Abdullah bin Ömer (Radiyallah-u Anhu);

25 Nisan 2009 Cumartesi

Çağ-Çağ barajı (Beyaz su yolu) Nusyabin

Abdullah bin Ömer (Radiyallah-u Anhu);

Eshab-i Kiram’ın büyüklerinden ve fıkıh, tefsir hadis ilminde en üstün olanlarından. Künyesi Ebû Abdurrahman’dır.

Müslümanların göz bebeği Hazret-i Ömer-ül Faruk (r.a.) un oğlu olup, annesi Zeynep binti Ma’un-i Cümeyhi (r.anha) dir.

Mekke-i Mükerreme’de hicretten ondört (M. 608) sene önce doğup, ayni yerde 73 (M. 692) yılında vefat etti. Kabri Muhasseb’dedir.

İlk İmana gelenlerdendir. Babası İslamiyetle şereflenince, çocuk yaşta Müslüman oldu. Medine-i Münevvere’ye hicret etti.

İslâm terbiyesiyle yetişti. Yaşı küçük olduğundan Bedir ve Uhud gazâlarına getirilmedi.

Resulullah (Sallallahu aleyhi ve selem) ile diğer gazâlara katıldı. İlk önce Hendek gazâsında bulundu. Biat-i Rıdvan’da babasından önce biat ettiği rivayet edilmektedir.

Mûte ve Yermük gazâlarıyla Mısır ve Kuzey Afrika’nın fethinde bulundu. Horasan ve Taberistan seferlerine katıldı.

Devlet kadrosunda vazife almaktan uzak durdu. Babası Şehadetinden önce kendisine veliahd olarak oğlunu göstermesini isteyenlere;

-“Bir evde bir şehid yeter.” Buyurdu.

Seçilmemek şartıyla Şure üyeliğinde bulundu. Hazret-i Osman (r.a.) ın şehadetinden sonra, Hazret-i Ömer (r.a.) in oğlu olduğu, ilmi hususiyetteki yüksek mertebesini ve muharebelerdeki kahramanlığı ileri sürülerek halife olması istendi.

K A B U L      E T M E D İ .

Hazret-i Ali (r.a.) ye biat etti. Fakat, iç hadislere karışmadı.

-“Cihad, islâm ülkesinde, Müslümanlar arasında olmaz. Cihad kafirlere ve Gayri müslüm memleketlerine karşıdır.” Buyururdu.

Sıffın muharebesinden sonra da hilafeti söz konusu olup, kendisine teklif edildi.

Y İ N E     K A B U L     E T M E D İ.

Hazret-i Muaviye (r.a.) nin Hilafetinde Yezid bin Muaviye ile Bizans saferine katıldı. Eyyüb Sultan hazretleriyle İstanbul surlerı önünde Bizanslılar ile mücadele etti.

Mucahid idi. Onbeş tane evledı vardı. Onbiri erkek, dördü kızdı.

Devam Edecek…

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) Bizleri ve sizleri Abdullah bin Ömer (Radiyallah-u anhu) nun şefaatına nail eylesin. O’nun yüzü suyu hürmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

“Abdullah bin Ömer (Radiyallah-u Anhu);” için 1 Yorum

  1. İsimlari ayni olan meşhur dört Sahabe-i Kiram (Radiyallah-u anhüm) | Hayat-üs Sahabe diyor ki:

    [...] bin Abbas (r.a.) 2-Abdullah bin Ömer (r.a.) 3-Abdullah bin Zübeyr (r.a.) 4-Abdullah bin Amr bin As [...]

Yorum Yapın