Abdullah bin Abbas (Radiyallah-u Anhu)- 5

25 Nisan 2009 Cumartesi

Beyaz su yolu (Bavarne köyü) Nusaybin

Abdullah bin Abbas (Radiyallah-u Anhu)- 5

Abdullah ibn-i Abbas (r.a.) bir ders halkası vardı. İlim öğrenmek üzere çok kimse onun etrafında toplanmıştır. Derslerinde her ilim okutulurdu.

Tabiinden Ebû Salih (r.a.);

-“İbn-i Abbas (r.a.) in meclisi ile bütün Kureyş iftihar etse azdır.” Demiştir.

Onun derslerinde tefsir, hadis, fıkıh ilimlerinden başka lisan, şiir, edebiyat, tahrir gibi mevzuler işlenirdi.

Bütün bu mevzularda derin ilme sahipti. Kur’an-i Kerim’in tefsiri üzerinde ders verirken herkesi doyuracak şekilde izahlar yapardı.

Din hususunda sorulan her soruya geniş cevab verir, her mes’eleyi açıklardı.

Abdullah İbn-i Abbas (r.a.), çok âlim yetiştirmiştir. Ondan ilim öğrenen ve hadis-i şerif rivayet eden pekçok âlimden bir kısmı şunlardır.

Kendi oğulları Muhammed bin Abdullah, Ali bin Abdullah, kardeşlerinin oğulları Abdullah bin Ubeydullah, Abdullah bin Ma’bed, Abdullah bin Ömer, Şa’be bin Hakem, Merved bin Mahreme, Ebu’l Tufeyl, Ebû İmâme bin Sehl, Said bin Müseyyeb ve diğre âlimler (r.anhüm)

Abdullah İbn-i Abbas (r.a.) Peygamberimizden bizzat hadis-i şerif rivayet etmiştir.

Ayrıca babası Hazret-i Abbas (r.a.) tan, annesi (r.anha) inden, Hazret-i Ebû Bekir (r.a.) den, Hazret-i Ömer (r.a.) den, Hazret-i Osman (r.a.) den, Hazret-i Ali (r.a.) den, Hazret-i Abdurrahman bin Avf (r.a.) den, Hazret-i Ebû Zer Gifari (r.a.) den ve diğer bir çok sahabiden hadis-i şerif rivayet etmiştir. Rivayetleri Kütüb’üs-Sittede (altı hadis kitabı) yer almaktadır.

Abdullah İbn-i Abbas (r.a.) 68. senesinde ömrünün son günlerinde 7-8 gün hasta yattıktan sonra vefat etti.

Cenaza namazını Hazret-i Ali (r.a.) nin oğlu Muhammed bin el-Hanifiyye (r.a.) kıldırdı.

Ve;

-“Bu gün bu Ümmetin en Rabbani âlimi vefat etti.” Buyurdu.

O’unu vefati Müslümanları çok üzdü.

Abdullah İbn-i Abbas (r.a.), güzel beyaz yüzlü, iri vucutlu bir zat idi. Sakalını kına ile boyardı. Çok ağlama sebebiyle yanaklarından göz yaşlarının bıraktığı izler görünürdü. Ömrünün sonuna doğru gözleri görmez olmuştu.

Bunun şu beyti söylemiştir;

-“Allah gözlerimden görme nurunu aldıysa,
Dilimde ve kalbimde o nur devam ediyor.”

Peygamber Efendimiz (Sallallahu aleyhi ve selem) den bizat işiterek rivayet ettiği bazı hadis-i şerifler şunlardır.

Resulullah (sallallahu aleyhi ve selem) şöyle buyurmuştur;

-“Kur’an-i Kerim’e saygı göstermek, E’uzü okuyarak başlamakla olur ve Kur’an-i kerim’in anahtarı besmeledir.”

Yine Resulullah (Sallallahu aleyhi ve selem) buyurdu;

-“Allah-u teâlâ’nın size verdiği sayısız ni’metler için onu seviniz. Beni de Allah-u teâlâ’yı sevdiğiniz için seviniz.”

Resulullah (Sallallahu aleyhi ve selem) yine buyurdu;

-“Ümmetimden iki sınıf düzgün olursa bütün insanlar düzgün olur. Bunlar bozulursa insanlar da bozulur. Bu iki sınıf âmirler ve âlimlerdir.”

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) Bizleri ve sizleri Abdullah bin Abbas (Radiyallah-u anhu) nun şefaatına nail eylesin. O’nun yüzü suyu hürmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

“Abdullah bin Abbas (Radiyallah-u Anhu)- 5” için 1 Yorum

  1. Abdullah bin Abbas (Radiyallah-u Anhu)- 4 « بسم الله الرحمن الرحيم diyor ki:

    [...] anhu);Mâcid-ül-Kürdi (Radiyallah-u anhu); « Abdullah bin Abbas (Radiyallah-u Anhu)- 3 Abdullah bin Abbas (Radiyallah-u Anhu)- 5 [...]

Yorum Yapın