Temiz ve temiz olmayan sular

04 Kasım 2008 Salı

Çağ-Çağ deresi Uzaktan görünen bir şelale

FASIL

Temiz ve temiz olmayan sular:

Necis olan bir yer, bir defa yıkamakla temiz olur. Fakat kaba necastin bulunduğu yeri necaset yok oluncaya kadar yıkamalıdır. EĞER YIKAMAYIP, OĞARSA VE TIRNAKLARI İLE BİR İKİ DEFA ÇİTİLER YAHUD KAZIRSA, BUNDAN SONRA RENK VE KOKUSU KALSA DA TEMİZ OLUR.

Allah-u Teâlâ (c.c.) nın yarattığı her su temizdir vetemizleyicidir. Yalnız dört su değildir.

1-Abdest alırken bir defa kullanılan su temizdir, fakat temizleyici değildir. (Hanefi’lere göre temiz olduğunda ihtilaf vardır.)
2-Necaset temizlemekte kullanılan su, temizleyici değildir. Ama necaset sebebi ile kokusu, rengi ve tadı değişmediyse temizdir. (Hanefi’lere göre necistir.)
3-İki yüz elli menden (batman) az olan ve içine necaset düşen su, Şafi-i mechebine göre necistir. Ama su, iki yüz elli batmandan fazla olursa, necaset düşmekle de değişmiyorsa, necis olmaz.
4-Temiz bir şey suya düşer ve rengini, kokusunu,tadını değiştirirse,-Zaferan, sabun ve sedir ağacı kabuğu gibi şeyler- o su temizdir, fakat temizleyici değildir. Ama değişme az olursa (renk, tad, koku pek fark edilmezse) temizleyici de olur.

İKİNCİ KISIM

Hadesten Taharet

Bunda beş şey bildirilir:

1-Abdest bozmanın (helâya girmenin) edebleri.
2-Kazâ-yı hâcetten sonra temizlemek.
3-Abdest,
4-Gusûl.
5-Teyemmüm.

Devam edecek…

Kimyay-ı Saadet (İmam-i Ğazali)

Allah-u teâlâ hazretleri bizleri ve sizleri taharetten temizlenen ve temizliği seven ve amellerini temiz yapan kullarından eylesin. Amin.

Fuad Yusufoğlu

Yorum Yapın