Kazay-i hacetin edebleri

04 Kasım 2008 Salı

BİRİNCİ FASIL:

Kazâ-yı hâcetin edebleri;

Eğer açık arazide ise insanların gözünden uzaklaşası lazımdır. Mümkünse bir duvarın, yüksek bir yerin arkasına gitmelidir. Oturmadan avret yerini açmamalıdır.

Yüzünü güneşe ve aya dönmemelidir. Kıbleye arkasını çevirmemeli, yüzü de kıbleye gelmemelidir. Ancak bir binada olursa câizdir. Fakat en iyisi kıbleyi sola veya sağ tarafa almaktır.

İnsanların toplandıkları yerde abdest bozmamalıdır. Durgun suya su dökmemelidir. Meyva ağacının altında abdest bozmamalıdır. Hiçbir oluğa küçük ve büyük abdest bozmamalıdır.

Sert toprağa, rüzgara karşı su dökmemelidir. Çünkü kendi üserine sıçrar. Özürsüz ayakta su dökmemelidir. Otururuken sol ayağına dayanmalıdır.

Abdest ve gusûl abdesti alınan yere küçük abdest bozmamalıdır. Helâya girerken sol ayakla, çıkarken sağ ayakla başlamalıdır. Üzerinde Allah-u teâlâ’nın ismi yazılı hiçbir şey’i açıkta bulundurmamalıdır. Başı açık helâya girmemelidir.

Helâya girerken şu duayı okumalı:

-“Eûzü billahi mine’r-ricsi’n-necsil habisi’-muhbisi, mineş-şeytanırracim.” (Maddi ve manevi pisliklerden ve şeytandan Allah’a sığınırım.)

Çıkarken de :

-“Elhamdülillahillezi ezhebe annî yu’zını ve ebkâ aleyye mâ yenfeûnı.” (Yarayışlı maddeleri laıkoyup, yaramayanları benden uzaklaştırmak lutfunu bahşeden Allah’a hamd ederim.) duasını okumalıdır.

Devam edecek…

Kimyay-ı Saadet (İmam-i Ğazali)

Allah-u teâlâ hazretleri bizleri ve sizleri taharetten temizlenen ve temizliği seven ve amellerini temiz yapan kullarından eylesin. Amin.

Fuad Yusufoğlu

Yorum Yapın