Ebû Zer Ğıfâri (Radiyallah-u anh)- 11

16 Haziran 2009 Salı

Hatim (ka’be-i şerif)

Ebû Zer Ğıfâri (Radiyallah-u anh)- 11

Ebû Zer Ğıfari (r.a.) Peygambrimiz Efendimiz (Sallallahu aleyhi ve sellem) den bizzat işiterek ikiyüzseksenbir (281) hadis-i şerif rivayet etmiştir.

Kendisinden Enes bin Mâlik, İbn-i Abbas, halid bin Vehban, Zeyd bin Vehb, Hurşe bin Hurr, Cübeyr bin Nüfeyr, Ahnef bin Kays, Abdullah bin Samit, Amr bin Meymun (r.anhüm) ve daha çok sayıda Hadis âlimi, Hadis-i şerif rivayet etmiştir.

Ebû Zer Ğıfar (r.a.) in rivayet ettiği bir hadis-i Kudsi şöyledir; (Manası Allah-u Teâlâ’dan, sözleri Peygamberimiz (s.a.v.) den olan hadis-i Şeriflere Hadis-i Kudsi denir.)

Allah-u Tebareke ve Teâlâ hazretleri buyurdu ki;

-“Ey Kullarım! Şüphesiz zulmü kendime HARAM KILDIM. Yani zulüm’den münezzehim. Bunu size de HARAM KILDIM. Sakın kimseye ZULÜM etmeyin. Ey Kullarım! Hepiniz, dalâlet, sapıklık üzere yaratıldınız. Yani din bilgilerini bilmiyordunuz. Ancak sizden hak yoluna Hidayet ve İman etmeğe muvaffak eylediğim kimseler hidayete kavuştu, dalâletten kurtuldu. Benden hidayet isteğiniz, sizi hidayete kavuşturayım.”

-“Ey benim kullarım hepiniz açtınız. Fadl ve keremimle sizleri yedirip içirip doyurdum. Benden yiyecek içecek talep ediniz ki bunun sebeplerini ve yolunu kolaylaştırayım.”

-“Ey benim kullarım hepiniz çıplaktınız, hepinizi ben giydirdim. Benden giyecek talep ediniz ki sizi giydireyim.”

-“Ey benim kullarım! Siz gece gündüz kast ile hata edersiniz. Ben ise şirkden başka bütün günahları afediciğim. Bana İSTİĞFAR diniz ki siz mağfiret edeyim.”

-“Ey benim kullarım! Şüphesiz siz bana hiçbir zarar veremezsiniz ve bana hiçbir faide sağlayamazsınız. Ben bunlardan münezzeh ve müberrâyım. Ben ganiyy-i mutlakım siz de fakir-i mutlaksınız.”

-“Ey benim kullarım! Eğer sizin öncekileriniz ve sonrakileriniz, insanlarınız, cinleriniz, takva’nın en yüksek derecesinde olsa, benim mülkümde zerrece artış olaz. Zühd ve takvâ’nızın faidesi yine sizedir.”

-“Ey benim kullarım! Sizin öncekileriniz ve sonrakileriniz insan ve cinleriniz, yani hepiniz en asi bir kimse gibi hep, isyankar ve günahkar olsanız, benim mülkümden zerre eksilmez. Bunların zararı, ziyanı siz ulaşır.”

-“Ey Kullarım! Öncekileriniz ve sonrakileriniz, insanlarınız ve cinleriniz, yeryüzünde biryerde el kaldırıp benden isterseniz (Ben de dilersem), her istediğiniz veririm. Böylece benim mülkümden bir şey eksilmiş olmaz. İğne denize dldılırıldığı zaman iğne denizen birşey eksilir mi? Ucunda kıymetsiz bir yaşlık kalır.”

-“Ey kullarım! Sizin amel ve ibadetlerinizi, her işinizi, ilmi ezelim ve hafaza meleklerim ile zapt ve hıfz ederim. Sonra işlerinizin karşılığını ahirette noksanız veririm. İşte bu şekilde her kim bir hayır işlerse, bana hamd-u senâ eylesin. Bu da benim ihsanımdır. Bundan başka iş işleyenler de beni değil, kendi nefislrini kötülesinler. Zira kötülük işleyenler, irade-i cüz’iyyeleri ile kendi nefslerine uyarak günah işliyorlar.”

Ebû Zer Ğıfari (r.a.) in rivayet ettiği hais-i şeriflerden bir kısmı şunlardır;

Devam Edecek…

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) Bizleri ve sizleri Ebû Zer Ğıfâri (Radiyallah-u anhu) nun şefaatına nail eylesin. O’nun yüzü suyu hürmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

“Ebû Zer Ğıfâri (Radiyallah-u anh)- 11” için 1 Yorum

  1. Ebû Zer Ğıfâri (Radiyallah-u anh)- 10 « بسم الله الرحمن الرحيم diyor ki:

    [...] Encirfağnevi (Radiyallah-u anhu)- 2 « Ebû Zer Ğıfâri (Radiyallah-u anh)- 9 Ebû Zer Ğıfâri (Radiyallah-u anh)- 11 [...]

Yorum Yapın