‘Üçüncü halife’ olarak etiketlenmiş yazılar

Ay Resmi (Antalya) Yüzyılda bir ay ile iki yıldız bir araya gelebiliniyor.

Osman-i Zınnureyn (Radiyallah-u anhu)- 2

-“Teyzemin bu sözleri bana çok te’sir etti. Endişeye düştüm. Ebû Bekir (r.a.) ile, aramızda büyük bir dostluk vardı. Birbirimizden hiç ayrılmazdık. Bu mes’eleyi görüşmek üzere, iki gün sonra hemen Ebû Bekir (r.a.) in yanına gittim. Teyzemin söylediklerini O’na da söyledim.”

Ebû Bekir (r.a.) bana dedi ki;

-“Ya Osman’ Sen akıllı bir kimsesin. Hiç görmez ve işitmez ve hiçbir şeye fayda ve zarar vermez olan bir kaç taş ilâhlığa nasıl layık olur?”

Ben;

-“Doğru söyliyorsun, teyzemin sözü gerçektir.” Dedim.

Hazret-i Ebû Bekir (r.a.), Osman (r.a.) a İslâmiyeti anlattıktan sonra O’nu Resulullah (a.s.v.) in huzuruna götürdü.

Peygamberimiz (a.s.v.) Hazret-i Osman (r.a.) a şöyle buyurdu;

-“Ya Osman. Hak Teâlâ seni cennete misafirliğe davet der. Sen de icabet eyle! (Kabul et) Ben bütün insanlara hidayet rehberi olarak gönderildim.”

Hazret-i Osman (r.a.) Resulullah (a.s.v.) ın yüksek halleri ve güler yüzle söylediği sözler karşısında kendinden geçip, büyük bir şevk ve teslimiyetle;

-“Eşhedü en lâ ilâhe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulüh.” Deyip Müslüman oldu.

Sonra da daha Şam’a gittiği sırada gördüğü bir ruyayı şöyle anlattı.

-“Ya Resulullah biz müan ileZerka denilen yer arasında idik, bir ara orda uyumuştuk.”

O sırada;

-“Ey uyuyanlar. Uyanın. Ahmed (a.s.v.) mekke’de zuhur etti.” Diye nida eden bir ses işittik.

-“Mekke’ye gelince de sizin Peygamber olarak göderildiğini öğrendik.”

Teyzem Müslüman olduğunu duyunca çok sevinip aşağıdaki şiiri okuyarak yanıma geldi.

-“Sözlerim sebebiyle, Hak Teâlâ Osman’a,
Doğru yolu gösterdi, h,dayet verdi ona.
Kendi fikrini bırak, uy Resül fikrine,
Her sözü doğru olan, Allah’ın resüluna.
Hak dini ile gönderilen, iki kızını nikahladı ona,
Ufukda mezc olan ay’la güneş gibi oldu.”

Hazret-i Osman (r.a.) Müslüman olduktan sonra, diğer Müslümanlar gibi o da çeşitli işkencelere uğradı. Bilhassa amcası tarafından çok işkence yapıldı.

Devam edecek…

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) Bizleri ve sizleri Osman-ı Zınnureyn (Radiyallah-u anhu) nun şefaatına nail eylesin. O’nun yüzü suyu hürmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

Mscid-ül Kıbleteyn (Eski resim) Medine-i Münevvere

Mescid-ül Kıbleteyn (Yeni resim) Medine-i Münevvere

Osman-i Zınnureyn (Radiyallah-u anhu)- 3

Hazret-i Osman (r.a.) Müslüman olduktan sonra, diğer Müslümanlar gibi o da çeşitli işkencelere uğradı. Bilhassa amcası tarafından çok işkence yapıldı.

Müslüman olduğu için amcası ona ip ile belinden ağaca bağlayıp, yoruluncaya kadar kırbaç ile döverdi. O bütün işkencelere sabr eder hep kelime-i şehadet okurdu.

Müslüman olduktan sonra Peygamberimiz (a.s.v.) in kızı Rukkıyye (r.anha) ve Ümmü Gülsüm (r.anha) daha önce Ebu leheb’in oğulları Utbe ve Uteybe ile nişanlanmışlardı. Peygamberimiz (a.s.v.) insanları Müslüman olmaya davete başlayınca, Ebu leheb düşmanlık etmeye başladı.

Oğulları da düşmanlık edip, Resulullah (a.s.v.) in kızlarını almaktan vazgeçtiler. Böylece Resulullah (a.s.v.) ı sıkıntıya düşürmek istediler. Bunun üzerine vahiy gelerek Rukıyye (r.anha) Hazret-i Osman (r.a.) a nikah edildi.

Rukıyye (r.anha) Bedir savaşından sonra vefat edince, Peygamberimiz (Sallallahu aleyhi ve selem) in Diğer kızı Ümmü Gülsüm (r.anha) de Hazret-i Osman (r.a.) a nikah edildi. Bu bakımdan o’na Peygamberimiz (a.s.v.) in iki kızıyla evlenme ni’metine kavuşmuş olduğu için iki nur sahibi manasına “Z  i  n  n  û  r  e y n” denilmiştir.

Hazret-i Osman Müslüman olunca, müşrikler tarafından yapılan işkencelere uzun zaman tahammül edip, Habeşistan’a hicret etmeye izin verilince, hanımı Rukıyye (r.anha) ile Habeşistan’a hicret etti.

Böylece Habeşistan’a ilk hicret eden Müslümanlardan biri de Hazret-i Osman (r.a.) dır. Ayrıca Hud aleyhis selam’dan sonra ailesi ile birlikte   i l k    h i c r e t edenlerden oldu.

Bir müddet sonra Mekke’ye dönüp, ikinci olarak tekrar Habeşistan’a hicret etti. Bu ikinci hicretten sonra Mekke’ye dönüp, son olarak Medine’ye hicret etti. Böylece dini uğruna   ü ç    k e r e     h i c r e t etti.

Medine’ye hicret ettiği ilk günlerinde şehirde su sıkıntısı çekiliyordu. ‘Rume’ kuyusundan başka içecek su yoktu. Bu kuyu ise bir Yahudiye ait olup suyunu satardı.

Resulullah (Sallallahu aleyhi vesellem);

-“Rume kuyusunu kim satın alır, kendi kovasını Müslümanların kovası ile beraber tutarsa, cenneteki kovası bundan hayırlı olur.”Buyurdular.

Hazret-i Osman (r.a.) kuyuya varıp, Yahudi ile pazarlık etti. Yahudi kuyunun hepsini satmadı. Hazret-i Osman (r.a.) a nöbetleşe bir gün kendisinin, bir gün yahudinin olmak üzere yarısını satın aldı.

Hazret-i Osman (r.a.) kendi nöbet gününde kuyuyu Müslümanlara serbest bırakırdı. Yahudi nöbetinde suyu para ile satardı. Müslümanlar Hazreti Osman (r.a.) ın nöbetinde iki günlük sularını alır, yahudinin nöbetinde kuyunun yanına uğramazdı. Yahudinin işi böylece bozuldu.

Sonra;

-“Ya Osman (r.a.) işimi bozdun.” Deyince

Hazret-i Osman (r.a.) kuyunun diğer yarısını da aldı. (İlk yarısını on iki bin dirheme almıştı. İkinci yarısını sekiz bin dirheme aldı.) hapsini Sebil yaptı.

Devam edecek…

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) Bizleri ve sizleri Osman-ı Zınnureyn (Radiyallah-u anhu) nun şefaatına nail eylesin. O’nun yüzü suyu hürmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

Osman-i Zınnureyn (Radiyallah-u anhu) nun kılıçları

 

Osman-i Zınnureyn (Radiyallah-u anhu)- 4

Hazret-i Osman (r.a.) Bedir savaşı hariç bütün savaşlarda bulundu. Hudeybiye andlaşmasında mekke’ye elçi olarak gönderildi. Tebük seferinde onbin kişilik İslâm ordusunun, bütün ihtiyaçlarını karşılayıp donattı.

Ayrıca bin altın da para yardımında bulundu. Bütün malını İslâmiyetin yayılması, insanların kurtulması, saadete kavuşması için Allah yolunda harcadı.

Bedir savaşı yapıldığl sırada, Peygambermizin (a.s.v.) kızı olan, hanımı Rukiye (r.anha) nin ağır hasta olması sebebiyle, Bedir savaşına katılmasına izin verilmedi.

Zafer haberi geldiği gün hazreti Rukiye (r.anha) vefat etti. Hazret-i Osman (r.a.) ın Rukiye (r.anha) den Abdullah adında bir oğlu olup, hicretin dördüncü yılında altı yaşında vefat etti.

Peygamber efendimiz (Sallallahu aleyhi vesellem), kızı Rukiye (r.anha) nin vefatından sonra diğer kızı Ümmü Gülsüm (r.anha) ü Hazret-i Osman (r.a.) ile evlendirdi.

Hicretin dokuzuncu yılında Ümmü Gülsüm (r.anha) de vefat edince

Peygamberimiz (sallallahu aleyhi ve selem);

-“Ya Osman bir kızım daha olsaydı, onu da sana verirdim.” Buyurdu.

Hazret-i Osman (r.a.) i Peygamber efendimiz (a.s.v.) in vahiy katiplarinden idi. Güzel yazar, güzel konuşur ve çok kuvvetli bir hatip idi. Daima Kur’an-i kerim okur, ondan çeşitli meseleler çıkarırdı.

Kur’an-i Kerimi hıfzı (ezberi) çok kuvvetli idi. Namazda bir rek’atte bütün Kur’an-i kerimi okuyan döt kişiden biri de Hazret-i Osman (r.a.) dır. Çok okuduğu için iki Mushaf elinde eskimiştir.

İslamiyet yayılmaya başlayınca, her taraftan Müslümanlar çoğalıp Medine’ye geliyordu. Pygamberimiz (a.s.v.) in mescidi dar gelmeye başlamıştı.

Bunun üzerine Resulullah (sallallahu aleyhi ve selem);

-“Bizim mescidimizi bir zira’ olsun genişleten Cennete gider.” Buyurdu.

Devam edecek…

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) Bizleri ve sizleri Osman-ı Zınnureyn (Radiyallah-u anhu) nun şefaatına nail eylesin. O’nun yüzü suyu hürmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

Cöke Bekiro (Nusaybin)

Osman-i Zınnureyn (Radiyallah-u anhu)- 5

Hazret-i Osman (r.a.);

-“Ya Resulullah (a.s.v.), malım mülküm sana feda olsun, Mescidi genişletme işini üzerime alıyorum.” Dedi.

Mescid-i Kırk zira’ (20 metre) genişletti ve bütün masraflarını karşıladı.

Bunun üzerine;

-“Allah’ın mescidlerini ancak, Allah’a, ahret gününe inanan, namaz kılan, zekat veren ve yalnız Allah’dan korkan kimseler tamir eder. İşte hidayet üzere bulunanlardan oldukları umulanlar bunlardır.” Mealindeki Tevbe suresi onsekizinci ayeti nazil oldu.

Ekseriyetle Peygamberimiz (a.s.v.) in yanından ayrılmadı. Veda haccında da Resulullah (a.s.v.) ile beraber bulundu.

Peygamberimiz (a.s.v.) in vefatından sonra Hazret-i Ebû Bekir (r.a.), kendisinden sonra Hazret-i Ömer (r.a.) in halife olmasını bildirdiği ahitname Hazret-i Osman (r.a.) tarafından yazılıp hazırlandı.

Hazret-i Ömer (r.a.) in halifeliği sırasında seçtiği altı kişilik hususi şûra azlarından biri de Hazret-i Osman (r.a.) idi.

