‘Kur’an okumak’ olarak etiketlenmiş yazılar

Beyaz su başı -ava sipi- (Nusaybin)

Kur’an-i kerim;

Yüce Allah tarafından (Hakka suresi ayet 69/43) vahiy yolu ile (Yunus suresi ayet 10/12) Arapça olarak (Yusuf suresi 12/2) peyder pey (Furkan suresi ayet 25/32 ayet Peygamberimiz Hazret-i Muhammed Aleyhis selam’a indirilen (Şûarâ suresi ayet 26/ 192-195), nesilden nesile bize kadar tevatüren gelen, Mushaflarda yazılı, Fatiha suresi ile başlayıp Nas Suresi ile sona eren, okunması ile ibadet edilen ve sevap kazanılan 323.015 harf, 77.439 kelime, 6236 âyet ve 114 sure’den oluşan muciz bir kelamdır.

Allah sözü olduğuından hiç şüphe yoktur. (Lâ raybe) (Bakara suresi ayet; 2/2). Kendisinden hiçbir eğrilik ve tezat mevcut değildir. (Kehf; suresi ayet 18/1), Önünden ve arkasından ona bir batıl gelip karışmaz (Fussilet suresi ayet;  suresi 41/42).

Kur’anın amacı; Kur’an, insanın dünya ve ahret saadetini sağlamasını amaç edinmiştir. Kur’an, insanlığın rehberi ve mutluluk kaynağıdır.

Kur’anın amacı; hangi milletten olursa olsun bütün insanları aydınlatmak, yer yüzünde cehalet, sefahat, küfür ve sapık inançlara kapılarak karanlıklar içinde kalan, nereden gelip nereye gittiğini bilmeyen bütün insanları sapıklık ve delaletten, sefahat ve rezaletten kurtarıp iman nûr’u ile doğru yola sevk etmektir.

Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları (Dini kavramlar sözlüğü)

Allah-u Teâlâ hazretleri bizleri ve sizleri tam bir imanla ve halis bir akide ile Kur’an şefaatına nail eylesin. İmanla  Ahrete gitmeyi nasıb eylesin. Amin.

Fuad Yusufoğlu

Kur’an-i kerim okumak,

İbadetlerin en üstünüdür. Bilhasa namazda ayakta iken okunan hepsinden daha faziletlidir.

Peygamber Efendimiz (sallalahualeyhı vesselem) buyurdu :

-”Ümmetimin en faziletli ibadetı Kur’an-i kerim okumaktır.” Buyurdu. (Nuaym. Fizılalulkur’an.)

Allah-u teâlâ (c.c.) buyuruyor:

-“Kim kur’anı okumak bana dua etmek ve benden bir şey istemek meşgül ederse onu şükredenlerden daha çok sevab veririm. (Tirmizi. Ebu saidden)

İbnı mesud (r.a.) buyuruyor:

-“Kur’an-ı kerim okuyunuz . Çünkü her harfına iki sevab vardır. Elif, lam, Mim bir harftir demiyorum. Elif bir harf, Lam bir harf ve Mim bir harf tir…

Ahmet İbni Hanbel (r.a.) buyuruyor:

-“Allah-u Teala(c.c.) yı Rü’yada gördüm. ve Yarabbı sana hangi şeyle yaklaşmak daha fazıletlıdir ? dedim.

Buyurdu ki:

-”Kuran-ı Kerim okumakla “

Dedim ki,

Manasını anlayarak mı, yoksa anlamadan mı okumalı ?

Buyurdu ki:

-”İster anlayarak okuyun ister anlamayarak.”

Devam edecek…

Kimya-yi Saadet (İmam-i Ğazali)

Allah-u teala hazretleri: bizleri ve sizleri Kur’an-ı kerim-i okuyan, Kur’an-ı kerim -i dinleyen ve Kur’an-ı Kerim-le Amel eden kullarından eylesin. Amin…

FuadYusufoğlu

Mardin’nin uzaktan görünüşü

Sevgili kardeşlerim!

Kur’an-ı Kerim okumanın fazilatı çok çok büyüktür. Hele  Ramazan Aylarında.

Sevab bakımımndan bire on, bire yetmiş, Bire yediyüz. Allah dilerse kat kat sevab verilmektedir. Bu fırsatı bizler değerlendirelim ki, kur’anı kerimin sevabı Hem bize, hem de vefat eden akrabalarımıza ışık tutsun.

Fuad Yusufoğlu

Hazreti Ali (r.a.)anlatıyor:

Resulullah (Sallallahu aleyhi ve selam) Buyurdular ki:

-”Kim kur’anı okur, ezberler, helal kıldığı şeyi helal kabul eder, Heram kıldığı şeyi de haram kabul ederse Allah (c.c.) o kimseyi cennetine koyar, ayrıca hepsine cehennem şart olmuş bulunan ailesinden on kişiye şefaatçı kılar.” (Tirmizi. Sevabıl kur’an)

Sehl ibnu muaz el cüheni (r.a.) anlatıyor:

Resulullah (Sallallahu aleyhi ve sellam) buyurdular ki:

-”Kim kur’an-ı okur ve onunla amel ederse, Kiyamet günü babasına bir taç giydirilir. Bu tacın ışığı, güneş dünyada ki herhangi bir evde bulunduğu takdirde onun vereceği ışıktan daha güzeldir. Öyleyse Kur’anla bizzat amel edenin ışığı nasıl olacak düşünebiliyor musunuz?.” (Ebu Davud. Salat.)

Devam edecek…

Allah-u Teale hazretleri (c.c.) bizleri ve sizleri Kur’anı okuyan ve kur’anla amel eden kullarından eylesin…

Fuad Yusufoğlu

Beyaz su başı -ava sipi- (Nusaybin)

Ebu Umame (r.a.) anlatıyor:

-”Hz.Peygamber (sallallahu aleyhi ve  selam) şöyle dediğini işittim.”

-“Allah geceleğin Kur’an okuyan bir kula kulak verdiği kadar hiç bir şeye kulak verip dinlemez. Allah’ın rahmeti Namazda olduğu müddetçe kulun başı üstüne saçılır. Kullar ondan çıktığı andaki kadar hiç bir zaman Allah’a yaklaşmış olmaz.” Tirmizi (sevabil kuran)

Sehl ibnİ muaz el cüheyni (r.a.) anlatıyor:

Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellam) buyurdular kı:

-”Kim kur’an-ı okur ve onunla amel ederse, kiyamet günü babasına bir taç giydirilir. Bu tacın ışığı, güneş dünya dakı herhangi bir evde bulunduğu takdirde onun vereceği ışıktan daha güzeldir. Öyleyse Kur’anla bizzat amel edenin ışığı nasıl olacak düşünebiliyormusunuz?.” Ebu Davud. (salat.)

Hazreti Ali (r.a.) anlatıyor:

Resulullah (sallallahu aleyhi ve selam) buyurdular ki:

-”Kim kur’anı okur, ezberler, helal kıldığı şeyi helal kabul eder, Haram kıldığı şeyi de haram kabul ederse Allah (c.c.) o kimseyi cennetine koyar, ayrıca hepsine cehennem  şart olmuş bulunan ailesinden on kişiye şefatçı kılar.” Tirmizi. (sevabıl kur’an) kütüb-i sitte

Kalblerin Keşfi (İmam-i Ğazali)

Allah’u teâla hazretleri bizleri ve sizleri Kur’anı okuyan, Kur’an-i kerim le amel eden ve Kur’an-i kerimin şefaatına nail olan kullarından eylesin. AMİN

Fuad Yusufoğlu

Güzel bir dua…

KUR’AN OKUMAYA BAŞLAMA DUASI:

(-”Allah’ım, sen bu Kur’an-ı Kerim’i hak olarak indirdin; evet o hak olarak inmiştir.”

“Allah’ım ona karşı ilgimi artır; onu gözümün nuru, gönlümün ilacı kıl!”

“Allah’ım dilimi onunla süsle, yüzümü onunla güzelleştir ve bedenime onunla güç ver!”

“Sana ibadet için gece gündüz okumamı nasip et!”

“Beni Peygamberin (s.a.v) ile ve O’nun seçkin ev halkıyla birlikte haşret!”)

Allah-u Teala (c.c.) hazretleri bizleri ve sizleri; Kur’an-i kerim’i öğrenen, Kur’an-i Kerim’i öğreten ve kur’an-i kerim’le amel eden salih kullarından eylesin…AMİN….

Fuad YUSUFOĞLU

fuadyusufoglu_dsc063041-kasyan.jpg

Hınıs Deresi (Nusaybin)

İbniMes’ud (r.a.) buyuruyor:

-“Kuran-i kerim okuyunuz. Çünkü her harfına iki sevab vardır. Elif lam mim bir harftır demiyorum. ‘Elif’ bir harf, ‘lam’ bir harf ve ‘mim’ bir harftır.”

Ahmed ibn Hambel (r.a.) buyuruyor:

-“Allah-u Teâla (c.c.) yı rü’yada gördüm.”

Ve;

‘Ya Rabbi! Sana hangi şeyle yaklaşmak daha faziletlidir?’ dedim

Buyurdu ki (c.c.):

-“Kur’an-i Kerim okumakla “

Dedim ki;

-“Manasını anlayarak mı yoksa anlamadan mı okumalı?”

Buyurdu ki (c.c.):

-“İster anlayarak okuyun, ister anlamayarak.”

Allah-u Teala (c.c.) buyuruyor:

-“Kim kur’an okumak, bana dua etmek ve benden bir şey istemek meşgül ederse, ona şükredenlerden daha çok sevab veririm.” Tirmizi- (Ebu Said’den.)

Ebu Umame (r.a.)anlatıyor:

Hz.Peygamber (aleyhısalatu vesselam) şöyle dediğini işittim.

-“Allah geceleğin Kur’an okuyan bir kula kulak verdiği kadar hiçbir şeye kulak verip dinlemez. Allah’ın rahmeti Namazda olduğu müddetçe kulun başı üstüne saçılır. Kullar ondan çıktığı andeki kadar hiçbir zaman Allah’a yaklaşmış olmaz. Tirmizi (sevabil kuran)

Sehl ibnu muaz el cüheni (r.a.) anlatıyor:

Resulullah (Alehisselatuvesellam) buyurdular ki:

-”Kim kur’an-ı okur ve onunla amel ederse, Kiyamet günü babasına bir taç giydirilir. Bu tacın ışığı, güneş dünyada ki herhangi bir evde bulunduğu takdirde onun vereceği ışıktan daha güzeldir. Öyleyse Kur’anla bizzat amel edenin ışığı nasıl olacak düşünebiliyormusunuz?.”
Ebu Davud. (salat.)

Hazreti Ali (r.a.) anlatıyor:

Resulullah (Aleyhisalatuvesselam) Buyurdular kı:

-”Kim kur’anı okur, ezberler, helal kıldığı şeyi helal kabul eder, Heram kıldığı şeyide haram kabul ederse Allah (c.c.) o kimseyi cennetine koyar, ayrıca hepsine cehennem şart olmuş bulunan ailesinden on kişiye şefaatçi kılar.” Tirmizi. (sevabıl kur’an) Kütüb-i Sitte

Kimya-yi Saadet ( İmam-i Ğazali)

Allah’u teala hazretleri (c.c.) bizleri ve sizleri Kur’anı okuyup onunla amel eden ve kendisine şefaat eden kullarından eylesin. AMİN

Fuad Yusufoğlu

dsc00536-fuadyusufoglu-ava-sippi-nusaybin.JPG

Beyaz Su başı (Ava sipi) Nusaybin…

Resulullah (Sallallah-u Aleyhi ve selem) buyuruyor ki;

-“Ümmetimin ibadetlerinin en efdalı Kur’an okumaktır.”

-“Kur’an bir deride bulunmuş olsaydı ateş onu yakmazdı.” (Taberani, İbni Hıbban)

Kiyamet günü Allah (c.c.) katında derece bakımından Kur’an’dan daha üstün dereceli şefaatçı yoktur. Ne peygamber, ne melek ve ne de başkası.

Allah (c.c.) –Kutsi hadis’te– Buyuruyor ki;

-“Kur’an okumak, kimi bana dua etmek ve benden istemekten alıkorsa, ben ona, bana şükredenlere verdiğim sevabın efdâlını veririm.” Tirmizi.

Bil ki;

Kur’an okumanın zahiri adabı ve batını sırları vardır. Kur’an okumanın zahiri adabı üçtür:

1-Kur’ana hürmet ve ta’zimle okumandır. Zahiri hürmetin şeklini yerine getirmedikçe kalbinle olan hürmeti elde edemezsin. Kalbin azalarla olan alakasını ve azalardan nurların kalbe nasıl ve ne şekilde yükseldiğini biliyorsun.

Kur’an okurken ona hürmet etmenin şekli, abdestli olarak sükünetle oturman, kıblaya karşı yönelmen, bağdaş kurarak oturmaman ve uyuklamaman, okuyanın nezdinde oturduğun gibi oturmanla olur. Ve Kur’an-ı tecvid üzere ona ta’zim ederek okursun.

İbni Abbas (Radiyallah-u Anhu) der ki;

-“Zilzal ve Karia surelerini düşünerek okumam, Bakara ve Ali İmran surelerini düşünmeksizin gelişi güzel okumaktan bana daha sevimlidir.”

2-Vakitlerin bir kısmında kur’andaki yüksek derecelerin en yükseğine ulaşmağı arzulamandır. O da, bilhasa mescit’de ve geceleğin namazda dururken Kur’an-i okumak ile husule gelir.

Çünkü Kalb geceleyin daha saf, daha temizdir. Zira geceleyin birçok meşgalelerden fariğ bulunur.

Sen gündüz her ne kadar tenha yerde bulunsan da, insanların etrafındeki haraketleri ve çalışmaları senin iç alemini haraket ettirir, ve seni meşgül eder.

Bahusus, bir iş bulma isteği sende bulunursa o zaman kalbi meşgüliyetin daha da artar. Ve kur’an okumaktaki şevkin azalır. Bu şartlara riayet etmeden abdestsiz ve bir yere dayanarak Kur’an okursan yine sevab alırsın. Zira Allah (c.c.) hepsini yanı kur’an okuma şekillerinin tümünü medh etmiştir.

Buyurmuştur ki;

-“Onlar (O salim akıl sahibleri öyle insanlardır ki) ayakta iken, otururken, yanları üstünde (yatar) iken (Yanı bütün hallerinde ) Allah (c.c.) ı hatırlayıp anarlar. Ve göklerin, yerin yaradılışı hakkında inceden inceye düşünürler.

(ve şöyle derler);

-“Ey Rabbımız, sen bunları boşuna yaratmadın sen ( bundan) pak ve münezzehsin. Bizi ateşin azabından koru.” Ali İmran : Ayet-191

Fakat bizim zikrettiğimiz şartlar, fazla sevab almak hakkındadır. Eğer sen ahreti isteyenlerden isen daha faziletli olanı yerine getirmek senin için kolaydır.

Hazreti Ali (Radiyallahu anhu) buyuruyor ki;

-“Kim ki, Kur’an-i namazda ayakta iken okursa her harfı için yüz sevab vardır. Kim ki, Kur’an’ı namaz dışında abdestli olarak okursa yirmi beş sevab alır, kim ki, Kur’an’ı abdestsiz olarak okursa on sevab alır.”

Devam edecek…

Dinde kırk esas (İmam-i Ğazali)

Allah-u Teala hazretleri (c.c.) Bizleri ve sizleri Kur’an-i kerim okuyan ve kur’an-i kerimle amel eden salih kullarından eylesin. AMİN…

Fuad Yusufoğlu

dsc06153-fuadyusufoglu-kasyane.JPG

Kasyane (Nusaybin)

3-Kur’an okumanın mikdarıdır. Onun üç derecesi vardır; en ednası ayda bir kere hatm etmektir. En alası ise üç günde bir hatm etmektir.

Peygamberimiz (Sallallahu aleyhi ve selem);

-“Kim ki kur’an’ı üç günden daha az bir zamanda hatm ederse O, Kur’an’ı anlamaz.” buyurmuştur. (Tirmizi.)

Kur’an okumanın mikdarı, haftada bir hatmetmektir. Her gün bir hatim yapmak ise sevablı ve iyi bir şey değildir.

Ey kardeşim,

Aklınla bir mantık yürütüp, hayırlı ve menfaatlı olan her şey ne kadar çok olursa o kadar yararlı ve faideli olur deme.

Çünkü;

Senin aklın ilahi işlerin sırlarına ulaşamaz. İlahi işlerin sırlarını ancak PEYGAMBERLİK kuvveti kavrayabilir. Sana; yapması gereken şey peygambere uymaktır.

Görmüyormusun ki, sen namaz kılmakla emrolunduğun halde bütün gün namaz kılmaktan menedildin, Sabah namazı vaktindan sonra, güneş doğarken ve batarken zeval vakti (Öğle vaktinin yaklaşması anı) namazı kılmamakla emrolundun.

Senin bu kıyasindeki, yanı;

-“Nekadar çok namaz kılarsan o kadar çok sevab alırım” demenin fasıd ve doğru olmadığı zahirdır.

Zira senin bu sözlerin, ilaç hastaya yararlıdır, ne kadar çok kullanırsa o kadar çok fayda görür diyen gibidir. Halbukki sen bilirsin ki, ilacı çok almak bazı kere insanı öldürür.

Kur’an okumanın batını sırları ise beştir.

1- Kur’an okumağa başladığın ilk an, Allah (c.c.) ın büyüklüğünü, anlıyarak okuduğun kelamın alametini büyüklüğünü anlamandır. Arşı, kürsü, gökleri, yeri, gökler ve yer arasında bulunan melekleri, insanları, cinleri, hayvanları, bitkileri ve madenleri kalbine müşahede ederek bunların tümünün yaratıcısının Allah (c.c.) olduğunu ve bunların hepsinin Allah (c.c.) ın kudret kabzesinde bulunduğunu ve yine bunların hepsinin Allah (c.c.) ın fadlı ve rahmeti ile yaşadığını hatırlarsın.

Sen Allah (c.c.) ın kelamını okumak ve onunla Allah (c.c.) ın zatına bakmak ve Allah(c.c.) ın ilminin, hikmetinin güzelliğine muttali olmak istersin. Ve sen bilirsin ki, Kur’an’ın sahifelerinden ibret olan zahiri kısmına ancak zahirleri temiz olanlar el sürebilir. Zahirleri temiz olmayanların Kur’an’a el tuıtmaları yasaklanmıştır.

2- Eğer anlayabilirsen Kur’an-ı okurken manasını düşünerek
Okuman dır. Gaflet içinde okuduğun her parçasını amelinden saymayarak onu tekrarla. Çünkü: zahirde Kur’an-ı talim ve tecvid üzere okumak manasını anlamağa imkân hazırlamak içindir.

Resul-i Ekrem (salllallahu aleyhi ve selem);

-“Şuursuzca yapılan ibadette, düşünmeden okunan da (Kur’an okumada) hayır yoktur.”

