Es’ad bin Zürare (Radiyallah-u anhu)- 4

20 Eylül 2009 Pazar

Revda-i Mutahhara (Sallallahu aleyhi ve Sellem)

Es’ad bin Zürare (Radiyallah-u anhu)- 4

Bu sözleşmeden sonra, Medine’ye dönen Hazret-i Es’ad ve arkadaşları (r.anhüm), kabilelerine hemen İslamiyet’i anlatarak, onu yaymak ile meşgül oldular.

Bu sırada Peygamberimiz (Sallallahu aleyhi ve Sellem) Mir’aca götürülüp, Cenneti ve Cehennemi gördü. Allah-u Teâlâ ile vasıtasız olarak, anlaşılmaz bir şekilde konuştu. BEŞ VAKİT NAMAZ emrolundu.

İslamiyet Arabistan’da yayılmaya devam ederken, Medine’de bu iş çok daha süratli yürüyordu.

Öyle ki;

Daha önce Birbirlerine DÜŞMAN olan Evs ve Hazrec kabileleri BARIŞMIŞ, İslamiyeti daha iyi öğrenebilmek için, Resullullah Efendimiz (Sallallahu aleyhi ve SEllem) den bir MUALLİM, hoca istemişlerdi.

Resul-i Ekrem (Sallallahu aleyhi ve Sellem) de, onlara Kur’an-i Kerim’i ve İslamiyet’i öğretmek için Mekke’deki Eshabından Hazret-i Mus’ab bin Umeyr (r.a.) i gönderdi.

Mus’ab bin Umeyr (r.a.), Medine’de Hazret-i Es’âd (r.a.) in evinde kaldı. Onunla birlikte ev ev dolaşarak herkese İslamiyet’i duyurdular. Resulullah (s.a.v.) ın sevgisini ve O’nu, bütün düşmanlardan korumak için canla başla çalışacaklarına söz vermelerini anlattılar.

Onları Resulullah (s.a.v.) ile yapılacak biat’a hazırladılar. Onların bu gayretleri bereketiyle medine’de Evs ve Hazrec kabilesi içinde Beni Ümeyye bin Zeyd’in evinden başka, İSLAMİYET NURU İLE AYDINLANMAYAN, Müslüman olmayan kimse kalmamıştı.

Bu sırada Hazret-i Es’âd bin Zürâre (r.a.) nin teyzesi oğlı olan Sa’d bin Muaz (r.a.) ın hizmeti de çok büyük olmuştu. O’nun Müslüman olduğu gün, kendi kavminden MÜSLÜMAN OLMAYAN kimse kalmamıştı.

Resulullah Efendimiz (Sallallahu aleyhi ve Sellem) e, Peygamberlik vazifesi verileli 13 SENE OLMUŞTU. Mekkeli müşriklerin, Müslümanlara zülmü had safhaya varmış, dayanılmaz bir hal almıştı.

Medine’de ise, Esâd bin Zürâre (r.a.) ile Mus’ab bin Umeyr (r.a.) in hzimetleri sayesinde Evs ve Hazrec kabileleri Müslümanlara kucak açacak, onları bağrına basıp uğrunda her fedakarlığı yapacak aşk ve şevkin içindeydiler.

Resulullah (Sallallahu aleyhi ve Sellem) in bir an önce Medine’ye teşriflerini arzuluyorlar, O’nun uğrunda mallarını ve canlarını esirgemiyeceklerine söz veriyorlardı.

Devam edecek….

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) Bizleri ve sizleri Es’ad bin Zürare (Radiyallah-u anhu) nun şefaatına nail eylesin. O’nun yüzü suyu hürmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

“Es’ad bin Zürare (Radiyallah-u anhu)- 4” için 1 Yorum

  1. Es’ad bin Zürare (Radiyallah-u anhu)- 3 « بسم الله الرحمن الرحيم diyor ki:

    [...] Devam edecek…. [...]

Yorum Yapın