Bu Şûra hazret-i Ömer (r.a.) in şehid edilmesinden sonra Hazret-i Osman (r.a.) ı halife seçti. Eshab-i Kiram (r.anhum) ona biat ettiler. Böylece hicretin 24. yılında (M. 644) senesinde Muharrem ayının birinci günü hilafet makamına geldi.

12 sene hilafet makamında kalan Hazret-i Osman (r.a.), cesur idi. Hiçbir felaket karşısında sarsılmamıştır. Bunun için halifeliği de başarılı geçmiştir.

Bilhassa halifeliğinin ilk yılları, İslâm tarihinde altın bir devir teşkil eden Ebû Bekir ve Ömer (r.anhum) devirlerinin bir devamıydı. Devrinde bir çok fetihler yapmıştır. Horasan, Hindistan, Maverâünnehir, Kafkasya, Kıbrıs adası ve kuzey Afrika’nın bir çok yerleri, O’nun devrinde İslâm topraklarına katılmıştır.

Yine onun halifeliği sırasında Şam’da valilik yapan Hazret-i Muaviye komutasındaki ordu Kıbrıs adasını alarak Akdeniz’de önemli bir mevki elde etti.

Hazret-i Osman (r.a.) herkese layık olduğu vazifeyi verirdi. Onun tayin ettiği valileri, emirleri, onu sevmekte ve emirlerini yapmakta, askerlikte ve memleketleri feth etmekte, çalışkanlıkta en seçme kimselerdi.

Onun zamanında İslâm memleketleri batıda İspanya’ya kadar, doğuda Kabil ve Belh’e kadar genişletildi. İslâm orduları denizde ve karada büyük zaferlere ulaştı.

Devam edecek…

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) Bizleri ve sizleri Osman-ı Zınnureyn (Radiyallah-u anhu) nun şefaatına nail eylesin. O’nun yüzü suyu hürmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

Bore Beşire Mecido (İlk bahar mevsimi) Nusaybin

Osman-i Zınnureyn (Radiyallah-u anhu)- 6

Hazret-i Osman (r.a.), Hicaz’daki ve Irak’daki bakımsız yerleri, güvendiği kimselere ve yakınlarına verir, ziraat aletleri de temin ederek çalıştırır, millete çok toprak kazandırarak ziraatı geliştirip, bağlar, meyve bahçeleri yetiştirirdi. Kuyular kazdırıp kanallar açtırırdı.

Arabistan’ın kuru toprakları onun zamanında en bereketli yerler olmuştu. Emniyet ve huzur da böylece kendiliğinden meydana gelmişti. Hanlar, misafirhaneler yapılmıştı.

Ticaret ve nakliyatta kolaylık da, bunlara bağlı olarak gelişmişti. Mal, servet artıp iş hayatı canlandı.

O’nun zamanında Medine’de tarla sürmeyen, bağ yetiştirmeyen kimse kalmadı. Bu bereketi ve huzuru gören Eshab-i Kiram, Hazret-i Osman (r.a.) ı çok takdir ettiler.

Hazret-i Osman (r.a.) nin hizmetlerinden biri de Hazret-i Ebû Bekir (r.a.) in bir araya toplattığı Kur’an-i Kerim nüshasından, altı nüsha daha yazdırıp, büyük İslam merkezlerine göndermesidir. Bu bakımdan O’na ‘Nâşir-ül Kur’an’ (Kur’anın yayıcısı) denilmiştir.

Hazret-i Ömer (r.a.) in oniki senesinde ilk altısı, refah ve rahatlıkla geçerek, islâm memleketlerinin hepsinde dini hükümler uygulandı ve islâm dünyası çok genişledi.

