Osman-i Zınnureyn (Radiyallah-u anhu)- 5

23 Mart 2009 Pazartesi

Cöke Bekiro (Nusaybin)

Osman-i Zınnureyn (Radiyallah-u anhu)- 5

Hazret-i Osman (r.a.);

-“Ya Resulullah (a.s.v.), malım mülküm sana feda olsun, Mescidi genişletme işini üzerime alıyorum.” Dedi.

Mescid-i Kırk zira’ (20 metre) genişletti ve bütün masraflarını karşıladı.

Bunun üzerine;

-“Allah’ın mescidlerini ancak, Allah’a, ahret gününe inanan, namaz kılan, zekat veren ve yalnız Allah’dan korkan kimseler tamir eder. İşte hidayet üzere bulunanlardan oldukları umulanlar bunlardır.” Mealindeki Tevbe suresi onsekizinci ayeti nazil oldu.

Ekseriyetle Peygamberimiz (a.s.v.) in yanından ayrılmadı. Veda haccında da Resulullah (a.s.v.) ile beraber bulundu.

Peygamberimiz (a.s.v.) in vefatından sonra Hazret-i Ebû Bekir (r.a.), kendisinden sonra Hazret-i Ömer (r.a.) in halife olmasını bildirdiği ahitname Hazret-i Osman (r.a.) tarafından yazılıp hazırlandı.

Hazret-i Ömer (r.a.) in halifeliği sırasında seçtiği altı kişilik hususi şûra azlarından biri de Hazret-i Osman (r.a.) idi.

Bu Şûra hazret-i Ömer (r.a.) in şehid edilmesinden sonra Hazret-i Osman (r.a.) ı halife seçti. Eshab-i Kiram (r.anhum) ona biat ettiler. Böylece hicretin 24. yılında (M. 644) senesinde Muharrem ayının birinci günü hilafet makamına geldi.

12 sene hilafet makamında kalan Hazret-i Osman (r.a.), cesur idi. Hiçbir felaket karşısında sarsılmamıştır. Bunun için halifeliği de başarılı geçmiştir.

Bilhassa halifeliğinin ilk yılları, İslâm tarihinde altın bir devir teşkil eden Ebû Bekir ve Ömer (r.anhum) devirlerinin bir devamıydı. Devrinde bir çok fetihler yapmıştır. Horasan, Hindistan, Maverâünnehir, Kafkasya, Kıbrıs adası ve kuzey Afrika’nın bir çok yerleri, O’nun devrinde İslâm topraklarına katılmıştır.

Yine onun halifeliği sırasında Şam’da valilik yapan Hazret-i Muaviye komutasındaki ordu Kıbrıs adasını alarak Akdeniz’de önemli bir mevki elde etti.

Hazret-i Osman (r.a.) herkese layık olduğu vazifeyi verirdi. Onun tayin ettiği valileri, emirleri, onu sevmekte ve emirlerini yapmakta, askerlikte ve memleketleri feth etmekte, çalışkanlıkta en seçme kimselerdi.

Onun zamanında İslâm memleketleri batıda İspanya’ya kadar, doğuda Kabil ve Belh’e kadar genişletildi. İslâm orduları denizde ve karada büyük zaferlere ulaştı.

Devam edecek…

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) Bizleri ve sizleri Osman-ı Zınnureyn (Radiyallah-u anhu) nun şefaatına nail eylesin. O’nun yüzü suyu hürmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

“Osman-i Zınnureyn (Radiyallah-u anhu)- 5” için 1 Yorum

  1. Osman-i Zınnureyn (Radiyallah-u anhu)- 4 « بسم الله الرحمن الرحيم diyor ki:

    [...] şerif’in fazileti « Osman-i Zınnureyn (Radiyallah-u anhu)- 3 Osman-i Zınnureyn (Radiyallah-u anhu)- 5 [...]

Yorum Yapın