Câbir bin Abdullah (Radiyallah-u anh)- 5

15 Temmuz 2009 Çarşamba

Hudeybiye (Biat-ür-Rıdvan) Biat yapılan mevki-i

Câbir bin Abdullah (Radiyallah-u anh)- 5

Hakkı söylemede, adaletten ayrılmaz, emr-i ma’ruf ve nehy-i münkeri bildirmede çok gayret gösterirdi.

Resul-i Ekrem (Sallallahu aleyhi ve sellem) nasıl namaz kıldığını görmek isteyen O’na gelir, Câbir (r.a.) da onlara tarif ederdi.

Câbir bin Abdullah (r.a.) buyurdular ki;

-“Resul-i Ekrem (s.a.v.) Mekke’de on sene kalarak herkesin toplandığı Ukdağ ve Mecene gibi panayırlarda ve Mine dağına çıkarak;”

Halka hitaben Resulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem);

-“Rabbimin, Risaletini tebliğ için bana kim yardım ederse, cenneti kazanır.” Buyururdu.

Fakat, Ebû Cehil, Ebû Leheb gibi kafirler;

-“Bizi bunun için mi çağırdın, sakın inanmayın.” Der, İnsanları aldatıyorlardı.

Nihayet biz Yesrib’den gelerek Resul-Ü Ekrem (Sallallahu aleyhi ve sellem) i bulup, O’na inanmış olarak yardım ederdik.

Gelen Müslümanlara Resül-ü Ekrem (s.a.v.), Kur’an-i Kerim okurdu. Onlar da döndüklerinde ailelerine İslamiyet’i tebliğ eder, onların iman ile şereflenmelerini sağlarlardı.

Gönülleri İman ile dolu olan, peygamberimiz (s.a.v.) i her şeyden çok seven Müslümanlar toplanarak;

-“Resül-ü Ekrem (Sallallahu aleyhi ve sellem) e müşrikler tarafından hakaret, eziyet edilmelesine ne zamana kadar musaade edeceğiz.” Dediler.

Bunun üzerine içimizden 70 (yetmiş) kişi Hac mevsiminde Medine’den haraket ederek Resül-ü Ekrem (Sallallahau aleyhi ve sellem) i bulduk. Resul-ü Ekrem (s.a.v.) ile ‘Akabe’de’ mülakat etmek üzere anlaştık.

Birer, ikişer o mevkide toplandık.

Resül-ü Ekrem (Sallallahu aleyhi ve sellem) e;

-“Size Biat edeceğiz.” Dedik.

Resül-ü Ekrem (Sallallahu aleyhi ve sellem);

-“Bana iyi ve fena zamanında itaat etmek, darlık ve bolluk zamanında infak etmek, emr-i bil Ma’ruf ve nehy-i anil münker’e riayet etmek, her sözü Allah-u teâlâ için söyleyerek, bu yolda bir şeyden korkmamak bana yardım etmek, canlarınızı, mallarınızı, çocuklarınızı her neden koruyorsanız beni de öyle korumak üzere biat ediniz, Mükâfatınız Cennet’tir.” Buyurdu.

Resulullah (s.a.v.) sözlerini bitirdikten sonra kalkıp O’na biat ettik.

Devam edecek….

İslam âlimleri ansiklopedisi

Allah-u Teâlâ hazretleri (c.c.) Bizleri ve sizleri Câbir bin Abdullah (Radiyallah-u anhu) nun şefaatına nail eylesin. O’nun yüzü suyu hürmetine günahlarımızı afv eylesin. Amin

Fuad Yusufoğlu

“Câbir bin Abdullah (Radiyallah-u anh)- 5” için 1 Yorum

  1. Câbir bin Abdullah (Radiyallah-u anh)- 4 « بسم الله الرحمن الرحيم diyor ki:

    [...] Musa’l Eş’ari (Radiyallah-u Anh)- 5 « Câbir bin Abdullah (Radiyallah-u anh)- 3 Câbir bin Abdullah (Radiyallah-u anh)- 5 [...]

Yorum Yapın