‘kur’an okumanın fazileti’ olarak etiketlenmiş yazılar

Güzel bir dua…

KUR’AN OKUMAYA BAŞLAMA DUASI:

(-”Allah’ım, sen bu Kur’an-ı Kerim’i hak olarak indirdin; evet o hak olarak inmiştir.”

“Allah’ım ona karşı ilgimi artır; onu gözümün nuru, gönlümün ilacı kıl!”

“Allah’ım dilimi onunla süsle, yüzümü onunla güzelleştir ve bedenime onunla güç ver!”

“Sana ibadet için gece gündüz okumamı nasip et!”

“Beni Peygamberin (s.a.v) ile ve O’nun seçkin ev halkıyla birlikte haşret!”)

Allah-u Teala (c.c.) hazretleri bizleri ve sizleri; Kur’an-i kerim’i öğrenen, Kur’an-i Kerim’i öğreten ve kur’an-i kerim’le amel eden salih kullarından eylesin…AMİN….

Fuad YUSUFOĞLU

fuadyusufoglu_dsc063041-kasyan.jpg

Hınıs Deresi (Nusaybin)

İbniMes’ud (r.a.) buyuruyor:

-“Kuran-i kerim okuyunuz. Çünkü her harfına iki sevab vardır. Elif lam mim bir harftır demiyorum. ‘Elif’ bir harf, ‘lam’ bir harf ve ‘mim’ bir harftır.”

Ahmed ibn Hambel (r.a.) buyuruyor:

-“Allah-u Teâla (c.c.) yı rü’yada gördüm.”

Ve;

‘Ya Rabbi! Sana hangi şeyle yaklaşmak daha faziletlidir?’ dedim

Buyurdu ki (c.c.):

-“Kur’an-i Kerim okumakla “

Dedim ki;

-“Manasını anlayarak mı yoksa anlamadan mı okumalı?”

Buyurdu ki (c.c.):

-“İster anlayarak okuyun, ister anlamayarak.”

Allah-u Teala (c.c.) buyuruyor:

-“Kim kur’an okumak, bana dua etmek ve benden bir şey istemek meşgül ederse, ona şükredenlerden daha çok sevab veririm.” Tirmizi- (Ebu Said’den.)

Ebu Umame (r.a.)anlatıyor:

Hz.Peygamber (aleyhısalatu vesselam) şöyle dediğini işittim.

-“Allah geceleğin Kur’an okuyan bir kula kulak verdiği kadar hiçbir şeye kulak verip dinlemez. Allah’ın rahmeti Namazda olduğu müddetçe kulun başı üstüne saçılır. Kullar ondan çıktığı andeki kadar hiçbir zaman Allah’a yaklaşmış olmaz. Tirmizi (sevabil kuran)

Sehl ibnu muaz el cüheni (r.a.) anlatıyor:

Resulullah (Alehisselatuvesellam) buyurdular ki:

-”Kim kur’an-ı okur ve onunla amel ederse, Kiyamet günü babasına bir taç giydirilir. Bu tacın ışığı, güneş dünyada ki herhangi bir evde bulunduğu takdirde onun vereceği ışıktan daha güzeldir. Öyleyse Kur’anla bizzat amel edenin ışığı nasıl olacak düşünebiliyormusunuz?.”
Ebu Davud. (salat.)

Hazreti Ali (r.a.) anlatıyor:

Resulullah (Aleyhisalatuvesselam) Buyurdular kı:

-”Kim kur’anı okur, ezberler, helal kıldığı şeyi helal kabul eder, Heram kıldığı şeyide haram kabul ederse Allah (c.c.) o kimseyi cennetine koyar, ayrıca hepsine cehennem şart olmuş bulunan ailesinden on kişiye şefaatçi kılar.” Tirmizi. (sevabıl kur’an) Kütüb-i Sitte

Kimya-yi Saadet ( İmam-i Ğazali)

Allah’u teala hazretleri (c.c.) bizleri ve sizleri Kur’anı okuyup onunla amel eden ve kendisine şefaat eden kullarından eylesin. AMİN

Fuad Yusufoğlu

dsc00536-fuadyusufoglu-ava-sippi-nusaybin.JPG

Beyaz Su başı (Ava sipi) Nusaybin…

Resulullah (Sallallah-u Aleyhi ve selem) buyuruyor ki;

-“Ümmetimin ibadetlerinin en efdalı Kur’an okumaktır.”

-“Kur’an bir deride bulunmuş olsaydı ateş onu yakmazdı.” (Taberani, İbni Hıbban)

Kiyamet günü Allah (c.c.) katında derece bakımından Kur’an’dan daha üstün dereceli şefaatçı yoktur. Ne peygamber, ne melek ve ne de başkası.

Allah (c.c.) –Kutsi hadis’te– Buyuruyor ki;

-“Kur’an okumak, kimi bana dua etmek ve benden istemekten alıkorsa, ben ona, bana şükredenlere verdiğim sevabın efdâlını veririm.” Tirmizi.

Bil ki;

Kur’an okumanın zahiri adabı ve batını sırları vardır. Kur’an okumanın zahiri adabı üçtür:

1-Kur’ana hürmet ve ta’zimle okumandır. Zahiri hürmetin şeklini yerine getirmedikçe kalbinle olan hürmeti elde edemezsin. Kalbin azalarla olan alakasını ve azalardan nurların kalbe nasıl ve ne şekilde yükseldiğini biliyorsun.

Kur’an okurken ona hürmet etmenin şekli, abdestli olarak sükünetle oturman, kıblaya karşı yönelmen, bağdaş kurarak oturmaman ve uyuklamaman, okuyanın nezdinde oturduğun gibi oturmanla olur. Ve Kur’an-ı tecvid üzere ona ta’zim ederek okursun.

İbni Abbas (Radiyallah-u Anhu) der ki;

-“Zilzal ve Karia surelerini düşünerek okumam, Bakara ve Ali İmran surelerini düşünmeksizin gelişi güzel okumaktan bana daha sevimlidir.”

2-Vakitlerin bir kısmında kur’andaki yüksek derecelerin en yükseğine ulaşmağı arzulamandır. O da, bilhasa mescit’de ve geceleğin namazda dururken Kur’an-i okumak ile husule gelir.

Çünkü Kalb geceleyin daha saf, daha temizdir. Zira geceleyin birçok meşgalelerden fariğ bulunur.

Sen gündüz her ne kadar tenha yerde bulunsan da, insanların etrafındeki haraketleri ve çalışmaları senin iç alemini haraket ettirir, ve seni meşgül eder.

Bahusus, bir iş bulma isteği sende bulunursa o zaman kalbi meşgüliyetin daha da artar. Ve kur’an okumaktaki şevkin azalır. Bu şartlara riayet etmeden abdestsiz ve bir yere dayanarak Kur’an okursan yine sevab alırsın. Zira Allah (c.c.) hepsini yanı kur’an okuma şekillerinin tümünü medh etmiştir.

Buyurmuştur ki;

-“Onlar (O salim akıl sahibleri öyle insanlardır ki) ayakta iken, otururken, yanları üstünde (yatar) iken (Yanı bütün hallerinde ) Allah (c.c.) ı hatırlayıp anarlar. Ve göklerin, yerin yaradılışı hakkında inceden inceye düşünürler.

(ve şöyle derler);

-“Ey Rabbımız, sen bunları boşuna yaratmadın sen ( bundan) pak ve münezzehsin. Bizi ateşin azabından koru.” Ali İmran : Ayet-191

Fakat bizim zikrettiğimiz şartlar, fazla sevab almak hakkındadır. Eğer sen ahreti isteyenlerden isen daha faziletli olanı yerine getirmek senin için kolaydır.

Hazreti Ali (Radiyallahu anhu) buyuruyor ki;

-“Kim ki, Kur’an-i namazda ayakta iken okursa her harfı için yüz sevab vardır. Kim ki, Kur’an’ı namaz dışında abdestli olarak okursa yirmi beş sevab alır, kim ki, Kur’an’ı abdestsiz olarak okursa on sevab alır.”

Devam edecek…

Dinde kırk esas (İmam-i Ğazali)

Allah-u Teala hazretleri (c.c.) Bizleri ve sizleri Kur’an-i kerim okuyan ve kur’an-i kerimle amel eden salih kullarından eylesin. AMİN…

Fuad Yusufoğlu

dsc06153-fuadyusufoglu-kasyane.JPG

Kasyane (Nusaybin)

3-Kur’an okumanın mikdarıdır. Onun üç derecesi vardır; en ednası ayda bir kere hatm etmektir. En alası ise üç günde bir hatm etmektir.

Peygamberimiz (Sallallahu aleyhi ve selem);

-“Kim ki kur’an’ı üç günden daha az bir zamanda hatm ederse O, Kur’an’ı anlamaz.” buyurmuştur. (Tirmizi.)

Kur’an okumanın mikdarı, haftada bir hatmetmektir. Her gün bir hatim yapmak ise sevablı ve iyi bir şey değildir.

Ey kardeşim,

Aklınla bir mantık yürütüp, hayırlı ve menfaatlı olan her şey ne kadar çok olursa o kadar yararlı ve faideli olur deme.

Çünkü;

Senin aklın ilahi işlerin sırlarına ulaşamaz. İlahi işlerin sırlarını ancak PEYGAMBERLİK kuvveti kavrayabilir. Sana; yapması gereken şey peygambere uymaktır.

Görmüyormusun ki, sen namaz kılmakla emrolunduğun halde bütün gün namaz kılmaktan menedildin, Sabah namazı vaktindan sonra, güneş doğarken ve batarken zeval vakti (Öğle vaktinin yaklaşması anı) namazı kılmamakla emrolundun.

Senin bu kıyasindeki, yanı;

-“Nekadar çok namaz kılarsan o kadar çok sevab alırım” demenin fasıd ve doğru olmadığı zahirdır.

Zira senin bu sözlerin, ilaç hastaya yararlıdır, ne kadar çok kullanırsa o kadar çok fayda görür diyen gibidir. Halbukki sen bilirsin ki, ilacı çok almak bazı kere insanı öldürür.

Kur’an okumanın batını sırları ise beştir.

1- Kur’an okumağa başladığın ilk an, Allah (c.c.) ın büyüklüğünü, anlıyarak okuduğun kelamın alametini büyüklüğünü anlamandır. Arşı, kürsü, gökleri, yeri, gökler ve yer arasında bulunan melekleri, insanları, cinleri, hayvanları, bitkileri ve madenleri kalbine müşahede ederek bunların tümünün yaratıcısının Allah (c.c.) olduğunu ve bunların hepsinin Allah (c.c.) ın kudret kabzesinde bulunduğunu ve yine bunların hepsinin Allah (c.c.) ın fadlı ve rahmeti ile yaşadığını hatırlarsın.

Sen Allah (c.c.) ın kelamını okumak ve onunla Allah (c.c.) ın zatına bakmak ve Allah(c.c.) ın ilminin, hikmetinin güzelliğine muttali olmak istersin. Ve sen bilirsin ki, Kur’an’ın sahifelerinden ibret olan zahiri kısmına ancak zahirleri temiz olanlar el sürebilir. Zahirleri temiz olmayanların Kur’an’a el tuıtmaları yasaklanmıştır.

2- Eğer anlayabilirsen Kur’an-ı okurken manasını düşünerek
Okuman dır. Gaflet içinde okuduğun her parçasını amelinden saymayarak onu tekrarla. Çünkü: zahirde Kur’an-ı talim ve tecvid üzere okumak manasını anlamağa imkân hazırlamak içindir.

Resul-i Ekrem (salllallahu aleyhi ve selem);

-“Şuursuzca yapılan ibadette, düşünmeden okunan da (Kur’an okumada) hayır yoktur.”

Hatim sayısının çokluğuna haris olmaktan sakın. Zira bir gecede manasını düşünerek okuduğun bir ayet senin için manasını düşünmeyerek okuduğun iki hatımden daha hayırlıdır.

Resulullah (Sallalllahu aleyhi ve selem) besmele-işerifi okudu ve aynı ayeti  yirmi defa tekrarladı.

Said bin Cübeyr de bütün bir geceyi,

-“Ey günahkarlar bugün siz bir tarafa ayrılın.”Mealindeki ayet-i kerimeyi okumakla geçirdi. Yasin suresi Ayet: 59

Ey Okuyucu:

Ümit edilir ki, senin için en layık olanı, Arif kişilerin bazısının söyledikleri şu sözdür:

Zira arifin biri der ki;

-“Benim her cuma bir hatmim vardır. (Her hafta bir hatim yaparım) ve benim her ay bir hatmim vardır, benim her yıl bir hatmim vardır. Ve benim otuz seneden beri henüz bitirmediğim bir hatmim vardır.

Bunlar Kur’an-i okurken düşünme derecelerine göredir. Zira vakitlerin bir kısmında uzun düşünmeye kalbin tahammülü olmaz. Bunu içindir ki uzun düşünme için özel bir hatmin olması gerekir.

3- Kur’an okuma esnasında düşünürken irfan meyvelerini kendi dallarından toplaman, ve onları kendi menbalarından iktibas etmendir.

4-Kur’an-ı anlamaya engelleyenlerden kendini kurtarmaktır ki o engeller, anlamayı men eden bir perdedir.

Devam edecek…

Dinde Kırk esas (İmam-i Ğazali)

Allah-u Teala hazretleri (c.c.) bizleri ve sizleri kur’an-i kerimi anlayarak okuyan ve onunla amel eden kullarından eylesin. AMİN…

Fuad Yusufoğlu