Abdullah bin Ömer (Radiyallah-u Anhu)- 4

26 Nisan 2009 Pazar

Girnavas mevki-i Nusaybin

Abdullah bin Ömer (Radiyallah-u Anhu)- 4

Hazret-i Abdullah bin Ömer (r.a.) canı balık istemişti. Kızartıp önüne koydular. Tam bu sırada bir fakir geldi ve Hazret-i Abdullah bin ömer (r.a.), balığı o fakire verdi.

Abdullah İbn-i Ömer (r.a.) ın akşam yemeklerini yalnız yediği hiç vaki değildir. Mutlaka misafir arar, bulurdu.

Ka’kaa bin Hakim (r.a.) den rivayet edildiğine göre,

O zamanın zenginlerinden Abdülaziz bin Harun;

-“Her ne ihtiyacın varsa bana bildir.” Diye Abdullah İbn-i Ömer (r.a.) e mektub yazmıştı.

Abdullah İbn-i Ömer (r.a.) O’na şu cevabı mektubu gönderdi.

Resulullah (Sallallahu aleyhi vesellem) den;

-“Önce geçindirmekle yükümlü olduğun kişilere ver; Yüksek el, alçak elden hayırlıdır!” buyurduklarını işittim.

-“Yüksek elin ancak veren el, alçak elin de ancak alan el olduğunu sanıyorum. Senden herhangi bir isteğim yoktur. Allah-u teâlâ’nın bana sevkettiği bir ni’meti de geri çeviremem…”

İbn-i Ömer (r.a.) e bir gün dört bin dirhem para ile kaftan getirilmişti. Dostlarından Eyyub bin Vâil, ertesi gün onun çarşıda binek hayvanına veresiye yem aldığını görünce şaşırdı.

Derhal evine gidip sordu;

-“Abdullah ibn-i Ömer (r.a.) e dün dörtbin dirhem para ile bir kaftan gelmemiş miydi?”

Ev halkı;

-“Evet gelmişti.” Dediler.

Eyyub bin Vâil (r.a.); Bugün O’nu gördüm. Binek hayvanı için yem satın alıyordu. Bedelini peşin ödeyecek parası yoktu.” Dedi.

Ev halkı;

-“Dünkü paradan yanında bir kuruş kalmadı. Kaftanı da dün omuzlarına alıp gitmişti. Eve döndüğü zaman sırtında yoktu. Kaftanı ne yaptığını sorduk. Bir fakire hediye ettiğini söyledi.” Dediler.

O’nun cömertliğine ve haline gıbta eden dostu, geri dönüp çarşı esnafına;

-“Ey Tacirler! Sizin haliniz nice olacaktır! İşte Hazret-i Ömer (r.a.) in oğlu Abdullah (r.a.) binlerce dirhemini fakir fukaranın ihtiyacına sarf ediyor da, kendi binek hayvanının yem ihtiyacını veresiye satın almak mecburiyetinde kalıyor.” Dedi.

Devam Edecek…

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) Bizleri ve sizleri Abdullah bin Ömer (Radiyallah-u anhu) nun şefaatına nail eylesin. O’nun yüzü suyu hürmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

Yorum Yapın