Huzeyfet’übnü Yeman (Radiyallah-u Anh)- 5

09 Temmuz 2009 Perşembe

Revda-i Muttahhara (Medine-i Münevvere)

Huzeyfet’übnü Yeman (Radiyallah-u Anh)- 5

Huzeyfet’übnü Yeman (r.a.) Hendek savaşından sonra yapılan bütün savaşlara katıldı. Beni Kureyza gazvesinde, Hayberin fethinde, Mekke’nin fethinde, Huneyn gazvesinde ve Taif seferinde, Tebük seferinde ve Vedâ Haccı’nda da bulundu.

Huzeyfet’übnü Yeman (r.a.) Eshab-i Kiram arasında Peygamberimiz (s.a.v.) in Ona Eshab-i Kiram arasına karışarak kendilerini gizleyen ve böylece fitne çıkarmak isteyen Munafıkların kimler olduğunu t e k   t e k   bildirmişti. Bundan başka vuku bulacak hadiseleri de bildirmişti.

Eshab-i Kiram (r.anhüm) arasında çok sevilir ve ayrı bir itibar gösterilirdi. Çünkü o Resulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem) in verdiği sırlarla dolu idi.

Resulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem) gizli kalması lazım olan birçok şeyi, Huzeyfet’übnü Yemân (r.a.) a söyledi.

Ve Ebû Hureyre (r.a.) buyurdular ki;

-“Serveri Âlem (Sallallahu aleyhi ve sellem) Âlemin yaratıldığı zamandan, yok oluncağı güne kadar, olmuş ve olacak şeyleri bize bildirdi. Bunlardan bildirilmesi caiz olanları size bildirdik. Örtmesi lazım olanları, sakladık bildirmedik.”

Peygamber Efendimiz (Sallallahu aleyhi ve sellem) vefatından sonra Hazret-i Ebû Bekir (r.a.) Huzeyfe (r.a.) yi ordu kumandanı olarak tayın etti. Umman’daki mürtedlerle (Dinden dönenlerle) savaşmak üzere Umman’a gönderdi.

Kendisine katılan İkrim’e (r.a.) komutasındaki ordu ile birlikte Umman halkını tekrar İslâm’a döndürdü. Bundan sonra Umman’da önce Zekatları toplamakla sonra da Vali olarak orada vazifelendirildi.

Hazret-i Ömer (r.a.) Halifeliği sırasında Onu Umman’dan Medine-i Münevvere’ye çağırdı. Bir müddet müşavere (danışma) heyetinde bulundurdu.

Sonra Mezopotamya taraflarında yapılan savaşlara katıldı. Irak’ın ve İran’ın fethinde bulundu. Nihavend savaşında Nu’man bin Mukarrin (r.a.) şehid olunca, İslam sancağını Huzayfe (r.a.) eline alarak Memedân, Rey ve Deynura’yı fethetmiştir.

Cezire’nin fethinde bulunarak Nusaybin Valiliği’ne tayın olundu. Selman-i Farisi (r.a.) ile birlikte Küfe şehrinin yerini seçip, orada şehir kurulmasını kararlaştırdı.

Böylece Küfe şehri kuruldu.

Devam edecek….

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) Bizleri ve sizleri Huzeyfet’übnü Yeman (Radiyallah-u anhu) nun şefaatına nail eylesin. O’nun yüzü suyu hürmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

“Huzeyfet’übnü Yeman (Radiyallah-u Anh)- 5” için 2 Yorum

  1. Nusaybin bir başkent miydi ? 10 « بسم الله الرحمن الرحيم diyor ki:

    [...] – 644 araplar İyaz bin Gânem  (r.a.) Komutanlığımda bir ordu ile 639 yılında Nusaybin (Nasibeyn) üzerine yürüdü. Şehir kısa bir muhasaraden sonra şartlarla teslim [...]

  2. Huzeyfet’übnü Yeman (Radiyallah-u Anh)- 4 « بسم الله الرحمن الرحيم diyor ki:

    [...] Devam edecek…. [...]

Yorum Yapın