‘Dört meşhür Abdullahlar’ olarak etiketlenmiş yazılar

Asırlık Bir ağaç Navala Bünüsre (Nusaybin)

Abdullah bin Amr bin Âs (Radiyallah-u Anhu)- 4

Hazret-i Abdullah bin Amr bin Âs (r.a.), bizzat Resulullah Efendimiz (Sallallahu aleyhi ve selem) den işiterek Hadis-i Şerif rivayet ettiği gibi, bundan başka Hazret-i Ömer (r.a.) den, Abdurrahman bin Avf (r.a.) dan, Muaz bin Cebel (r.a.) den, Ebû Derda (r.a.) den, Suraka bin Mâlik bin Ca’şem (r.a.) den ve daha bir çok Eshab-i Kiramlardan Hadis-i şerif rivayet etmiştir.

Kendisinde de, Enes bin Malik, Ebû Umâme, Sehl İbn-i Hanif, Abdullah bin Haris bin Nevfel, Mesruk bin Ecda, Said bin Müseyyeb, Cübeyr bin Nüfeyr, Sabit bin İyâd el-Ahnef, Hayseme bin Abdurrahman el Ca’fi, Humeyd bin Abdurrahman bin Avf, Zir bin Hubeyş, Salim bin Ebi’l Cad, Ebûl Abbas es-Saib bin Funuh, Oğlu Muhammed bin Abdullah bin Amr bin Âs,Tavus Keysan, Amir bin Şerahil Şa’bi, Abdullah bin Rebah el-Ensari İbni Ebi Müleyka, Urve bin Zübeyr, Ebû Abdurrahman el-Habli, Abdurrahman bin Cübeyr, Ata bin Yaser, İkrime, Amr bin Üveys es-Sekafi, Mücahid binCebr, Ebû’l Hayr Mürsed bin Abdullah el-Yezeni, Ebû Kebeşe es-Selûli, Yakub İbn-i Asım bin Urve bin Msud es-Sekafi, Ebû Zur’a bin Amr bin Cerir, Ebû Seleme bin Abdurrahman, Ebû’s-Zübeyr el Mekki, Amr bin Dinar (R.anhüm) ve daha birçok âlim hadis-i şerif rivayetinde bulunmuştur.

Abdullah bin Amr bin Âs (r.a.) ın rivayet ettiği Hadis-i şeriflerden bazıları şunlardır;

Abdullah bin Amr bin Âs (r.a.) ın rivayet’le Resulullah (Sallallahu aleyhi ve selem) buyurmuşlardır ki;

-“İlmin azalması, âlimlerin azalması ile olur. cahil din adamları,  kendi görüşleri ile fetva vererek fitne çıkarırlar. İnsanları doğru yoldan saptırırlar.”

Yine Abdullah bin Amr bin Âs (r.a.) ın rivayet’le Resulullah (Sallallahu aleyhi ve selem) buyurmuşlardır ki;

-“Dünyada adaleti gözetenler, kıyamette, böyle davranmalarının mükafatı olarak inciden minber üzrinde oturturlar.”

Yine Abdullah bin Amr bin Âs (r.a.) ın rivayet’le Resulullah (Sallallahu aleyhi ve selem) buyurdu ki;

-“İnsanlara merhamet edene, Allah-u Teâlâ merhamet eder.”

Yine Abdullah bin Amr bin Âs (r.a.) ın rivayet’le Resul-i Ekrem Efendimiz (Sallallahu aleyhi ve selem) buyumuşlardır ki;

-“Cebrail bana komşu haklarından o kadar çok bahsetti ki, komşunun komşuya mirasçı olacağını zanettim.”

Yine Abdullah bin Amr bin Âs (r.a.) ın rivayet’le Resulullah (Sallallahu aleyhi ve selem) buyurmuşlardır ki;

-“Kalbinde kibrin zerresi bulunan, Cennete giremez.”

Resulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem) a;

-“Amellerin en efdali hangisidir?” diye soruldu

Resulullah (Sallallahu aleyhi ve selem) buyurdu ki;

-“Fakirlere yemek yedirmek, tanıdığına ve tanımadığına selâm vermektir.”

Devam Edecek…

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) Bizleri ve sizleri Abdullah bin Amr bin Âs (Radiyallah-u anhu) nun şefaatına nail eylesin. O’nun yüzü suyu hürmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

Çağ-Çağ Barajı (İlkbahar mevsimi) Nusaybin

Abdullah bin Amr bin Âs (Radiyallah-u Anhu)- 5

Abdullah bin Amr bin Âs (r.a.) ın rivayet’le Peygamber Efendimiz (Sallallahu aleyhi ve selem) buyurmuşlardır ki;

-“Cemâatle namaz kılmak için yola çıkan kimsenin, attığı her adımda bir günah silinir ve amel defterine bir sevab yazılır.”

Yine Abdullah bin Amr bin Âs (r.a.) ın rivayet’le Peygamber efendimiz (Sallallahu aleyhi ve selem) buyurmuşlardır ki;

-“Allah’a ve ahret gününe imân eden, misfairine ikram etsin. Allah’a ve ahret gününe inanan, komşusuna hürmet etsin. Allah’a ve ahret gününe imân eden, hayrı söylesin, yahut sussun.”

Yine Abdullah bin Amr bin Âs (r.a.) ın rivayet’le Resulullah (Sallallahu aleyhi ve selem buyurmuşlardır ki;

-“Sadakanın en faziletlisi, iki dargın kimsenin arasını bulmaktır.”

Yine Abdullah bin Amr bin Âs (r.a.) ın rivayet’le Resulullah (Sallallahu aleyhi ve selem) buyurmuşlardır ki;

-“Dört sıfata sahip olduktan sonra dünyadan başka bir şey kazanmadığına ehemmiyet verme! Bunlar; Emaneti muhafaza etmek, sözün doğrusunu söylemek, güzel huylu olmak, afif olmak.”

Yine Abdullah bin Amr bin Âs (r.a.) ın rivayet’le Resulullah (Sallallahu aleyhi ve selem) buyurmuşlardır ki;

-“Küçüğümüze acımayan, büyüğümüze hürmet etmeyen bizden değildir.”

Birisi Resul-i Ekrem (s.a.v.) e geldi ve;

-“Sana bi’at için geldim. Geride ana ve babamı ağlar bıraktım.”

Resul-i Ekrem (Sallallahu aleyhi ve sellem) ona;

-“Geri dön, onları ağlattığın gibi güldür.” Buyurmuş ve bi’atını kabul etmemişti.

Abdullah bin Amr bin Âs (r.a.) çok ibadet yapardı. Bütün hayatını ibadet etmeye vakfetmişti. Zühd ve takvası çoktu. Hatta bu hali sebebiyle evlendiği zaman, günlerce hanımının yanına varmadı. Babası Amr bin Âs (r.a.) bu durumu Resulullah (s.a.v.) a arz ederek, evlilikten de nasibini almasını istemişti.

O kadar ibadet yapma arzusu vardı ki, hayatta bulundukça her gün oruç tutmak ve her gece namaz kılmak üzere Allah’a yemin ederek nezirde (adakta) bulundu. O’nun bu halini Resulullah Efrendimiz (s.a.v.) e haber verdiklerinde;

Resulullah (Sallallahu aleyhi ve selem) O’na;

-“Ey Abdullah! Her gün Oruç tuttuğunu, bütün gece namaz kıldığın bana haber verilmedi mi sanırsın!” buyurdu.

O’da;

-“Evet Ya Resulullah! Öyledir.” Dedi.

Devam Edecek…

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) Bizleri ve sizleri Abdullah bin Amr bin Âs (Radiyallah-u anhu) nun şefaatına nail eylesin. O’nun yüzü suyu hürmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu