‘Kur’an-i Kerim’in güzel sesle okunması’ olarak etiketlenmiş yazılar

Mescid-i Kuba (Medine-i Münevvere)

Ebû Musa’l Eş’ari (Radiyallah-u Anh)- 2

Müslümanlar arasında ilk defa Musfahayı yapanlar onlardı.

Resulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem) onları Medine’de Botham meydanlığı’na yerleştirdi.

Ve Onlara buyurdu ki;

-“Sizin hicretini iki defadır. Biri Necaşi’nin ülkesine, ikincisi de yurduma yapılan hicrettir.”

Eş’ariler yatsıdan geç vakitlere kadar ibadet ettiklerinden, Peygamber efendimiz (Sallallahu aleyhi ve sellem) ın yanına giderler ve O (s.a.v.) onların yanına gelirdi.

Resulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem) Eş’ariler’e namaz kıldırdıktan sonra;

-“Allahın size olan nimetlerindendir ki, insanlardan bu saatte başka bir kimse namaz kılıyor değildir. Bu namazı sizden başka kılan kimse yoktur!” buyurur, onları takdir ve teşvik ederdi.

Ebû Musa el-Eş’ari (r.a.) bu iltifatlardan çok memnun olur, Allah’ın Resulune (s.a.v.) ve Müslümanlara sevgisi kat kat artardı.

Kur’an-i Kerim’im Maide suresi ellidördüncü (54) ayet-i Kerimesindeki;

-“Allah’ın onları seveceği ve onların da Allah’ı seveceği bir kavim getirir.” Buyurduğu hakkında

Peygamberimiz (Sallallahu aleyhi ve sellem);

-“Onlar işte budur! Yani Ebû Muse’l Eşâri’nin kavmidir.”

Yine Resulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem);

-“Seferlerde yoldaşlık eden Eş’ari cemaatının gece vakti evlerine girdikleri zaman okudukları Kur’an-i, seslerinden çok iyi tanırım. Sefer halinde, geceleyin onların kondukları yerleri de gündüz görmemiş olsam bile Kur’an seslerinden anlarım. Buyurdu.

Resulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem) ın mübarek hanımlarından Aişe-i Sıddıka (r.anha) ile bir gece bir yere gidiyorlardı.

Ebû Müs’el-Eş’ari (r.a.) nin evinin hizasına gelince durdular.

O kur’an-İ Kerim okuyordu. Okumasını bitirinceye kadar beklediler.

Hazret-i Resulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem), o’nu gündüz görünce akşam ki hadiseyi anlatıp, Eshabına;

-“Buna muhakkak Davud’un güzel seslerinden bir ses verilmiş.” Buyurarak meth etti.

Devam edecek….

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) Bizleri ve sizleri Ebû Musa’l Eş’ari (Radiyallah-u anhu) nun şefaatına nail eylesin. O’nun yüzü suyu hürmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

Mescid-i Kuba (Medine-i Münevvere)

Ebû Musa’l Eş’ari (Radiyallah-u Anh)- 4

Hazret-i Ömer (r.a.) in hilafetinde Kufe, Basra valiliklerine tayın olundu. Burada Vâli iken Ehvaz, İsfahan ve Nusaybin fethedildi.

Hazret-i Osman (r.a.) ın Halifeliği esnasında önce Basra daha sonra da Kufe valiliğine tayin edildi.

Hazret-i Ali (r.a.) zamanında da Küfe valiliğine devam etti. Cemel vak’asına katılmadı. Sıffın muharebesinden sonra, sulh için Hazret-i Ali (r.a.) nin vekili oldu. Hazret-i Muaviye (r.a.) nin hilafeti zamanında vefat etti.

Ebû Musa el-Eş’ari (r.a.), Kur’an-i kerim’in bütün surelerini ezbere bilirdi. Hazret-i Ebû Bekir (r.a.) in hilafetinde Kur’an-i Kerim’i toplayan heyetteydi.

Safvan bin Süleyman (r.a.) diyor ki;

-“Resul-i Ekrem Efendimiz (Sallallahu aleyhi ve sellem) zamanında Hazret-i Ömer (r.a.) ile Hazret-i Ali (r.a.) den ve Muaz (r.a.) ile Ebû mûs’el-Eşâri (r.a.) den başkaları fetva vermezdi.”

İslam takvimini yazılarında ilk defa O kullandı. Haya sahibi olup, çok edebliydi.

Kendini Kur’an-i Kerim’in Meryem suresi seksendördüncü ayetindeki;

-“Biz onların ecel günlerini sayıyoruz (Bu muayyen bir müddettir.)” Mealindeki hal üzerinde bulunurdu. Her an son nefesini düşünürdü.

Dünyaya hiç değer vermezdi. Her halinde ve davranışıda Allah-u tâlâ’dan çok korktuğunu ifade eder, son nefesi imanla teslim etmekten başka bir şey düşünmezdi.

Bu haline akrabaları;

-“Kendine biraz acısan”

diye tavsiyede bulunduklarında;

-“Atlar koştuğu vakit, son noktaya gelince nasıl bütün imkanlarını kullanırsa, ben de son noktaya geldiğimde bütün imkanlarımı kullanmak mecburiyetindeyim.” Buyururudu.

Böyle yaşayıp bu hal üzerine vefat etti.

Hanımına;

-“Azığını hazırla, Cehennemin üzerinden geçilecek bir vasıta yoktur.” Buyururdu.

Devam edecek….

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) Bizleri ve sizleri Ebû Musa’l Eş’ari (Radiyallah-u anhu) nun şefaatına nail eylesin. O’nun yüzü suyu hürmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu