Ömer bin Abdülaziz (Radiyallah-u anh)- 4

14 Şubat 2009 Cumartesi

Girnavas mevki-i (Nusaybin)

Ömer bin Abdülaziz (Radiyallah-u anh)- 4

Ömer Bin Abdülaziz (r.a.) 93 (M. 711) senesine kadar Harameyn vali’liği yaptı. Halife Süleyman bin Abdülmelik 96-99 (M. 715-717) iki oğlu olmasına rağmen ahidname yazıp, mühürleterek Ömer bin Abdülaziz (r.a.) i kendisine halef gösterdi. Bunu veziri Recâ’ya verdi.

Ömer bin Abdülaziz (r.a.), Abdülmelik’in 99 (M. 717) Eylül ayında vefati ile veziri recâ emirleri toplayıp, mühürlü ahidnameyi açarak okudu.

Ömer bin Abdülaziz (r.a.) ahiret adamıydi Hilafetin ağır yükleri altına girmekten çok korkardı. İsmi okunduğu zaman şaşırıp kaldı. İstifa isteğinde bulunduysa da kabûl edilmedi.

Emirler Ömer bin Abdülaziz (r.a.) in İslâm halifeliğine biât ettiler. Vezir Recâ, halifenin koluna girip, minbere çıkardı.

Ömer bin Abdülaziz (r.a.), cenab-i Hakka hamd ve senedan sonra;

-“Ey insanlar! Bizimle beraber olacak kimsede şu beş şartı istiyorum. Bunlar; Bize halini bildirmiyecek olan halkımın hâlini anlatmak, hayırlı işlerde bize yardım ve hayra delalet eylemek, kimse hakkında gıybet etmemek ve boş şeyler ile meşgül olmamak. Bunlar yoksa bize yaklaşmasın.” Dedi.

Böylece, ikinci Halife Ömer bin Hattab (r.a.) yolunda olarak işe başladı. Halife Ömer bin Abdülaziz (r.a.) in hallerini anlatmak için şairler ve hatibler hutbeler okudular. O’nun medh ve senâsını dillerde dolaştırdılar.

Zahidler ve fakihler dahı;

-“BİZ BU ZAT’IN SÖZÜNE AYKIRI FİİLİNİ GÖRMEDİKÇE ONDAN AYRILMAYIZ.” Dediler.

Ömer bin Abdülaziz (r.a.) halife olduktan sonra hilafet konağına götürülmek üzere alay atları getirdiler.

Ömer bin Abdülaziz (r.a.);

-“Bunlar ne?”;

Diye sorunca;

-“Bunlar Hilafete mahsus bineklerdir.”

Cevabını işitince;

-“Kendi atım, benim halima daha muvafıktır.” Diyerek saltanat bineklerini geri çevirip, kendi hayvanına bindi.

<<<Ömer bin Abdülaziz (r.a.) in başka bir yazısı>>>

Devam edecek…

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) Bizleri ve sizleri Ömer Bin Abdülaziz (Radiyallah-u anhu) hurmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

“Ömer bin Abdülaziz (Radiyallah-u anh)- 4” için 1 Yorum

  1. Ömer bin Abdülaziz (Radiyallah-u anh)- 3 | Allahın veli kulları diyor ki:

    [...] Hadis: – (01) Ana baba hakkı… « Ömer bin Abdülaziz (Radiyallah-u anh)- 2 Ömer bin Abdülaziz (Radiyallah-u anh)- 4 [...]

Yorum Yapın