Abdullah bin Abbas (Radiyallah-u Anhu)- 2

24 Nisan 2009 Cuma

Beyaz su yolu (Şanişe köyü) Nusaybin

Abdullah bin Abbas (Radiyallah-u Anhu)- 2

Peygamberimiz (s.a.v.), Medine’ye hicret ettikten sonra Abdullah İbn-i Abbas (r.a.) ailesi ile birlikte hicretin sekizinci senesine kadar Mekke’de kalmıştır.

Mekke’nin fethinden sonra Medine’ye hicret etmiştir. Bu sıralarda 11-12 yaşlarında bulunuyordu. Aklı, zekası, çabuk kavrayışlığı ile dikkati çekiyor ve seviliyordu.

Peygamber Efendimiz (Sallallahu aleyhi ve selem) zamanında Kur’an-i Kerimin bir kısmını ezberlemişti.

Peygamberimiz (s.a.v.) vefat ettiği sırada Abdullah İbn-i Abbas (r.a.) 13 veya 15 yaşında bulunuyordu. Bundan sonra Kur’an-i Kerimi tamamen ezberleyip, Übey bin Ka’b’a (r.a.) ve Zeyd bin Sabit (r.a.) e ezberini arzedip, dinletmiştir.

Yine bu sırada Eshab-i Kiram (r.anhüm) in büyüklerinin meclisinde bulunmuştur. Hazret-i Ömer (r.a.) in sohbetlerine ve ilim meclisine devam edip, O’nun Peygamberimiz (s.a.v.) den aldığı ilme, feyze ve marifete kavuştu.

Hazret-i Ömer (r.a.), Onu ilim meclisinde bulundurur, daima ilme teşvik ederdi. Böylece henüz gençlik çağında ilimde yüksek dereceye ulaşmıştır.

Hazret-i Ebû Bekir (r.a.) in halifeliği sırasında ilim öğrenmekle meşgül oldu. Tefsir, Hadis, fıkıh ilimlerinde ayrıca şiir ve Edebiyat gibi diğer mevzularda çok iyi bir şekilde yetişmiştir.

Hazret-i Ömer’in ve Hazret-i Osman (r.anhüm) Halifelikleri sırasında müftülük yapmış, fetva vermiştir. Hazret-i Ömer (r.a.) zor mes’elelerin ona sorulmasını ve alınan cevabın kendisine bildirilmesini istemiştir.

Abdullah bin Abbas (r.a.), kendisine sorulan mes’eleleri çok isabetli bir şekilde cevaplandırmıştır. Hiçbir mes’elede tereddüte düşmemiştir.

Sorulan mes’elelere cevab verirken Önce Kur’an-i Kerim’e bakar açıkça bulamazsa, Hazret-i Ebû Bekir (r.a.) in ve sonra Hazret-i Ömer (r.a.) in o hususta verdikleri hükümleri araştırırdı. Bunlarda da bulamazsa kendi ictihadiyla cevap verirdi.

Kendisine havale edilen mes’elelere gayet açık ve isabetli cevablar vermesiyle meşhur olmuştur. Bu sebeple müşkillerini sormak üzere kendisine çok sayıda müracaat eden oluyordu.

Sual sormak için gelenlerin çok kalabalık olması sebebiyle gelenleri ellişer kişilik gurublar halinde yanına alır mes’elelerine cevab verirdi.

Devam Edecek…

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) Bizleri ve sizleri Abdullah bin Abbas (Radiyallah-u anhu) nun şefaatına nail eylesin. O’nun yüzü suyu hürmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

Yorum Yapın