‘hac’ olarak etiketlenmiş yazılar

Çağ-Çağ deresi (Bor-e Veysike) Nusaybin

Yolun ilk edebleri ve hazırlıkları:

Hacca gitmeye niyet edince; Önce tevbe temeli, hakları hak sahiblerine vermeli, borçları ödemeli, hanımına, çocuklarına ve bakması icap edenlere nafakalarını vermeli, vasiyetname yazmalı, yol harçlığını helalden ayırmalı, şübheliden kaçınmalıdır. Çünkü, şüpheli mal ve para ile hac yaparsa, kabul olmayabilir.

Hazırlığını, yolda fakirlerle arkadaşlık yapacak şekilde biraz fazla yapmalıdır. Yola çıkmadan önce, yolda rahat ve salim olmak için, sadaka vermelidir.

Kuvvetli bir deve kiralamalıdır. Yükleteceği şey’leri hayvanın sahibine göstermelidir. Bu suretle bir sıkıntıdan da kurtulmuş olur. İyi bir arkadaş edinmelidir.

Sevdiklerine

-“Allah’a ısmarladık” demeli, dua istemelidir.

Her birine,

-“Dinini emanetini ve işlerinin sonunu Allah-u teâlâ’ya ısmarlıyorum.” Demelidir.

O kimseler de;

-”Allah (c.c.) seni korusun, takvanı artırsın, beğenmediği şeylerden uzak eylesin, günahını afv, yüzünü döndüğün tarafa hayırlı eylesin.” Demelidir.

Evden çıktığı zaman iki rek’at namaz kılmalı, birinci rek’atta “Elham’dan” sonra “Kul ya eyyuhel kafirun” , ikinci rek’atta da “Kul huvallahü ehad” surelerini okumalı,

Sonra,

-“Ya Rabbi, beni ve onları belâlarden koru. Ya Rabbi, bu yolda senden iyilik, takva ve beğendiğin amelleri, işleri istiyorum.” Demelidir

Evin kapısına gelince;

-“Bismillah-i, tevekkeltü alâllahi, lâ havle ve lâ kuvvte illâ billah.”

Deyip

-“Yarbbi, senin yardımınla dışarı çıktım, sana tevekkül eyledim, sana tutundum, yüzümü sana döndüm. Ya Rabbi! Beni takva ile rızıklandır, günahımı afv et, her nereye dönersem yolumu hayırlı eyle’” söylemelidir.

Bineğe binice,

-“Bismillahi ve billahi ekber.” Deyip

-“Kendi kuvvetimizle yapmamız imkansız olan bir halde, Bunu bize veren, Allah-u teâlâ her ayıb ve kusurdan münezzehdir. Biz de sonunda ona dönücüyüz.” Demelidir.

Yolda giderken bir müddet zikir ve kur’an-i kerim okumakla meşgül olmalıdır.

Yüksek bir yere gelince;

-“Ya rabbi senin şerefin her şereften üstündür. Her halde yapılan hamdler sana mahsustur.” Demelidir.
Yolda korkulacak bir hal zuhur ederse, “Ayete’l kürsi, Amene’rresulu, Kul hü vallahü ahad ve Kul’eûzü’leri okumalıdır.

Devam edecek…

Kimyay-i Saadet (İmam-i Ğazali)

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) bizlere ve sizlere hac farizesini yerine getirmeyi ve Hac dönüşünde de Bu haccı korumayı nasıb eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

Girnavas şelalesi (Kurumuş halı)

Ihramın edebleri ve Mekke’ye giriş;

Hac kafilesindekiler, ihram giyilecek “Mikat” denilen yere geldikleri zaman önce “gusul” edip, saçını ve tırnaklarını, Cuma bahsında anlattığımız gibi kesmeli, dikilmiş elbisesini çıkarıp, beyaz renkli izar ve ridâyı kuşanmalıdırlar.

Ihram giymeden önce güzel kokular sürünmelidir. Gitmek için kalkınca bineğe binmeli yüzünü yola dönüp hacca niyet etmeli

Ve dili ile de,

-“Lebbeyk, Allahümme lebbeyk, La şerike leke lebeyk,inne’ıhamde ve’n-ni’mete ve’l mülke leke lebebeyk, la şerike lek.” i söylemelidir.(Allah’ın ismiyle söyliyorum, Kendimi Allah ‘a ısmarladım. Yahud emrindeyim, ya Rabbi emrindeyim. demektir)

Bunun gibi sözleri yüksek sesle söylemeye evam etmelidir. Yolda yükselirken de, inerken de, kafileye bir sıkıntı geldiği zaman da okumalıdır. Mekke’ye yaklaşınca boy abdesti almalıdır.

Hac’da dokuz yerde gusül abdesti almak sünnettir.

İhram giyerken,
Mekke’ye giderken,
Ziyaret tavafından önce,
Arafat’ta vakfeden önce,
Müzdelife’de kalınca,
Üçü de üç cemreden taş atmadan önce,
Vedâ tavafı yapmadan önce, Fakat cemeretü’l-Akabe’deki atış için gusle lüzüm yoktur.

Gusul edip, Mekke-i Mükerrem’ye girince ve daha şehrin ortasında iken, gözü Kâbe’yi alınca;

-“La ilahe illallahu vallahu ekber, Allahumme ente’s-selam ve mnike selâm ve druke daru’s-selam, tabarekte rabbana ya zel celalli ve’l-ikram. Allahumme inne haza beytüke ‘azzemtehu ve kerremtehu ve şerreftehu, Allahumme fezidhu ta’zimen ve zidhu teşrifen ve tekrimen ve zidhu mehabeten, ve zid men haccehu birren vekerâmeten, Allahumme iftah li ebvâbe rahmetike ve edhilni cenneteke ve e’izni mineşşeytanırracim.”

-“(Ya Rabbi! Bu. Senin azameti, keremi ve şerefi büyük olan evindir. Ya Rabbi, onun büyüklüğünü arttır, şerefini ve keremini ziyade eyle ve heybetini çoğalt. Hac edenlerin iyilik ve keremlerini arttır. Ya Rabbi! Bana rahmet kapılarını aç ve bana cennetini nasib eyle ve huzurundan kovulmuş şeytandan beni koru.)” demelidir.

Sonra Mescid-i Haram’a “Beni şeybe” kapısından girip Hacerü’l-Esved’i öpmelidir. Kalabalık sebebiyle öpemezse, elini dokundurup:
-“Ya Rabbi, elimden geleni yaptım ve ahdimi tuttum. Yaptığıma sen şahid ol.” Demeli ve tavafla meşgül olmalıdır.

Devam Edecek…

Kimyay-i saadet (İmam-i Ğazali)

Allah-u Teâlâ hazretleri bizlere ve sizlere hac farizesini sağlıklı bir şekilde nasib eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

Girnavas Mevki-i (Nusaybin)

Tavafın edebleri:

Tavaf namaz gibidir. Tavaf yapılırken de bedenin, elbisesinin temiz olması ve avret yerinin örtülü bulunması şarttır. Fakat tavafta konuşmak mübahtır.

Önce ıztıba sünnetini yerine getirmelidir. “Iztıba”, izarınıyanı ıhramın üst parçasını sağ koltuğunun altından geçirip iki ucunu sol omuzu üserine atmaktır.

Sonra Kâbe’yi sol tarafına alıp, “Hacerü’l-Esved’ in yanından tavafa başlamalıdır. Kâbe’nin hududundan sayılan “Şazervan’a” çıkmayıp, Kâbe ile arsında üç adım mesafe bulunmalıdır.

Tavafa başladığı zaman;

-“Ya Rabbi, Sana olan imanım sebebiyle, kitabına inanarak,ahdine vefa ederek ve Peygamberin

Muhammed (Sallallahu aleyhi ve sellem) e uyarak tavaf ediyorum.” Demelidir.

Kâbe’nin kapısı hizasına geldiği zaman;

-“Ya Rabbi! Bu ev senin evindir, bu harem senin haremindir, bu emniyet senin emniyetindir,burası Cehennem ateşinden sana sığınan dostlarının yeridir.” Diye söylemelidir.

Rükn-i İrakı’” ye ulaşınca;

-“Ya Rabbi! Şübheden, şirkten, küfürden, nifaktan,düşmanlıktan,kötü ahlaktan, aile, çocuk ve mal sebebiyle kötü görünmekten sana sığınırım.”

“Altun oluk” altına gelince;

-“Ya Rabbi! Arşının gölgesinden başka gölge olmayan kıyamet gününde, beniArşının altında gölgelendir. Ya Rabbi! Muhammed (Sallallahu aleyhi ve sellem) in kâsesi ile ebedi susamayacağım şekilde beni suya kandır.” ı söylemelidir.

