Dinde kırk esas: (Akaid)- 8

03 Kasım 2008 Pazartesi

Girnavas (Cin tepesi) mevki-i Şelale

Sekizinci Esas: Cenab-ı hakkın fiileri

Cenab-ı hk’tan başka her varlık ancak O’NUN FİİLİ İLE VAR OLMUŞTUR. O’nun adeletinden, en güzel en ekmel surette, en iyi ve müsavi şekilde vucut bulmuştur.

Allah (c.c.) fiilerinde hikmet, hükümlerinde adalet sahibidir. O’nun adaleti ile kulların adaleti kabili kıyas değildir.

Çünkü;

Kulun, başkasının mülkünde tasarruf etmesiyle kendisine zulm etmiş olması düşünülür. Fakat Allah’tan zulüm tasavvur edilmez. Zira Allah (c.c.) başkasının mülkünde tasarruf etmez ki O’ndan zulüm tasavvur edilsin. Bütün mülk Allah (c.c.) ındır

Allah’tan başka her varlık; İns-Cin, Şeytan-Melek, Gök-yer, Hayvan-nebat, Cevher- Araz, Duygularla ve idrakla bilinen her şey sonradan var olmuştur. Önceleri yok iken Allah (c.c.) onları kudreti ile icad etti.

Zira Allah ezelde yalnız kendisi vardı, beraberinde başkası yok idi. Allah (c.c.) mahlukatı yarattı. Onlara muhtaç olduğu için değil, kudretini izhar ve geçmişteki iradesinin gerçekleşmesi için ve ezeldeki,

-“Ben gizi bir hazine idim, bilinmek istedim.” Sözü sabit olduğu için yarattı.

Allah (c.c.), kendisine vacip olduğu için değil, lutf-u inayeti ve ihsanı olmak üzere mahlukatı yaratmış, yoktan var etmiş ve onlara mükellefiyetler yüklemiştir.

Allah (c.c.) kullarına inam ve ihsanla, durumlarını ıslahla yüceliğini göstermiştir. Fadl, İhsan, nimet ve imtihan onun içindir.

Zira Allah (c.c.) kullarına çeşitli azabları yağdırmağa ve onlara türlü belâ ve müsibetleri vermeğe kadirdir. Allah (c.c.) bunu yapmış olsaydı onun adaletinden olurdu. Katiyen çirkin görülmez ve zulüm sayılmaz. Allah (c.c.) kendisine vacip olduğu için değil, sırf Adl’ ve keremi iktizası, kullarınıteatlarınden dolayı mükafatlandırır.

Çümkü Allah (c.c.) a hiçbir fiil vacip olmaz. Allah (c.c.) tan zulüm tasavvur edilmez. VE HİÇ BİR KİMSE İÇİN Allah’a bir hak vacip değildir. O’nun tatları da mücerredakılla değil, peygamberlerin lisanı ile vacip kıldığı için mahlukat üzerine vaciptir.

Peygamberler de Allah (c.c.) ın emrine ve nehyini va’dını ve va’idini tebliğ ettiler. Bunun üzerine Peygamberlerin Allah (c.c.) tan getirdikleri şeyde, onları tasdik etmek insanlara vaciptir.

Devam edecek…

Dinde kırk Esas (İmam-i Ğazali)

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) bizleri ve sizleri Kaza ve kader hakkında sağlam itikad sahibi olan kullarından eylesin. Amin

Fuad Yusufğlu

Etiketler: ,

Yorum Yapın