Hatta, bütün Arabistan ve Afrika’nın büyük bir kısmı, İslâm memleketinin bir parçası olmuş, Trablusgarb, Fizan, Bingazi,Tunus, Cezayır, Fs, merakeş, Dimyat, Zeyyad, Aden, San’a, Asir, Bahreyn, Hadremüt, Katif, Necd, bütün Irak, Hindistan ve Sind, Çin, Semerkand, Hayve, Buhara ve Türkistan, İran, Kafkasya İslâm’in idaresi altına girerek, islâm sancağı, İstanbul surlarının önüne kadar götürülmüştü.

Feth edilen memleketlerin ahalisi de seve seve Müslüman olmakla şereflendiklerinden İslâm nufusu pek artmış, milyonları aşmıştı. Bu kadar genişlik ve çokluk sebebiyle fikirlerde ayrılık çoğalmış, düşünüş tarzları, idrak şekilleri arasından ayrılık baş göstermişti.

Müslüman şekline giren munafıkların körüklemesi ile halife’ye karşı çıkan isyan yüzünden, Osman (r.a.) ın hilafetinin son altı senesi karışık ve gürültülü geçti.

Yahidiler ve diğer İslâm düşmanları, çeşitli ihtilaflar çıkararak, fitne ve fesadi yaymak teşebbüsüne geçtiler.

Fitnenin ve fesadın en büyük kaynağı Mısır’da idi. Buradaki fitne haraketini, Yemenli bir Yahudi olan Abdullah ibn-i Sebe adındaki bir munafık yapıyordu. Her tarafa yerleştirdiği adamları ile temas halinde olup, fitnenin yayılması için her yola başvuruyordu.

İslamiyet’i içerden yıkmak için faaliyete geçen Abdullah ibn-i Sebe, önce Basra ve Kufe’de gizli bir teşkilat kurdu. Daha sonra Medine’ye gelip, orada bir takım fitne karıştırıcılıkfaaliyeti göstermek istedi ise de, tutunamayıp, mısıra kaçtı.

Mısır’da yıkıcı faaliyetlerini devam ettirmek üzere, kendisi gibi fitneci kimseleri etrafına topladı ve faaliyete geçti.

Devam edecek…

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) Bizleri ve sizleri Osman-ı Zınnureyn (Radiyallah-u anhu) nun şefaatına nail eylesin. O’nun yüzü suyu hürmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

Bore Beşire Mecido (İlk bahar) Nusaybin

Osman-i Zınnureyn (Radiyallah-u anhu)- 8

Hazenü-l-Kuşeyri (r.a.) diyor ki;

-”Abdullah bin Selâm, Hazret-i Osman (r.a.) ın evinden ayrıldıktan sonra Osman (r.a.) evini saran adamların karşısına çıktı”

Ve onlara;

-“Sizi benim üzerime teşvik ve tahrik eden o kişiyi getirin göreyim.” Dedi. Kızıl deve veya eşek gibi iki adam Osman (r.a.) ın karşısına çıktı.

Hazret-i Osman (r.a.);

-“Size Allah ve Resülu (a.s.v.) ne yemin verdiderek soruyuorum. Resul-i Ekram (a.s.v.) medine’ye geldiği vakit, ‘Rume’ kuyusundan başka içilecek tatlı su bulunmadığı için;

-“Rume kuyusunu kim satın alır, kendi kovasını Müslümanların kovası ile beraber tutarsa, Cennetteki kovası bundan hayırlı olur.” Buyurduğu vakit bol para verip onu satın alan ve millete vakfeden ben değil miyim? Şimdi siz ondan, hatta bir bardak acı sudan olsun beni men ediyorsunuz?” dedi.

Onlar;

-“Evet doğrudur.” Dediler.

Sonra yine Hazret-i Osman (r.a.);

-“Allah ve İslamiyet hakkı için size soruyorum; Darda olan İslam ordusunu tamamiyle kendi servetimden techiz etmedim mi?” diye sordu.

Onlar;

-“Evet doğrudur.” Dediler.

