Abdullah bin Abbas (Radiyallah-u Anhu)- 4

25 Nisan 2009 Cumartesi

Çağ-Çağ barajı bahçesi (beyaz su yolu üzeri) Nusaybin

Abdullah bin Abbas (Radiyallah-u Anhu)- 4

Abdullah İbn-i Abbas (r.a.) Fıkh İlminin temel direklerindendir. Fetvaları ciltler doldurulacak kadar çoktur.

Fetvaları fıkıh ilminin en kuvvetli temellerinden olup, Mekke’de yetişen fukaha o’nun vasıtasıyla yetişmiştir. Ya doğrudan ders alarak veya dolaylı olarak o’nun ilminden istifade etmişlerdir.

Abdullah İbn-i Abbas (r.a.) Fıkıh ilminin en mühim bir kolu olan ‘Feraiz’ miras hukuku ilminde yüksek derecede idi.

Abdullah İbn-i Abbas (r.a.) Kur’an-i Kerim hakkındaki ilmini isteyen ve soranlara öğretirdi.

Bir Ayet-i Krime’yi anlayamayan veya bir müşkili olan kimse ona müracaat edip, sorardı. O da bunlara tatmin edinceye kadar izahat yaparak cevaplandırırdı.

Kur’an-i Kerim ayetlerinin bir araya toplamasında ve neşrinde çok hizmetleri olmuştur. İslâm âlimleri tefsir kitablarını onun rivayetleriyle süslemişlerdir.

Abdullah İbn-i Abbas (r.a.) ın müstakil bir tefsir kitabı yoktur. Tefsire dair muhtelif rivayetleri vardır. Garib-ül Kur’an hakkındaki izahları ona dayanmaktadır.

Abdullah İbn-i Abbas (r.a.) nakledile gelen rivayetlerinden bir kısmını Furuzabadi “Tenvir-ül Mikyas Tefsir-i İbn-i Abbas” adlı kitapta toplamıştır. Onun tefsire dair rivayetleri çeşitli yollarla nakledilmiştir.

Bunlardan en meşhurları şünlardır;

1-Said İbn-i Zübeyr tariki,

2-Mücahid bin Cebir tariki,

3-İkrime (Mevla İbn-i Abbas (r.a.) tariki,

4-Ali bin Ebi Talha el-Haşimi tariki,

5-Kays tariki, (bu zat bin es-Saib’deni o da Said bin Cübeyr’den, oda Abdullah İbn-i Abbas’dan rivayet etmiştir. Bu tarik İmâm-i Buhari ve İmâm-i Müslim şartlarına uygun olup, sahihtir.)

6-Ebû İshak tariki,

7-Dahhak tariki,

Abdullah ibn-i Abbas (r.a.) bir ders halkası vardı. İlim öğrenmek üzere çok kimse onun etrafında toplanmıştır. Derslerinde her ilim okutulurdu.

Devam Edecek…

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) Bizleri ve sizleri Abdullah bin Abbas (Radiyallah-u anhu) nun şefaatına nail eylesin. O’nun yüzü suyu hürmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

Yorum Yapın