Hazreti Ebû Bekr-i Sıddık (Radiyallah-u anh)- 15

01 Mart 2009 Pazar

Hazreti Osman zinnureyn (r.a.) kılıcı

Hazreti Ebû Bekr-i Sıddık (Radiyallah-u anh)- 15

Resûl-i Ekram (Sallallahu aleyhi ve selem) Usâme (r.a.) yi sekizbin kişilik bir kuvvetle Şam tarafına göndermişti. Mubarek eliyle (a.s.v.) Üsâme (r.a.) ye bir de bayrak vermişlerdi. Ordu henüz Medine’den çıkmamıştı. Resûl-i Ekram (a.s.v.) vefat ettiler.

Muhacirler ve Ensar (r.anhum) bu kuvvetin Şam’a gönderilmesini istiyorlardı. Çünkü, bir tarafdan mürted ve münafıklar dine saldırıyorlardı. Bu kadar kuvveti kendimizden uzak tutarsak halimiz ne olur! Diyorlardı.

Hazret-i Ebû Bekir (r.a.);

-“Kuvvetimiz olmadığını her tarafın boş olduğunu görerek, kurtlar gelip çoluk çocuğumuzu evden çekip kalkışsalar, yine bayrağını resûl-i Ekrem (a.s.v.) in mübarek eliyle verdiği Üsame (r.a.) nin ordusunu şam’a göndereceğim.” Buyurup hemen gönderdi.

İslâm düşmanları bu haraketi görüp korktular. Müslümanlar kuvvetli olmasaydı, bu kadar kuvveti uzağa göndermezlerdi. Dediler.

Mürtedlerle (dinden ayrılanlar) muharebeyi göze aldı. Her tarafa birlikler gönderdi. Medine’ya hücuma hazırlanan düşman üzerine, gece şiddetli bir çıkış yaparak, sabaha kadar savaştı. Hepsini dağıttı. Yanindeki askerlerle birlikte, uzakdaki mürtedlerle muharebeye gitmek üzerine devesine bindi.

Fakat, Hazreti Ali (r.a.) halife’nin devesinin yularını tutup;

-“Ey Resûlün (a.s.v.) halifesi! Nereye gidiyorsun? Sana Resûlüllah (a.s.v.) in Uhud muharebesinde söylediğini söylerim. O gün sana ; (-“Kılıcını kınına sok! Ölümünle bizi yakma!”) buyurmuştu. Vallahi, sana bir hal olur ise, Müslümanlar, senden sonra düzen bulmaz.” Dedi.

Eshab-i Kiram (r.anhum) in hepsi, Hazreti Ali (r.a.) yi tasdik etti. Bunun üzerine halife hazretleri Medine-i Münevvere’ye döndü. Sonra onbir kabileye bölükler gönderdi. Bunlardan Hazreti İkrima (r.a.) emrindeki asker, Yemâme’de Müseyleme Kezzab’nin kırkbin askerine karşı gelemedi.

Halife, Hazreti Halid bib Velid (r.a.) imdada gönderdi. Hazreti Halid (r.a.), Talha ve Sücah ve Malik bin Nüveyre’yi perişan edip, Medine’ye dönmüştü. Yemâme’de de büyük zafrer kazandı. Yirmibin Mürted öldürüldü. İki bine yakın Müslüman şehid oldu.

Amr İbn-i As (r.a.) da Huzâ’a kabilesini hidayete getirdi. Alâ bin Hadremi (r.a.), Bahreyn’de çetin muharabeler yapıp mürtedleri dağıttı. Huzeyfe (r.a.)i Arfece ve ikrima (r.a.) Umman ve Bahreyn’de birleşip mürtedleri bozdular. On bin Mürted öldürüldü.

Halife Ebû Bekir (r.a.), Halid bin Velid (r.a.) i Irak tarafına gönderdi. Hire’de yüzbin altın cizye aldı. Hürmüz kumandasındaki İran Ordusunu bozdu. Basra’da otuzbin kişilik orduyu perişan etti. İmdada gelen büyük ordudan yetmiş bin kâfir öldürüldü.

Devam edecek…

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) Bizleri ve sizleri Ebû Bekir Sıddık (Radiyallah-u anhu) nun şefaatına nail eylesin. O’nun yüzü suyu hürmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

“Hazreti Ebû Bekr-i Sıddık (Radiyallah-u anh)- 15” için 1 Yorum

  1. Hazreti Ebû Bekr-i Sıddık (Radiyallah-u anh)- 14 « بسم الله الرحمن الرحيم diyor ki:

    [...] (c.c.) ın rahmeti « Hazreti Ebû Bekr-i Sıddık (Radiyallah-u anh)- 13 Hazreti Ebû Bekr-i Sıddık (Radiyallah-u anh)- 15 [...]

Yorum Yapın