günü (Zilhaccenin dokuzuncu günü, kurban bayramından önceki gün)
Muharremin onuncu günü Zilhaccenin ilk dokuz günü,
Muharremin ilk on günü,
Recep ve Şaban aylarının hepsi,

Hadisi şerifte geldi ki; Resulullah (sallallahu aleyhi ve selem);

-“Eşhüür-i Hurum ( yani muharebenin haram olduğu aylar) da bir gün oruç, diğer günlerde bir ay oruçtan efdaldır. Ramazan ayındaki bir gün oruç tutsa, muhterem aylardaki bir ay oruçtan efdaldır.”

Yine Resulullah (Sallallahu aleyhi ve selem) buyurdu ki;

-“Muhterem aylarda üç gün, Perşembe, cum’a ve cumartesi günleri oruç tutana, yediyüz senelik ibadet sevabı yazılır.”

Muhterem aylar dörttür;

Zilka’de
Zilhicce,
Muharem,
Ve Receb
En faziletlisi Hac ayı olan Zilhiccedir.

Hadisi şerif’de bildirildi ki;

Resulülllah (Sallallahu aleyhi ve selem) şöyle buyurmuştur;

-“Allah-u Teâla’nın indinde Zilhicce ayının ilk on günündeki ibâdetten faziletli ibâdet yoktur. Bu ayda bir gün oruç, bir senelik oruç gibidir..”

Sahabe-i Kiram(Aleyhimar rıdvan) dediler ki;

-“Ya Resulullah (a.s.v.) cihad da böyle değil midir?”

Resulullah (Sallallahu aleyhi ve selem)

-“Hayır, Cihâd da böyle değildir. Ancak Allah yolundaki harbde( Cihada) atı ölen ve kanı akan hariçtir.” Buyurdular.

Eshab-i Kiram (Ridvanallahı aleyhim) dan bir kısmı bütün Receb ayından oruç tutmak, Ramazana benzetmek olduğu için mekruhtur buyurdular. Bunun için Receb ayında bir gün veya daha fazla oruç tutmamalıdır.

Hadis-i Şerifte geldi ki;

Resulullah (Sallalahu aleyhi ve selem) buyurdular ki;

-“Şaban ayı onbeş olunca, Ramazan orucundan başka oruç yoktur.” Savm 12.

Şaban ayının son günleri oruç tutmamak iyidir. Böylece Ramazandan ayrılmış olur. Şabanın sonunda Ramazan ayını karşılamak için oruç tutmak mekruhtur. Karşılamaktan başka bir sebeple olursa mekruh değildir.

Devam edecek…

Kimya-yi Saadet (İmam-i Ğazali)

Allah-u Teâla hazretleri Bizleri ve sizleri gelmekte olan Ramazan-i şerif ayı hürmetine AFV eylesin. Amin…
Fuad Yusufoğlu