Usâme bin Zeyd (Radiyallah u anhu;

26 Ekim 2009 Pazartesi

Kâ’be-i Şerif

Usâme bin Zeyd (Radiyallah u anhu;

Eshab-i Kiram’ın büyüklerinden. “Resulullah’in sevgilisi” diye meşhurdur.
Babası peygamber efendimizin azadlalarından zeyd bin harise, anası, Ümm-i Eymen (r.anha) dır. Künyesi, ebû Muhammed’dir.

Nesebi, Usâme bin zeyd bin Harise bin şerahbil’dir. Mekke’ye giderken Resulullah (s.a.v.) ın devesinde, arkasında oturmuştur. Birlikte kâbe’ye girmişti.

Huneyn gazâsında çocuk olduğu halde kahramanca çarpıştı. çok cesur idi. Onsekiz yaşında iken, ordu kumandanı yapıldı. 54 (M. 673) veya 59 (M.678) senesinde Medine’de vefat etti.

Peygamber efendimiz (Sallallahu aleyhi ve sellem), azadlı kölesi, Hazret-i Zeyd bin harise (r.a.) yi çok severdi. Onu kendisine evlat edindi. Dolasıyle Hazret-i Usâme bin zeyd (r.a.), aynı zamanda peygamber efendimiz (s.a.v.) in terbiyesi ile yetişti. Böylece peygamber efendimizin torunları Hazret-i Hasan ve Hazret-i Hüseyin (r.a.) in sevgisine Hazret-i Üsame (r.a.) de ortak oldu.

Sevgili Peygamberimiz, Üsame (r.a.) ye, bu sevgisinin, babası zeyd bin harise (r.a.) ye olan sevgiden dolayı olduğunu ifade ettiler ve

-“Usâme bana herkesten daha yakındır” buyurdular.

Hazret-i Usâme (r.a.) nin, ehl-i beyt’in bir ferdi kabul edilmesinden sonra, gece, gündüz demeden, her zaman, peygamber efendimiz (s.a.v.) in, hane-i se’adetlerine girip çıkmasına izin verildi.

Çocuk yaşta iken hicret sevabı kazandı. Medine döneminde, çocuk olduğu için, hicretin 7-8. yılına kadar olan muharebelere katılamadı. Bundan sonra katıldığı muharebelerde çok kahramanlıklar gösterdi.

8 (M.629) senesi Mekke’nin fethinde Peygamberimiz (Sallallahu aleyhi ve sellem), KUSVA isimli devesine binip, terkesine de, Hazret-i Usâme bin Zeyd (r.a.) i aldılar.

Peygamberimiz (s.a.v.) Mekke’nin fethinin ihsan edilmesinden duyduğu derin minnet ve şükrandan dolayı Cenâb-i Hakk’a hamdetti. Kâ’be-i Muazzama’nın putlardan temizlenmesini emir buyurdular.

Peygamberimiz (s.a.v.) de devesinin üzerine Hazret-i Usâme ile birlikte Kâ’be’ye geldiler. Mescid-i Haram’ın yanına gelince, develerinden inerek Hazret-i Usâme, Hazret-i Bilâl, Hazret-i Osman bin Talha (r.anhüm) ile Kâ’be’ye girdiler.

Devam edecek

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) Bizleri ve sizleri Usâme bin Zeyd (Radiyallah-u anhu) nun şefaatına nail eylesin. O’nun yüzü suyu hürmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

Yorum Yapın