Hatim sayısının çokluğuna haris olmaktan sakın. Zira bir gecede manasını düşünerek okuduğun bir ayet senin için manasını düşünmeyerek okuduğun iki hatımden daha hayırlıdır.

Resulullah (Sallalllahu aleyhi ve selem) besmele-işerifi okudu ve aynı ayeti  yirmi defa tekrarladı.

Said bin Cübeyr de bütün bir geceyi,

-“Ey günahkarlar bugün siz bir tarafa ayrılın.”Mealindeki ayet-i kerimeyi okumakla geçirdi. Yasin suresi Ayet: 59

Ey Okuyucu:

Ümit edilir ki, senin için en layık olanı, Arif kişilerin bazısının söyledikleri şu sözdür:

Zira arifin biri der ki;

-“Benim her cuma bir hatmim vardır. (Her hafta bir hatim yaparım) ve benim her ay bir hatmim vardır, benim her yıl bir hatmim vardır. Ve benim otuz seneden beri henüz bitirmediğim bir hatmim vardır.

Bunlar Kur’an-i okurken düşünme derecelerine göredir. Zira vakitlerin bir kısmında uzun düşünmeye kalbin tahammülü olmaz. Bunu içindir ki uzun düşünme için özel bir hatmin olması gerekir.

3- Kur’an okuma esnasında düşünürken irfan meyvelerini kendi dallarından toplaman, ve onları kendi menbalarından iktibas etmendir.

4-Kur’an-ı anlamaya engelleyenlerden kendini kurtarmaktır ki o engeller, anlamayı men eden bir perdedir.

Devam edecek…

Dinde Kırk esas (İmam-i Ğazali)

Allah-u Teala hazretleri (c.c.) bizleri ve sizleri kur’an-i kerimi anlayarak okuyan ve onunla amel eden kullarından eylesin. AMİN…

Fuad Yusufoğlu

dsc09184-fuad-yusufoglu-cag-cag-deresi.JPG

Çağ-Çağ deresi (Nusaybin)

5- Kur’an okumanın batını sırlarından beşincisi, yalnız ayetlerin manalarının sırlarını anlamak ve nurlarını almakla kalmaman, belki onlara heva ve asarini katarak ruhun o hayatı yaşamandır.

Bu ancak okuduğun ayetin manevi havası içine girerek her anlayışa göre sende bir hal ve vecd bulunur. Allah (c.c.) ın rahmet ve mağfiretinden bahs eden ayet-i okurken sevincinden uçacak derecede ruhuna bir bir sevinçlik duyarsın.

Allah(c.c.)ın gazabından ve azabının şiddetinden bahs eden ayet-i okurken de, korkudan ölecekmişsin gibi ezilip, küçülürsün ve kendini zasyıf görürsün.

Allah (c.c.) dan, O’nun isimlerinden ve O’nun azametinden bahs eden ayet-i okuduğun zaman, Allah (c.c.) ın Allah(c.c.) ın celalını müşahade etmekten mahv olmuş casına başını büker kendini küçük görürsün.

Kafirlerin, çocuk ve zevce gibi Allah (c.c.) hakkında müstahil olan şeyleri Allah (c.c.) a isnad ettiklerini beyan eden ayet-i okurken ise, utancından mahv olacakmışsın gibi sesini kısalttıp, ezilip büzülürsün.

Ve böylece, on sınıfın her sınıfındaki ayetleri okurken o ayetlerin ifade ettiği vecd ve havayı ruhunda his edersin.

Ey okuyucu:

Sen de bu üç alemden mürekkebsin. Sende her alem den bir cüz vardır. Ve yine bil ki, marifet nurları gayb aleminden kalbe gelir. Çünkü kalb gayb alemindendir. Korku, sevinç, heybet ve diğer hallerden olan marifetin eserleri ceberut aleminden iner,

Onun ineceği yer de alemlerinden başka bir alemdir ki, birincisine kalb ismini verdiğimiz gibi O’na da göğüs ismini verdik. Çünkü ceberut âlemi ğayb âlemi ile gözle görülen alemin arasındadır.

Göğüs kalb ile azalar arasında olduğu gibi. Ağlamak, sızlamak ürpermek ve damarların titreşimi gibi haller şahadet alemindendir. Onların ineceği yer de azalardır. Çünkü azalar şehadet alemindendir.

Bil ki, Ey okuyucu:

KURA’N-İ KERİM GÜNEŞ GİBİDİR. Marifet sırlarının ondan kalbe akışı da güneş ışınlarının yeryüzüne akışı gibidir.

Ve korku, haşyet, ve heybetin ve diğer hallerin eserleri göğse sirayet etmesi, ışınların parlamasına uyarak, güneşin haraketinin toprak içine sirayet etmesine benzer.

Çünkü Allah (c.c.) tan korkmak marifet nurunun eseridir.

Cenab-i Hak (c.c.) buyuryor ki:

-“Kullarından, Allah’tan ancak alimler korkar” Fatır suresi Ayet 28

Ağlamak, terlemek, ürpermek ve titremek gibi azalarda meydana gelen hareket ve değişiklikleri Haşyetten (Allah korkusundan) meydana gelir.

Diğer haller ise, güneş ışınlarının yükselmesiyle, buharların ve dumanların hareketi gibidir. Hareket hararete, hararet ışınlara, tabiidir. Işınlar da yer ile güneşin birbirleri karşısında bulunmasına bağlıdır.

Öyle ise sen de kalbinin yüzünü Kur’an güneşine çevirerek onun hizasında bulunmaya çalış, ve yer, güneşin karşısında ve hizasında bulunarak onun ziyası ile aydınlanıyorsa, sen de Kur’an’ın nurlarından aydınlan.

Eğer buna gücün yetmezse, << Tuur>> run sağ yanından ( sağ duyun canibinden ) gelen sese kulak ver. O’nun etrafında bir ateş bulursan ordan bir kor al ve onunla kandili yak.

Eğer yakıtın safî ise ona eteş dokunmasa bile ışık verir, ve fakat ateş dokunduğu zamanda ondan ziyalar yayılır, böylece ateş ile doğru yolu bulursun. O, senin hakkında ziya ve ışıklar saçan güneşin yerini tutar.

Devam edecek…

Dinde kırk esas(İmam-i Ğazali)

Allah-u Teala hazretleri (c.c.) bizleri ve sizleri Kur’anın şefaatına nail eylesin. AMİN…

Fuad Yusufoğlu

Çağ-Çağ barajı (Nusaybin)

Resulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem) buyurmuşlardır;

-“Derece bakımından, Allah (c.c.) katında Kur’an’dan daha üstün bir şefaatçı yoktur.”

İşte bizler Bu hadis-i şerifin ışığında Kur’an sevabına kavuşmak için; bu mübarek günlerin değerlendirilmesi, meyvelerini ahirette fazlasıyla alacağımız amellerimizin ehemmiyeti ve kazancı bu Ramazan ayında daha da artıyor.

İşte bu yüzden seslerimizi Kur’an ile güzelleştirme vaktidir. Biz de bu güzelliklerden nasiblenebilmek için her gün bir Kur’an-ı Kerîm hatmini indirmeye niyetlendik.

Nasıl mı?

Bütün Ramazan ayı boyunca 30 arkadaşla beraber her gün, günde bir Kur’an cüz’ü okumakla günde bir Kur’an-ı Kerîm Hatmi ve Ramazan ayı boyunca da 30 Kur’an-ı Kerîm hatmini okumuş olacağız inşaallah.

Şu anda mevcut okuyacak 30 arkadaşımız var
İnşallah  Ramaza ayının birinden itibaren okumağa başlarız..
(Katılanların isim listesi için buraya tıklayın: <<<<>>>>)
Tevfik Yüce Rabbımdan..
Sevgilerimle…
Fuad yusufoğlu