Hazret-i Osman (r.a.);

-“Allah ve İslamiyet adına size yemin verdiriyorum; Mescid Müslümanlara dar geldiği vakit”

Resul-i Ekrem (a.s.v.);

-“Cennete daha hayırlısını almak üzere falancanın arsasını kim alıp mescide ilave eder?” buyurduğu zaman

-“Onu satın alıp mescide katan ben değil miyim? Böyle iken, şimdi siz benim mescide namaz kılmama mani oluyorsunuz.” Dedi.

Onlar;

-“Evet doğrudur.” Dediler.

Hazret-i Osman (r.a.);

Allah ve İslamiyet adına yemin verdirerek soruyorum; Resul-i Ekrem (a.s.v.), Ebû Bekir, Ömer (r.anhum), ve benimle Şebir dağında otururken, dağ sallanıp taşı yuvarlandığı,”

Resul-i Ekrem (a.s.v.) taşı ayağıyla itip;

-“Ey Şebir dağı dur. Zira senin üzerinde bir Peygamber, bir sıddık ve iki şehidden başka kimse yoktur.” Buyurmadı mı?” dedi.

Devam edecek…

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) Bizleri ve sizleri Osman-ı Zınnureyn (Radiyallah-u anhu) nun şefaatına nail eylesin. O’nun yüzü suyu hürmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

Bore Beşire Mecido (İlkbahar mevsimi) Nusaybin

Osman-i Zınnureyn (Radiyallah-u anhu)- 9

Onlar;

-“Vallahi doğru söyliyorsun.” Dediler.

Bunun üzerine Hazret-i Osman (r.a.);

-“Allah-u Ekber” Diye tekbir aldıktan sonra;

-“Kâ’be’nin Rabbi hakkı için şahid olun ki, ben şehidim.” Dedi.

Daha sonra asiler, komşu duvarından aşarak içeriye girdiler. Osman (r.a.) oruçlu olup, Kur’an-i Kerim okuyordu. Asiler Hazret-i Osman (r.a.) ın üzerine saldırıp şehid ettiler.

Abdullah bin Selam (r.a.) Hazret-i Osman (r.a.) ın şehid edildiği esnada;

Yanında bulunanlara;

-“Hazret-i Osman (r.a.) son olarak o esnada ne dedi?” diye sordu.

Dediler ki;

-“Hazret-i Osman (r.a.) Ya Rabbi Ümmet-i Muhammed (a.s.v.) arasındeki tefrikayı kaldır ve kendilerini birleştir.” Diye üç kere dua etti.

Abdullah bin Selam (r.a.) diyor ki;

-“Hazret-i Osman (r.a.) bu şekilde dua etmeseydi, kıyamete kadar Müslümanlar bir araya gelmezdi.”

Asiler, Osman (r.a.) evini soydular. Devlet hazinesi olan Beytülmalı da yağma ettiler. Medine-i Münevvere’yi kana buladılar.

Halife Osman (r.a.) nin cenazsi üç gün defnedilmedi. Nihayet Zübeyr bin Avam (r.a.) ve onyedi kişi cenaze namazını kıldıktan sonra, baki mezarlığına defnettiler.

Hazret-i Osman (r.a.) şehid olduğu zaman seksen iki yaşında bulunuyorlardı.

Hazret-i Osman (r.a.) ın şehid edilme haberi İslâm ülkesinde geniş üzüntüler uyandırdı. Her tarafta büyük bir huzursuzluk ve hüzün başladı.

İslâm düşmanları Fitneyi çıkarmışlar, kinlerini kusmuşlardı. Hazret-i Osman (r.a.) ın şehid edildiği zamana kadar tam bir birlik içinde olan Müslümanlar arasında bazı kimseler ayrılarak ‘harici’ ve ‘Sebeiyye’ gibi fırkalara bölündüler.

Peygamber Efendimiz (Sallallahu alayhi ve selem) in bildirdiği ve Eshab-i Kiram (r.anhum) ın tabi olduğu yoldan ayrılmayan Müslümanlar ise, fitneyi yok etmek için büyük gayretler gösterdiler. Doğru yoldan asla sapmadılar.

