‘Abdullah ibn-i ömer’ olarak etiketlenmiş yazılar

Çağ-Çağ barajı (Beyaz su yolu) Nusyabin

Abdullah bin Ömer (Radiyallah-u Anhu);

Eshab-i Kiram’ın büyüklerinden ve fıkıh, tefsir hadis ilminde en üstün olanlarından. Künyesi Ebû Abdurrahman’dır.

Müslümanların göz bebeği Hazret-i Ömer-ül Faruk (r.a.) un oğlu olup, annesi Zeynep binti Ma’un-i Cümeyhi (r.anha) dir.

Mekke-i Mükerreme’de hicretten ondört (M. 608) sene önce doğup, ayni yerde 73 (M. 692) yılında vefat etti. Kabri Muhasseb’dedir.

İlk İmana gelenlerdendir. Babası İslamiyetle şereflenince, çocuk yaşta Müslüman oldu. Medine-i Münevvere’ye hicret etti.

İslâm terbiyesiyle yetişti. Yaşı küçük olduğundan Bedir ve Uhud gazâlarına getirilmedi.

Resulullah (Sallallahu aleyhi ve selem) ile diğer gazâlara katıldı. İlk önce Hendek gazâsında bulundu. Biat-i Rıdvan’da babasından önce biat ettiği rivayet edilmektedir.

Mûte ve Yermük gazâlarıyla Mısır ve Kuzey Afrika’nın fethinde bulundu. Horasan ve Taberistan seferlerine katıldı.

Devlet kadrosunda vazife almaktan uzak durdu. Babası Şehadetinden önce kendisine veliahd olarak oğlunu göstermesini isteyenlere;

-“Bir evde bir şehid yeter.” Buyurdu.

Seçilmemek şartıyla Şure üyeliğinde bulundu. Hazret-i Osman (r.a.) ın şehadetinden sonra, Hazret-i Ömer (r.a.) in oğlu olduğu, ilmi hususiyetteki yüksek mertebesini ve muharebelerdeki kahramanlığı ileri sürülerek halife olması istendi.

K A B U L      E T M E D İ .

Hazret-i Ali (r.a.) ye biat etti. Fakat, iç hadislere karışmadı.

-“Cihad, islâm ülkesinde, Müslümanlar arasında olmaz. Cihad kafirlere ve Gayri müslüm memleketlerine karşıdır.” Buyururdu.

Sıffın muharebesinden sonra da hilafeti söz konusu olup, kendisine teklif edildi.

Y İ N E     K A B U L     E T M E D İ.

Hazret-i Muaviye (r.a.) nin Hilafetinde Yezid bin Muaviye ile Bizans saferine katıldı. Eyyüb Sultan hazretleriyle İstanbul surlerı önünde Bizanslılar ile mücadele etti.

Mucahid idi. Onbeş tane evledı vardı. Onbiri erkek, dördü kızdı.

Devam Edecek…

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) Bizleri ve sizleri Abdullah bin Ömer (Radiyallah-u anhu) nun şefaatına nail eylesin. O’nun yüzü suyu hürmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

Girnavas şelalesi (yukardan  görünüşü) Nusaybin

Abdullah bin Ömer (Radiyallah-u Anhu)- 3

Âdem bin Ali (r.a.) den rivayet edildiğine göre, bir sohbetinde;

-“Kıyamet gününde aksaklar diye çağırılacak kişiler vardır.” Dedi.

Cemaat;

-“Aksaklar kimlerdir?” diye sorduklarında,

Âdem bin Ali (r.a.);

-“Sağa sola bakmak ve haraketler yapmak suretiyle namazlarını eksilten ve aksatan kişilerdir.” Cevabını verdi.

Abdullah bin Ömer (r.a.) iyilik etmesini, hayrı, sadakayı, köle azad etmesini çok severdi. İyi ve güzel huylu olup, kötülükten uzaktı.Her işini ve her şeyini Allah için yapardı.

Yüzüğünün taşında “Abede’l-lâhe lillah (‘Allahü Teâlâ’ya Allah için, halis ibadet etti.’) yazılı idi.

Abdullah bin ömer (r.a.) buyurdu ki;

-“Müslümanlıkla şereflendikten sonra en büyük sevinç ve neş’em, gönlümün, herkesi peşinden koşturan bir takım istek ve arzulara meyletmemiş olmasıdır.” Dünya malına hiç gönül bağlamazdı.

Cabir bin Abdullah (r.a.) der ki;

-“Hazret-i Ömer (r.a.) ve Oğlu Abdullah (r.a.) dan başka içimizde dünyaya meyli olmıyan kimse yoktur.”

Hazret-i Nafi (r.a.) Hazret-i Abdullah (r.a.) ın azatlısıdır. O’nu onbin dirheme satın aldıktan sonra;

-“Seni Allah rızası için azad ettim.” Buyurdu.

İbn-i Ömer (r.a.) çok cömert, halim ve selim idi. Köle ve cariyelerden hangisini Allah-u Teâlâ’ya ibadet ederken görse, hemen onu azad etmek adeti idi.

Kölelerinin böyle göürünerek kendisini aldattıklarını söylediklerinde;

-“Hayır için aldanmaktan iyi şey var mıdır?” buyurduğu pek meşhurdur.

Azadlılardan olan İmâm-i Nafi (r.a.) efendisi ile ilgili olarak buyurdular ki;

-“Abdullah bin Ömer (r.a.),Bin kişi azâd etmeyince, ruhunu teslim etmedi. Bazen bir ay geçerdi de bir parça et yemezdi. Ancak misafiri bulunduğu veya Ramazan-i Şerif’te yerdi.”

-“Bir şeyi fazla sevmeye başladı mı, onu Allah rızası için, bir ihtiyacı olana verirdi. Bu meyanda Allah-u teâlâ’nın (-“Beğendiklerinizden çıkarıp vermedikçe zinhâr iyilik mertebesine erişemezsiniz!”) âyet-i celilesiyle amel ederdi.”

Devam Edecek…

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) Bizleri ve sizleri Abdullah bin Ömer (Radiyallah-u anhu) nun şefaatına nail eylesin. O’nun yüzü suyu hürmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

Çağ-Çağ barajı Nusaybin

Abdullah bin Ömer (Radiyallah-u Anhu)- 5

Bir gün Abdullah Bin Ömer (r.a.) in devesi çalındı. Çok aradı bulamadı.

–“Alana helal olsun.” Dedi.

Mescide girip namaz kıldı. Biri gelip

-“Deven şuradadır.” Dedi

Nalınlarını giyip oraya giderken, geri döndü;

-“Helal etmiştim, artık alamam.” Dedi.

Dostlarından İmâm Meymun bin Mihvan (r.a.) anlatır;

-“Abdullah bin Ömer (r.a.) i ziyarete gitmiştim. Evinde bulunan eşyaların hepsine değer biçtim ve bütün bunların değerinin yüz dirhemi bulmadığını gördüm.”

Hazret-i Abdullah İbn-i Ömer (r.a.) temizliği seven ve bu konuda titizlik gösteren bir sahabiydi

Hazreti Nâfi (r.a.) den şöyle rivayet edilir;

-”İbn-i Ömer (r.a.) Cuma’ namazına gitmeden önce mutlaka yıkanır ve güzel kokular sürünürdü. Bayram namazları için de aynı şeyi yapardı.”

-”İhram için, Mekke’ye giriş için ve Arafat’ta vakfe için de yıkanırdı. Günde iki defa güzel koku sürünürdü. Elbiselerini daima tertemiz ve kokusunun güzel olmasına dikkat ederdi.”

Hazret-i Nâfi (r.a.) ye Hazret-i Abdullah bin Ömer (r.a.) in evindeki hayatı sorulduğunda şöyle anlattı;

-“Her namaz için abdest alır ve bunların arasında Kur’an-i Kerim okurdu.”

Hazret-i Abdullah İbn-i Ömer (r.a.) ın kendisi diyor ki;

-“Asri Seadette bir ruya görmüştüm. Güya elimde ipekli bir kumaş parçası var ve ben Cennet’den nereyi istiyorsam bu ipekli kumaş parçası sayesinde oraya uçuyordum. Derken iki kişi beni tutup Cehenneme götürmek istediler. Derhal karşılarına bir Melek çıktı.”

Ve bana;

-“Korkma!” dedi. Bunun üzerine beni bıraktılar.

Hazret-i Hafsa (r.anha) benim bu rüya’mı Resulullah (s.a.v.) a anlattı.

Peygamber Efendimiz (Sallallahu aleyhi ve selem);

-“Abdullah ne iyi insandır! Keşke geceleri de namaz kılsa!” buyurdular.

Abdullah bin Ömer (r.a.), o tarihten itibaren gece namazına başladı. Geceleri çok namaz kılardı.

Devam Edecek…

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) Bizleri ve sizleri Abdullah bin Ömer (Radiyallah-u anhu) nun şefaatına nail eylesin. O’nun yüzü suyu hürmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

Girnavstan bir görünüş Nusaybin

Abdullah bin Ömer (Radiyallah-u Anhu)- 6

Abdullah bin Ömer (r.a.) in oğlu Halid (r.a.) in azad ettiği Ebu Galib diyor ki;

-“Abdullah bin Ömer (r.a.) Mekke’ye geldiği zaman bize misafir olurdu. Geceleri kalkar, teheccüd namazını kılardı.”

Bir gece Sabah namazı yaklaştığı zaman bana;

-“Kalkıp namaz kılmıyacak mısın? Kur’anın üçte birini okusan da olur!” dedi

Bu sualı üzerine;

-“Sabah yaklaştı, bu kısa zamanda Kur’anın üçte birini okuyup yetiştiremem.” Dedim.

Bunun üzerine bana şu mukabalede bulundu;

-“Ihlas suresi Kur’an’ın üçte birine eşittir.”

Dostlarından birisi ona bir ilaç hediye ederek;

-“Bu önemli bir ilaçtır! Sana Irak’tan getirdim.” Dedi.

Abdullah bin Ömer (r.a.);

-“Bu ilaç neye kullanılır?” diye sorunca,

O kimse;

-“Hazmı kolaylaştırır.” Deyince,

İbn-i Ömer (r.a.) gülümsedi ve dostuna şu mukabelede bulundu.

-“Hazmı kolaylaştırır mı? Ben hiçbir yemekten karnımı doyururcasına yemedim. Benim hazım ilacına ihtiyacım olacağını zanetmiyorum.”

Yanı çok az yerdi. Acıkmayınca da bir şey yemezdi.

Hazret-i İbn-i Ömer (r.a.) kötülüğe karşı iyilikle mukabele ederdi.

Zeyd bin Eslam (r.a.) den rivayet edilmiştir.

-“Bir kimse yolda Abdullah bin Ömer (r.a.) e sövüp saymaya başladı.”

Hazret-i Abdullah (r.a.) evin kapısına varıncaya kadar onu dinledikten sonra adama dönerek;

-“Ben ve kardeşim Âsım kimseye sövmeyiz.” Buyurdu.

Abdullah bin Ömer (r.a.) 2630 (ikibin altıyüz otuz) hadis-i şerif rivayet etti. Hadis okuttu.

Kendisinden; Abdullah bin Abbas, Cabir bin Abdullah, Said bin Müseyyeb, Musabin Sa’d (r.anhüm) ve diğer Eshab-i Kiram ile oğullarından Salim, Abdullah, Hamza, Tabiin dahil pek çok âlim Hadis-i şerif rivayet etti.

Devam Edecek…

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) Bizleri ve sizleri Abdullah bin Ömer (Radiyallah-u anhu) nun şefaatına nail eylesin. O’nun yüzü suyu hürmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

Girnavas köprüsü Nusaybin

Abdullah bin Ömer (Radiyallah-u Anhu)- 7

Rivayet ettiği hadis-i şeriflerden ve Peygember efendimiz (Sallallahu aleyhi ve selem) den gördüklerinin bazıları şunlardır.

Sa’d bin Ebi Vakkas (r.a.) abdest alırken, Resulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem) gördü;

-“Ya Sa’d! Suyu niçin israf ediyorsun?” buyurdu.

Sa’d bin Ebi Vakkas (r.a.);

-“Ya Resulallah Abdest alırken de israf olur mu?” dedi.

Resulullah (Sallallahu aleyhi ve selem);

-“Büyük nehirde de olsa, abdestde fazla su kullanmak israf olur.” Buyurdu.

Abdullah ibn-i Ömer (r.a.) Duâ şeklini de şöye anlattı.

-“Resulullah (s.a.v.) duâ ederken, mübarek ellerini kaldırırdı. Yağmur duâ’sında mübarek ellerini, müberek yüzünün karşısına kadar, başka duâ’larda omuzları hizasına kadar kaldırırdı.”

Abdullah İbn-i Ömer (r.a.) anlatıyor;

Bir genç ayağa kalktı ve;

-“İnananların en akıllısı kimdir?” dedi.

Peygamber efendimiz (Sallallahu aleyhi ve selem) şöyle buyurdular;

-“Ölümü en çok hatırlayan ve gelmeden önce ona en iyi hazırlananlar; işte en akıllıları onlardır!..”

Hazreti Peygamber (Sallallahu aleyhi ve selem) Abdullah İbn-i Ömer (r.a.) e bir nasihatında buyuruyorlar ki;

-“Allah için sev, Allah için darıl, Allah için anlaş, Allah için bozul, velilik mertebesini ancak bununla elde edebilirsin. Namazı ve orucu çok olsa bile bu minval üzere olmayan kişi imanın tadını almaz.”

Resulullah (Sallallahu aleyhi ve selem) yine İbn-i Ömer (r.a.) e nasihat olarak buyurdu;

-“Abdullah! Sabahladığın zaman akşam için kendini kaygılandırma ve akşamladığın zaman, sabah için kandini kaygılandırma! Sağlığında hastalığın ve hayatında ölümün için (tedbir) al…”

Resulullah (Sallallahu aleyhi vesellem), bir yanımdan tutarak bana şöyle buyurdu;

-“Abdullah! Dünyada bir yabancı veya yolcu gibi ol ve kendini kabir halkından say!”

Hadis-i Şerifte (Sallallahu aleyhi ve selem) buyurudu ki;

-“Bir kimse tanıdığının kabri yanından geçerken selâm verirse, meyit bunu tanır ve selâmına karşılık verir.”

Abdullah İbn-i Ömer (r.a.) bunun için kabir yanından geçerken durup selam verirdi.

Hazret-i Nâfi (r.a.) diyor ki;

Abdullah bin Ömer (r.a.) Resulullah (Sallallahu aleyhi ve selem) in kabri yanına gelir;

-“Esselamü alennebiyy, Esselamü alâ Ebi Bekir, Esselamü alâ ebi” derdi. Böyle söylediğini yüzden fazla gördüm.

Abdullah İbn-i Ömer (r.a.) buyurdu ki;

-“Ey Ademoğlu! Bedeninle dünyada ol, Kalbinle ahreti bul.”

Abdullah İbn-i Ömer (r.a.) buyurdu ki;

-“Kambur oluncaya kadar namaz kılsanız ve kıl gibi oluncaya kadar oruç tutsanız, haramdan kaçınmadıkça kabul olunmaz.”

Yine Abdullah İbn-i Ömer (r.a.) buyurdu ki;

-“Hikmet on’dur, Dokuzu sükût, biri de az konuşmaktır.”

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) Bizleri ve sizleri Abdullah bin Ömer (Radiyallah-u anhu) nun şefaatına nail eylesin. O’nun yüzü suyu hürmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu