Hatib bin Ebi Beltea (Radiyallah-u anhu)- 3

01 Ekim 2009 Perşembe

Ravda-i Mutahhara (Bab-ül Baki’)

Hatib bin Ebi Beltea (Radiyallah-u anhu)- 3

Hatib bin Ebi Beltea (r.a.), mektubu Peygamberimiz (Sallallahu aleyhi ve Sellem) den aldı. Veda edip, evine gitti. Yol için hayvanını hazırladı. Ailesi ile de vedalaştıktan sonra yola çıktı.

Önce Mısır’a vardı. Mukavkıs’ı orada bulamayınca İskenderiye’ye gitti. Orada hükümdarın sarayını buldu. Kapıcı, içeriye almadan önce, maksadını öğrendi.

Kapıcı Hazret-i Hatib (r.a.) e çok hürmet etti. O’nu hiç bekletmedi. Mukavkıs, o sırada deniz üzerinde adamlarıyla bir meclis kurmuş bulunuyordu.

Hatib (r.a.) bir sandala binip, mukavkıs’ın toplantı halinde olduğu yere yaklaştı. Peygamberimiz (Sallallahu aleyhi ve Sellem) in mektubunu eline alıp, ona gösterdi.

Mukavkıs, mektubu görünce Hatib bin Ebi Beltea (r.a.) yı yanına getirmelerini adamlarına emretti. Huzuruna varınca, Mukakıs, Peygamber (s.a.v.) in mektubunu Hazret-i Hatib (r.a.) den aldı.

Mektupta şöyle yazıyordu;

-“Bismillahirrahmanırrahim,”
-“Allah’ın kulu ve Resulü Muhammed’den Kıbtı’ın (eski Mısır halkının) büyüğü Mukavkıs’a!”

-“Selam, hidayete uyanların üzerine olsun. Seni selamet bulman için islam’a davet ederim. Müslüman ol ki, selamet bulasın ve Allah’ın iki kat ecrine nail olasın. Eğer yüz çevirirsen senin ve kıbt’ın günahı senin üzerine olur.”

-“Ey Kitab ehli! (Yahudiler ve Hiristiyanlar!) Gelin bizimle sizin aranızda eşit olan bir kelimede birleşelim. Allah’tan başkasına ibadet etmeyelim. O’na hiçbir şeyi, eş ve ortak koşmayalım ve Allah’ı bırakıp da birbirimizi Rab’lar (ilahlar) edinmeyelim. Eğer kitab ehli bu davetten yüz çevirirlerse (Siz şahit olunuz ki) bizler Müslümanız deyin!” Al-i İmrân ayet 64

Peygamberimiz (Sallallahu aleyhi ve Sellem) in mektubu okununca, Mukavkıs, Hazret-i Hatib (r.a.) e;

-“-“Hayırlı olsun!” dedi.

Mısır hükümdarı, kumandanlarını, devlet adamlarını toplayıp, Hatib (r.a.) ile aralarında şu konuşmalar geçti;

Mukavkıs;

-“Ben anlamak istediğim bazı şeyleri sana soracak, bu hususta seninle konuşacağım.” Dedi.

Hatib (r.a.);

-“Buyur konuşalım!”

Devam edecek….

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) Bizleri ve sizleri Hatib bin Ebi Beltea (Radiyallah-u anhu) nun şefaatına nail eylesin. O’nun yüzü suyu hürmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

Yorum Yapın