Devam edecek…

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) Bizleri ve sizleri Osman-ı Zınnureyn (Radiyallah-u anhu) nun şefaatına nail eylesin. O’nun yüzü suyu hürmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

Bore Beşire Mecido (İlk bahar mevsimi) Nusaybin

Osman-i Zınnureyn (Radiyallah-u anhu)- 10

Hazret-i Osman (r.a.) daima adaletli davrandı. Müslümanların rahatı için büyük titizlik gösterdi. Fitne haraketine birtakım ithamlara başlayan asilerin her türlü bozuk iddialarına, ikna edici cevaplar verip delillerini gösterdi.

Fakat asilerin maksadı karışıklık çıkarmak ve fitne yaymak olduğundan Hicretin 35 . yılında Hazret-i Osman (r.a.) i şehid ettiler. Osman (r.a.) şehid olunca, bütün Müslümanlar Hazret-i Ali (r.a.) yi halife seçtiler.

Hadis-i Şeriflerde Hazret-i Osman hakkında buyuruldu ki;

-“Her Peygamberin Cennetde bir arkadaşı vardır. Benim arkadaşım da Osman’dır.”

Birgün Resulullah (Sallallahu aleyhi ve selem) yakında meydana gelecek fitneleri zikrediyordu. O sırada kendini örtmüş bir kişi geçiyordu.

Server-i âlem (s.a.v.);

-“O fitne günü bu şahıs hidayet üzere olacaktır.” Buyurdular.

Kalkıp o şahsa baktım. Osman bin Affan (r.a.) idi.

Rivayet eden diyor ki;

-“O şahsı Resul-i Ekrem (s.a.v.) e göstererek;

-“Ya Resulullah (s.a.v.), bu mudur?” dedim.

Resulullah (s.a.v.);

-“Evet.” Buyurdular.

Yine aynı hususta hasen hadis olarak Aişe-i Sıddıka (r.anha) dan rivayet edilen hadis-i şerif’te;

-“Ya Osman! Allah sana (hilafet denen) bir gömlek giydirecek. Eğer münafıklar onu soymak isterlerse, bana kavuşasıya kadar sakın onu çıkarma.” Buymuşlardır.

Bu hadis-i Şerif sebebiyle Hazret-i Osman (r.a.) muhasara edildiği zaman kendisi halifelikten çekilmemiştir.

Yine Hasen hadis olarak İbn Ömer (r.a.) rivayet ile Resul-i Ekrem; Hazret-i Osman zamanında çıkacak fitneyi zikir ettikten sonra Hazret-i Osman (r.a.) i işaret ederek;

-“O fitnede bu, mazlum olarak katl edilir.” Buyurmuştur.

Hazret-i Osman (r.a.) buyurdu ki;

-“Dünya için üzülmek kalbe zulmet, ahret için üzülmek ise kalbe nurdur.”

Buyurdu ki;

-“Ezan okunurken süküt edip dinleyen, iki, yalnız süküt edene ise bir ecir vardır. Buna karşılık duyduğu halde konuşana iki, uzakta olduğu için duymayayıp konuşana da bir günah vardır.”

Yine Buyurdu ki;

-“İnsanların en iyisi, dünya onu terk etmeden, dünyayı terk edendir. Rabbine kavuşmadan önce, Rabbini kendinden razı edendir.

Yine Hazret-i Osman (r.a.) buyurdu ki;

-“Dört şey vardır ki, Dışı fazilet, içi farzdır;”
-“Salihlerle düşüp kalkmak Fazilet, onlara uymak farz;”
-“Kur’an-i Kerim Okumak fazilet, onunla amel etmek farz;”
-“Kabir ziyareti Fazilet, kabir iiçin hazırlanmak farz.”
-“Hasta ziyareti fazilet, vasıyyetini almak farzdır.”

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) Bizleri ve sizleri Osman-ı Zınnureyn (Radiyallah-u anhu) nun şefaatına nail eylesin. O’nun yüzü suyu hürmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu