TASAVVUF- 2

24 Şubat 2009 Salı

DSC01670  Fuad Yusufoğlu Girnavas mevki-i

Girnavas mevki-i (Nusaybin)

Ka’b-el Ahber (r.a.) şöyle diyor;

-“Âlimlerin meclisinde bulunmanın sevâbı halka görünseydi, onun için dövüşeceklerdi, hatta onun için hükümdarlar hâkimiyetlerini, tüccarlar da ticaretlerini bırakacaklardı.”

Hazret-i Ömer (r.a.) da şöyle diyor;

-“Adam Tühame dağları kadar üzerine günah olduğu halde evinden çıkar, âlimin sözünü işitip Allah’tan korkar tevbe ederse,

(-“Biz Allah’ın mülküyüz ve O’na döneceğiz.”) der ve günahlarından üzerine hiçbir günah kalmadığı halde evine döner.

Öyle ise Ulemâ meclisinden ayrılmayın, şüphesiz Allah, yeryüzünde Ulemâ meclisinden daha kıymetli bir yer yaratmamıştır.”

Özet olarak; sözü ve gidişi güzel bir vaizin sözü ile dünya sevgisinin düğümlerinden bir düğüm kalbten çözülürse, dünya sevgisi içerisinde bir çok rek’ât namaz kılmaktan faydalı ve şereflidir.

SANATKÂR; .

Çocuk ve aile efradının geçimini sağlamağa mecbur olan kimsedir Bu adamın aile efradını bırakıp da zamanını ibadet ve taate vermeğe hakkı yoktur. O’nun virdi, is zamaını çarşıya gidip kazanç sağlamak için çalışmaktır.

Yalnız çalışırken kalbiyle Allah’ı zikir edip unutmayacak, tesbih, zikir ve Kur’an-i Kerim tilavetine devam edecektir. Çalışmak ve ticvaret yapmakla beraber bunların devamı mümkündür. Kendisine yetecek kadar kazandıktan sonra ibadete dönecektir.

YÖNETİCİ;

Müslümanların lideri, Hakim ve Müslümanların hizmetine bakan herhangi bir müessesenin başında bulunan kimsedir. Bunun İslam’a uygun bir şekilde ve samimi olarak Müslümanların ihtiyacını karşılayıp ve yardımcı olması, vird ile meşgül olmasından efdâldır.

O’nun görevi; gündüz, halkın işlerini görmek, farz namaz ile sünnetlerinden başka bir şey yapmamak, gece vaktinde ise virdini edâ etmektir.

Devam edecek…

Tenviru’l Kulûb

Allah-u Teâlâ hazretleri bizleri ve sizleri Tasavvuf ehli veli kulların yüzü suyu hürmetine günahlarımızı aff eylesin. Amin.

Fuad Yusufoğlu

“TASAVVUF- 2” için 1 Yorum

  1. TASAVVUF; « بسم الله الرحمن الرحيم diyor ki:

    [...] (c.c.) ın rahmeti « Üveys-ül Karani (Radiyallah-u anh)- 13 TASAVVUF- 2 [...]

Yorum Yapın