Abdullah bin Zübeyr (Radiyallah-u Anhu)- 2

28 Nisan 2009 Salı

Bore beşire Mecido Girnavas mevki-i Nusaybin

Abdullah bin Zübeyr (Radiyallah-u Anhu)- 2

Hazret-i Abdullah bin Zübeyr (r.a.) otuzuncu sene, Hazret-i Said bin As kumandasındaki ordu ile Horasandaki ordu ile Horasan seferinde bulundu.

Aynı sene Hazret-i Osman (r.a.) tarafından Kur’an-i Kerim’in çoğaltılması için toplanan ilmi heyete davet edildi.

Hazret-i Osman (r.a.) şehid edildiği gün O’nu büyük bir gayretle müdafaa etti. Ertesi sene 36 (M. 656) da meydana gelen Cemel vakasında babasının yanında idi.

Hazret-i Muaviye (r.a.) 60 (M. 680) senesinde vefat ettikten sonra yerine geçen oğlu Yezid iktidara geçti.

Hazret-i Abdullah bin Zübeyr (r.a.) O’na biat etmeyip Hazret-i Hüseyin (r.a.) ile beraber Mekke’ye geldi.

Yezid de hemen Abdullah bin Zübeyr (r.a.) üzerine bir ordu gönderdi. Bu ordunun kumandanlığını Hazret-i Abdullah (r.a.) ın baba bir kardeşi Amr bin Zübeyr (r.a.) yapıyordu. Bu orduyu mağlub ederek onu esir aldı.

Bundan sonra Hazret-i Hüseyin (r.a.) in Kufe’ye gitmesini tavsiye edince kabul etti. Ancak Hazret-i Hüseyin (r.a.) K e r b e l â’da şehid olduğunu işittiği zaman Yezid’in adamlarını Hicaz’dan çıkartarark kendi namına hilafet ilân etti.

Bu hadiseler üzerine Mekke ve Medine halkı kendisine biat etti. Böylece 61 (M. 680/681) de Hazret-i Abdullah bin Zübeyr (r.a.) bütün Hicaz’a hakim oldu.

Bu hadiselerden iki yıl sonra Yezid’in gönderdiği Müslim bin Ukbe, ‘Hare savaşı’ sonunda Medine-i Münevvere’yi ele geçirdi.

Bu savaşta Medine halkından ve Eshab-i Kiram (r.anhüm) den pek çok kimse şehid oldu. Bundan sonra Mekke üzerine giderken ölünce, yerine geçen Husayn bin Numeyr es-Sekûni 64 (M. 683) senesi Muharrem ayında Hazret-i İbn-i Zübeyr (r.a.) i Mekke’de Altmışdört gün muhasara etti. Mekke’liler çok sıkıntı çektiler.

Rebiülevvel ayında Yezid’in ölüm haberi gelince muhasarayı kaldırarak Şam şehrine geri döndüler.

Bu sırada Ka’be-i Muazzama yanınca, Hazret-i Abdullah İbn-i Zübeyr (r.a.) yeniden yaptırarak Hacer-i Esvad’i de içeriye aldırdı.

Peygamberimiz Efendimiz (s.a.v.) in türbesini tamir ettirdi. Yezid’in ölümünden sonra Hicaz, Yemen, Irak, İran ve Horasan halkı kendisine biat edip halife olarak tanıdılar.

Dokuz sene Mekke’de halife oldu. Yalnız Mısır ve Şam bölgesi Emevilerin elinde kaldı.

Hazret-i İbn-i Zübeyr (r.a.) elinde bulunan yerlere, kendine sadık kimseleri göndererek hükümeti kuvvetlendirmeye başladı.

Devam Edecek…

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) Bizleri ve sizleri Abdullah bin Zübeyr (Radiyallah-u anhu) nun şefaatına nail eylesin. O’nun yüzü suyu hürmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

Yorum Yapın