“Rukn-i Şamî’” ye geldiği zaman;

-“Ya Rabbi! Haccımı kabul et. Gayretimden razı ol. Günahımı afv et. Bu ticaretimde elimi boş bırakma. Ey Aziz ve gafur olan Rabbim, beni af v et, bana acı, bildiğinhatalarımıbağışla. Çünkü sen büyüksün ve bağışlayıcısn.” Demelidir.

Devam edecek…

Kimyay-i saadet (İmam-i Ğazali)

Allah-u teâlâ hazretleri (c.c.) bizleri ve sizleri haccın rükünlerini sağlıklı bir şekilde yerine getiren kullarından eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

çağ-çağ deresi (Bor-e Veysike)

Tavafın edebleri- 2

“Rükn-i Yemâni’ye” gelince;

-“Ya Rabbi! Küfürden, fakirlikten, kabir azabından hayatın ve ölümün fitnelerinden sana sığınıyorum. Dünyada ve ahrette zelil olmaktan sana sığınıyorum. Ya Rabbi. Dünya ve ahrette bize iyilik ver. Rahmetinle bizi kabir ve cehennem azabından koru.” Demelidir

Yedi defa dönmeye “Şavt” denir. (Tavaf esnasında Kâbe’nin etrafında bir kere dönmeye denir.)

Üç şavtta sevinçle, koşarcasına yürümelidir. Kâbe’nin yakını kalabalık ise sür’atli yürümesi için biraz daha açıktan gitmelidir. Diğer dört savt’ta yavaş yürümelidir.

Her dönüşte “Hacerü’l-Esved’i” öpmeli. “Rukn-i Ymâni’ye” elini kaldırmalıdır. Kalabalıktan bunları yapamazsa eliyle işaret etmelidir. Yedi şavt bitince Kâbe ile Hacerü’l-Esved arasında durup; karnını, göğsünü ve yüzünü sağ tarafından Kâbe’nin duvarına dokundurup iki, eli de başının altında olduğu halde duvara dayanmalıdır. Yahut da Kâbenin örtüsüne dokunlalıdır. Buraya “Mültezim” denir.
Dua’lar burada kabul edilir.

Burada iken;

-“YA RABBİ! EY KÂBE’NİN SAHİBİ, BOYNUMU CEHENNEM ATEŞİNDEN KORU. Bütün kötülüklerden beni uzak tut. Verdiğin rızka kanaat ihsan eyle, verdiğinde bereket ver.” Demelidir.

Sonra da Makaam’ın arkasına geçip iki rek’at namaz kılmalıdır. Buna tavaf’ın iki rek’atı denir. Tavaf bununla tamam olur. Birinci rekatta Elham ve kul ya eyyühe’l-kafirün… İkinci rek’ata Elham ve Kulhüvallahü… surelerini okumalı, namazdan sonra “Dua” etmelidir.

Şavt sayısı yedi olmayınca, yani yedi defa dönmeyince bir tavaf olmaz. Her yedi defa da bu iki rek’at namazı kılmalı, sonra “Hacerü’l-Esved’e yanaşıp öpmeli ve tavafı bununla bitirip “Sa’y” ile meşgül olmalıdır.

Devam Edecek…

Kimyay-i saadet (İmam-i Ğazali)

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) bizlere ve sizlere tavafı tam erkaniyle yapan kullarından eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

Çağ-Çağ deresi (Bor-e Gündük) Nusaybin

Sa’yın Edebleri

Tavaftan sonra “safâ kapısından” çıkıp Kâbe’yi görünceye kadar safâ’ya doğru bir miktar yükselip, yüzünü kâbe’ye çevirmeli ve ;

-“La ilahe illallahü, vahdehü l şerikeleh, lehül mülkü ve lehü’l-hamdü yuyi ve yumit ve hüve hayyun la yemüt, biyedihil-hayrü ve hüve alâ külli şey’in kadir.La ilahe illallahü vehdehü, sadaka ve va’dehu ve nasara abdehü ve eazze cündehü ve hezeme’l-ahzabe vahdehü la ilahe illallahu muhlisine lehu’ddine velev kerihe’l kâfirun.”

-“(Allah’tan başka tanrı yoktur. Birdir, şeriki yoktur., mülk O’nundur, hamd O’na mahsustur. Diriltici ve öldürücüdür. Ölümsüz olan diri O’dur. Hayırlar, iyilikler O’nun elindedir (Kudretindedir). O here şeye Kadirdir. O, kendisinden başka tanrı olmayan bir Allah’tır. Vaadinde sadıktır. Kuluna yardım eder. Ordusuna izzet verir. Küfür hiziplerini bozguna uğratır. Allah’tan başka tanrı yoktur. Kafirler hoşlanmasalar da biz dinde Allah için ihlaslı kimseleriz.” Duasını okumalı ve dilediğini istemelidir.

Sonra aşağı inip Sa’ye başlamalıdır. “Merve’ye” kadar gitmelidir.

Yavaşça yürüyüp;

-“Ya Rabbi! Beni mağfiret eyle, bana acı, bildiğin hatalarımı bağışla. Ya Rabbi! Sen aziz ve büyüksün, Kerimsin. Ey bizim Rabbımız! Dünya ve ahrette bize iyilik ver Cehennem azabından bizi koru.” Demelidir.
Mescidin kenarına kadar olan ilk meyiliyeri yavaş gitmelidir. Buradan üç metre önce hızlı yürümeli ve ikinci meyilli yeri geçmelidir. Sonra “Merve’ye” kadar yavaş yürümelidir.

Orada durup, yüzünü “Safa’ya” dönüp aynı dua’yı okumalıdır. Bu bir sayılır. Safa’ya gelince iki olur.
Bunun gibi yedi def’a yapmalıdır. Bunu bitirince tavaf-ı kudum ve sa’y ypılmış olur. Bu tavaf sünnettir. Farz olan tavaf Arafat’teki vakfeden sonradır.

Sa’yda abdestli olmak sünnettir. Tavaf’ta ise vacibtir. Sa’y bu kadarla biter. Çünkü sa’y vakfeden sonra olur diye bir şart yoktur. Fakat sa’yın bir tavaftan sonra olması lazımdır. İsterse bu tavaf sünnet olsun.

Devam edecek…

Kimyay-i Saadet (İmam-i Ğazali)

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) bizleri ve sizleri hac farizesini zamanında yapan Salih kullarından eylesin. Amin.

Fuad Yusufoğlu

Çağ-Çağ deresi (Bor-e Gündük)

Arafat’ta vakfenin (Durmanın) edebleri;

Eğer hac kafilesi arefe günü Arafat’a ulaşırsa, tavaf-ı kudum yapmazlar. Daha önce gelirlerse, tavaf-ı kudum yapmalıdır. Tevriye (Zilhacce ayının sekizinci gününe, yâni arefe gününden önceki güne denir.) günü,Mekke’den çıkmalı ve o gece Minâ’da kalmalı, ertesi gün arafat’a gitmelidir. Arafat’ta vakfe zamanı öğleden sonra başlar, bayram günü sabahına kadar devam eder.

Sabahtan sonra Arafat’a gelenin haccı olmaz. Arefe günü gusül abdesti almalı, ikindi ve ve öğle namazını cem’ ederek kılmalıdır. Yani önce öğleni, arkasından ikindiyi kılmalıdır. Sonra dua ile meşgül olmalıdır.

Çünkü Haccın sırrı, bu kıymetli vakitte azizlerin kalblerinin ve isteklerinin birleşmesidir. Zikirlerin en üstünü “La ilâhe illallah’dır”

Öğleden akşama kadar yalvarmalı, ağlamalı, sızlamalıdır. İstiğfar etmeli, yaptığı kusurların afvını dilemeli, Nasuh tevbesi etmelidir.

Bu vakitte okunacak çok “dua” vardır. Bunların hepsini yazmak uzun sürer. Ihy’u-Ulûmi’d- din KİTABIMIZDA HEPSİNİ YAZDIK. Oradan öğrenebilirsiniz. Yahut da, bildiği bütün duaları bu zamanda okumalıdır. Hatta yazılı bir yerden okuyabilir. Yahut birisi okuyup, diğeri âmin demelidir. Güneş batmadan Arafat hududundan ayrılmamalıdır.

Devam edecek…

Kimyay-i Saadet (İmam-i Ğazali)

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) bizleri ve sizleri hac farizesini zamanında yapan Salih kullarından eylesin. Amin.

Fuad Yusufoğlu

Çağ-Çağ deresi (Bor-e Gündük)

Arafat’tan sonra yapılacak olanlar:

Arafat’tan sonra Müzdelife’ye gitmeli ve gusül etmelidir. Çünkü Müzdelife Haremdendir.

Akşam namazını te’hir edip yatsı namazı ile cem’ etmelidir. Bir ezan iki kamet okumalıdır. Eğer mümkünse bu geceyi Müzdelife’de ihyâ etmeli, ibadetle geçirmelidir.

Çünkü çok kıymetli ve pek azizdir. Gece burada kalmak ibadettir. Burada kalmayan, bir koyun kesmelidir. Buradan yetmiş taş alıp, Mina’ye vardığında atmalıdır.

Çünkü burada böyle taşlar çok bulunur. Gece yarısından Mina’ya gitmeye niyet etmeli, sabah namazını erken vakitte kılmalıdır. “Meş’arü’l Haram” denen Müzdelife’nin sınırına gelince, ortalık ağarıncaya kadar durmalı ve dua etmelidir.

Sonra oradan “Vâdi-i Muhasser’e” gelmelidir. Bineği hızlı sürmeli, yaya ise daha sür’atlı gitmeli, vadiyi karşıdan karşıya geçmelidir. Sünnet olan da budur.

Bayram sabahı bazen tekbir, bazen telbiye (Lebeyk, Allahümme lebeyk demektir.) söyleyip “Cemerât” denen tepeye gelinceye kadar devam etmelidir.

Orayı da geçip yolun sağındaki tepeye gitmeli, yüzünü kıblaya dönmelidir. Ona Cemeretü’l Akabe denir.
Güneş bir mızrak boyu yükselinceye kadar durmalı ve oradaki bu cemrede yedi taş atmalıdır. Yüzü kıblaya gelmek iyidir.

Burada tekbir ve telbiyeyi kalbden söylemelidir. Bitirince telbiye ve tekbiri bırakmalıdır. Ancak farz namazlarından sonraki tekbirleri söylemelidir. Bu da bayramın dördüncü gününe kadar sürer.

Sonra yoluna devam eder. Kaldığı yerde kurban keser. Kurbanın şartlarına riayet etmelidir. Sonra tıraş olmalıdır. Eğer taş atmayı ve başını traş etmeyi bu bir günde yaptıysa, bir çözülme hasıl oldu ve ihramın bütün mahzurları kalktı sayılır. Ancak cima’ etmek ve ve avlanmak henüz halâl olmaz.

SONRA Mekke’ye gidip, şart olan tavafı yapmalıdır. Bayram gecesinin ilk yarısı geçtikten sonra, bu tavafın vakti başlar. Fakat en iyisi bayram günü yapmaktır. Sonu için belli bir vakit yoktur. Ne kadar tehir etse caizdir.

Teşrik (Kurban bayramında farz namazlarından sonra okunan tekbirlerdir. Bunun için bu dört güne Eyam-i teşrik –teşrik tekbiri söylenen günler- denir) günlerinde taş atmak ve mina’da geceyi geçirmek ihramdan çıktıktan sonra kalkar.

Tavafı ve Sa’yı bitirdikten sonra Bayram günü Mina’ya gelmeli ve o gece orada kalmalıdır. Burada kalmak vacibtir.

Ertesi günü öğleden sonra taş atmak için gusül etmelidir. Arafat’a yakın olan “İlk Cemre’de” yedi taş atmalıdır. Sonra kıbleye dönüp durmalı ve Bakara sûresi miktarınca dua etmelidir.

Sonra “Ortadaki Cemre’de” yedi taş atmalı ve dua etmelidir. Sonra da “Cemeretü’l Akabe’ ya de atmalıdır.

O gece Mina’da kalmalıdır. Bayramın üçüncü günü de aynı şekilde bu sıra ile üç Cemrede yirmi bir taş atmalıdır. İsterse bu kadarla iktifa eder ve maekke’ye gider. Güneş batıncaya kadar orada kalırsa, o geceyi de orada geçirmesi vacib olur.

İşte haccın tamamı bu anlattığımızdır. Vesselâm.

Kimyay-i Saadet (İmam-i Ğazali)

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) bizleri ve sizleri hac farizesini zamanında yapan Salih kullarından eylesin. Amin.

Fuad Yusufoğlu

Umre Nasıl yapılır:

13 Kasım 2008

Çağ-Çağ deresi (Bor-e Gündük)

Umre Nasıl yapılır;

Umre yapmak isteyince gusül etmeli, hacda olduğu gibi ihram giymeli ve umre “Mîkatına” gitmek üzere Mekkeden çıkmalıdır.

Mikat ise; “Ci’rane”, “Ten’im” ve “Hudeybiye’dır.” Umreye niyet etmeli ve “Lebbeyk bi Umre” demelidir.

Mescid-i Haram’ın kapısına gelince, telbiyeyi bırakıp, “Hac bahsi”nde (Tavafın edebleri, ve tavafın edebleri-2 yazılarımızda anlatılmıştır.) anlattığımız gibi tavaf ve sa’y (sa’yın edebleri yazımızda anlatılmıştır.) yapmalı.
Sonra saçını kesmelidir UMRE BUNUNLA TAMAM OLMUŞ OLUR.

Umre bütün bir sene içinde yapılabilir. Orada bulunan bir kimse yapabildiği kadar Umre yapmalıdır. Yapamazsa “tavaf” yapmalı, bunu da yapamazsa “Kâbe’ye bakmalıdır.”

Kâbe’ye girdiği zaman iki direk arasında namaz kılmalıdır. Yalınayak girmelidir. Tâzim ve hürmeti çok etmelidir.

İçebileceği kadar “Zem-Zem suyu” içmelidir. Midesi doluncaya kadar içmelidir. Çünkü hangi niyetle içerse, şifa bulur.

Zem-Zem İçerken;

-“Ya Rabbi! Bunu her hastalığa ilaç eyle, bana ihlas ve yakîn eyle. Dünya ve ahrette beni afv eyle.”
Demelidir.

Devam edecek…

Kimyay-i Saadet (İmam-i Ğazali)

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) bizleri ve sizleri Umre yapan Salih kullarından eylesin. Amin.

Fuad Yusufoğlu

Vedâ Tavafı;

14 Kasım 2008

Çağ-Çağ nehri (Bor-e Gündük )Nusaybin

Vedâ Tavafı;

Memleketine dönmeye karar verince, önce yol hazırlığı yapmalı ve en son olarak da, Kâbe’yi tabaf etmelidir. Veda tavafından da yedi defa dönmelidir.

SONUNDA Tavaf’ta anlatıldığı gibi iki rek’at namaz kılmalıdır. Bu tavafta “ıztıba’ ve koşar gibi yürümek yoktur.

Sonra “Mültezim’e” gidip dua etmeli ve geri dönmelidir. Mescid-i Haram’dan çıkıncaya kadar KÂBE’YE BAKMALIDIR.

Devam edecek…

Kimyay-i Saadet (İmam-i Ğazali)

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) bizleri ve sizleri hac farizesini zamanında yapan Salih kullarından eylesin. Amin.

Fuad Yusufoğlu

Medine’yi Ziyaret- 2

14 Kasım 2008

 

Revda-i Şerif  Medine (Bab-ül Baki’ kapısı)

Medine’yi Ziyaret- 2

Sonra bir metre kadar ileriye gitmeli ve Hzreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer (Radiyallahü anhüma) e selam vermeli ve;

-“Essalamü aleyke, ey peygamberimizn (Sallallahu aleyhi ve selam) vezirleri, hayata kaldığı müddetçe onun en doğru yardımcılari siz idiniz. Ondan sonra ümmetin din işlerini siz güzel idare ettiniz.”

-”Bu işte ona uyan siz oldunuz. Onun sünneti ile amel siz eylediniz. Allah-u Teâlâ (c.c.) sizi peygamberine iki halife yaptığı gibi size en iyi karşılıklar versin.” Demelidir.

Sonra orada durup yapabileceği kadar dua yapmalıdır. Sonra dışarı çıkıp “Baki’” kabristanına gitmeli, ashab-i Kiramın büyüklerini ve oradaki diğer büyükleri ziyaret etmelidir.

Dönünce bir kere daha Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) i ziyaret etmelidir. (Orada kaldığı müddetçe bunları tekrar tekrar yapmalıdır.) Ve sonra veda edip ayrılmalıdır.

Devam edecek…

Kimyay-i Saadet (İmam-i Ğazali)

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) bizleri ve sizleri Medine-i Müneverrayi edeble Ziyaret eden Salih kullarından eylesin. Amin.

Fuad Yusufoğlu